Obsah

Symboly města Nová Role

Město Nová Role má svůj oficiální znak a vlajku. Oba tyto symboly jsou registrovány v Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Znak města je používán historicky, vlajka města byla resgistrována rozhodnutím č. 104 ze dne 9.4.2002.

Znak města

Stříbrno-červeně polcený štít se zelenou patou. Vpravo vztyčený zelený lipový list s plodenstvím, vlevo stříbrná porcelánová konvice, v patě kosmý mlátek šikmo podložený želízkem, obojí černé.

Znak města

Vlajka města

List tvoří červený žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu s bílou konvicí a dva vodorovné pruhy, bílý a zelený. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vlajka města