Obsah

Vnitřní směrnice města

Formulář vyúčtování dotace Staženo: 59x | 22.11.2023

Postup při řešení ztrát a nálezů aktualizované ke dni 28. 5. 2021 Staženo: 57x | 10.11.2023

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Staženo: 61x | 22.11.2023

Pravidla pro poskytování darů - Nová Role 01.04.2019 Staženo: 69x | 10.11.2023

Pravidla pro poskytování příspěvku na penz.připojištění zaměstnanců Staženo: 63x | 10.11.2023

Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v DPS účinná od 01.02.2023 Staženo: 59x | 10.11.2023

Pravidla pro přípravu a schvalování rozpočtu Staženo: 51x | 10.11.2023

Pravidla prodeje nemovitého majetku města Nová Role Staženo: 57x | 22.11.2023

Pravidla prodeje nemovitého majetku města Nová Role - 2023 Staženo: 55x | 10.11.2023

Pravidla přepravy Senior Expres města Nová Role účinná od 02.03.2023 Staženo: 59x | 10.11.2023

Pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 58x | 10.11.2023

Řád pohřebiště Nová Role 2020 - odsouhlasený KÚKK Staženo: 59x | 10.11.2023

Směrnice evidence, účtování a odepisování majetku Staženo: 54x | 10.11.2023

Směrnice finanční kontrola Staženo: 60x | 10.11.2023

Směrnice GDPR Staženo: 57x | 10.11.2023

Směrnice inventarizace majetku Staženo: 56x | 10.11.2023

Směrnice k vedení pokladny Staženo: 58x | 22.11.2023

Statut Fondu TH úplné znění 2022 Staženo: 63x | 10.11.2023

Vnitřní směrnice města Nová Role pro zadávání veřejných zakázek Staženo: 77x | 22.11.2023

Zásady pro vyplácení odměn členům komisí a výborů účinnost od 01.01.2024 Staženo: 61x | 10.11.2023

Stránka