Obsah

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

 

 

2023

Počet Rozhodnutí dle z. č. 183/2006 Sb.

Odpověď Počet Rozhodnutí dle z. č. 183/2006 Sb.

PO na web odpověď dle 106-99 IV.Q 22.pdf

Plán investic na rok 2023

Plán investičních projektů města

Projekty města 2023 na web odpověď dle 106-99.pdf

Příloha Plán investic města na rok 2023

Příloha Plán investic města na rok 2023

Plán IA-2023 .pdf

Změna ÚPM na p.p.č. 638/1,672/1 k. ú. Mezirolí

Změna ÚPM na p.p.č. 638/1,672/1 k. ú. Mezirolí

Žadatel Ml. Boleslav 2023 odpověď dle 106-99 na WEB.pdf

2022

Rozhodnutí dle z. č. 183/2006 Sb. za III. Q 22

Rozhodnutí dle z. č. 183/2006 Sb. za III. Q 22

Žadatel PO Pha 183-2006 III.Q 22.pdf

Rozhodnutí o odstranění stavby

Rozhodnutí o odstranění stavby

Odstranění stavby odpověď dle 106-99.pdf

Příspěvky města na veřejný prostor

Příspěvky města na veřejný prostor

Žadatel PO Praha odpověď dle 106-99.pdf

Zpoplatnění vjezdu MHD na BUS terminál

Zpoplatnění vjezdu MHD na BUS terminál

PO Plzeň odpověď dle 106-99 na web.pdf

Počet úkonů dle z. č. 183/2006 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí či jiných úkonů dle z. č. 183/2006 Sb. za II. Q 22

Žadatel PO Pha odpověď dle 106-99 II.Q 22.pdf

Počet úkonů dle z. č. 183/2006 Sb.

Přehled rozhodnutí/úkonů dle z. č. 183/2006 Sb. pro PO za IV. Q 21

Počet rozhodnutí na web odpověď dle 106-99.pdf

Setkání osob na MěÚ

Odpověď na setkání osob na MěÚ

Odpověď dle 106-99 Setkání na MěÚ.pdf

Počet úkonů dle z. č. 183/2006

Počet vydaných rozhodnutí či jiných úkonů dle z. č. 183/2006 Sb. za I. Q 22

PO Pha odpověď dle 106-99 1. Q 22 Rozhodnutí SÚ.pdf

Projekty na pozemní stavby roku 2022

Projekty města 2022 odpověď dle 106-99.pdf

2021

Řešení přestupku

WEB odpověď dle 106-99 72021.pdf

Počet exekucí

WEB 2021-1 odpověď dle 106-99.pdf

2020

Náves Mezirolí

Odpověď na podanou žádost

Náves Mezirolí odpověď na web.pdf

Mezirolí p. p. č. 240/41

Žadatel Karlovy Vary

Žadatel KV 2020 odpověď dle 106-99 na WEB.pdf

2019

28. Správní řízení č. j. 1526/2019

Správní řízení č. j. 1526/2019

WEB odpověď dle 106-99.pdf

27. Černé stavby

27. černé stavby.pdf

26. AMA, s.r.o.

26. AMA, s.r.o..pdf

Stránka