Obsah

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

 

 

2022

Rozhodnutí dle z. č. 183/2006 Sb. za III. Q 22

Rozhodnutí dle z. č. 183/2006 Sb. za III. Q 22

Žadatel PO Pha 183-2006 III.Q 22.pdf

Rozhodnutí o odstranění stavby

Rozhodnutí o odstranění stavby

Odstranění stavby odpověď dle 106-99.pdf

Příspěvky města na veřejný prostor

Příspěvky města na veřejný prostor

Žadatel PO Praha odpověď dle 106-99.pdf

Zpoplatnění vjezdu MHD na BUS terminál

Zpoplatnění vjezdu MHD na BUS terminál

PO Plzeň odpověď dle 106-99 na web.pdf

Počet úkonů dle z. č. 183/2006 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí či jiných úkonů dle z. č. 183/2006 Sb. za II. Q 22

Žadatel PO Pha odpověď dle 106-99 II.Q 22.pdf

Počet úkonů dle z. č. 183/2006 Sb.

Přehled rozhodnutí/úkonů dle z. č. 183/2006 Sb. pro PO za IV. Q 21

Počet rozhodnutí na web odpověď dle 106-99.pdf

Setkání osob na MěÚ

Odpověď na setkání osob na MěÚ

Odpověď dle 106-99 Setkání na MěÚ.pdf

Počet úkonů dle z. č. 183/2006

Počet vydaných rozhodnutí či jiných úkonů dle z. č. 183/2006 Sb. za I. Q 22

PO Pha odpověď dle 106-99 1. Q 22 Rozhodnutí SÚ.pdf

Projekty na pozemní stavby roku 2022

Projekty města 2022 odpověď dle 106-99.pdf

2021

Řešení přestupku

WEB odpověď dle 106-99 72021.pdf

Počet exekucí

WEB 2021-1 odpověď dle 106-99.pdf

2020

Náves Mezirolí

Odpověď na podanou žádost

Náves Mezirolí odpověď na web.pdf

Mezirolí p. p. č. 240/41

Žadatel Karlovy Vary

Žadatel KV 2020 odpověď dle 106-99 na WEB.pdf

2019

28. Správní řízení č. j. 1526/2019

Správní řízení č. j. 1526/2019

WEB odpověď dle 106-99.pdf

27. Černé stavby

27. černé stavby.pdf

26. AMA, s.r.o.

26. AMA, s.r.o..pdf

2018

25. Zvířata

25. Zvířata.pdf

24. GDPR obcí, krajů, škol

24. GDPR obcí, krajů, škol.pdf

22. Investiční plány 2018.pdf

Datum zveřejnění 23. 01. 2018

22. Investiční plány 2018.pdf

23. Zajištění souladu s GDPR

23. Zajištění souladu s GDPR.pdf

Stránka