Obsah

Vnitřní směrnice města

Formulář vyúčtování dotace Staženo: 30x | 22.11.2023

Postup při řešení ztrát a nálezů aktualizované ke dni 28. 5. 2021 Staženo: 30x | 10.11.2023

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Staženo: 30x | 22.11.2023

Pravidla pro poskytování darů - Nová Role 01.04.2019 Staženo: 39x | 10.11.2023

Pravidla pro poskytování příspěvku na penz.připojištění zaměstnanců Staženo: 31x | 10.11.2023

Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v DPS účinná od 01.02.2023 Staženo: 31x | 10.11.2023

Pravidla pro přípravu a schvalování rozpočtu Staženo: 26x | 10.11.2023

Pravidla prodeje nemovitého majetku města Nová Role Staženo: 28x | 22.11.2023

Pravidla prodeje nemovitého majetku města Nová Role - 2023 Staženo: 29x | 10.11.2023

Pravidla přepravy Senior Expres města Nová Role účinná od 02.03.2023 Staženo: 30x | 10.11.2023

Pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 31x | 10.11.2023

Řád pohřebiště Nová Role 2020 - odsouhlasený KÚKK Staženo: 28x | 10.11.2023

Směrnice evidence, účtování a odepisování majetku Staženo: 26x | 10.11.2023

Směrnice finanční kontrola Staženo: 31x | 10.11.2023

Směrnice GDPR Staženo: 28x | 10.11.2023

Směrnice inventarizace majetku Staženo: 29x | 10.11.2023

Směrnice k vedení pokladny Staženo: 26x | 22.11.2023

Statut Fondu TH úplné znění 2022 Staženo: 30x | 10.11.2023

Vnitřní směrnice města Nová Role pro zadávání veřejných zakázek Staženo: 35x | 22.11.2023

Zásady pro vyplácení odměn členům komisí a výborů účinnost od 01.01.2024 Staženo: 28x | 10.11.2023

Stránka