Obsah

Formuláře

Na této stránce naleznete formuláře pro styk s MěÚ. Formulář můžete vyplnit, vytisknout a fyzicky doručit na podatelnu MěÚ, uložit a zaslat e-mailem autorizovaným Vaším elektronickým podpisem - viz. Elektronická podatelna, případně do datové schránky města ID y24bcev.

 

K vyplnění formuláře je zapotřebí mít nainstalován některý z nástrojů pro práci se soubory formátu PDF, například Adobe reader.

 

Aktuální stavební formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Matrika, evidence obyvatel

Dotazník k uzavření manželství

dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi_2017.pdf

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, popř.mimo dobu stanovenou radou města

svatba-mimo-termin-a-misto.pdf

Žádost o vydání osvědčení

zadost_o_vydani_osvedceni.pdf

Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

zadost-cirkevni-snatek.pdf

Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu

zadost-o-duplikat.pdf

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

zadost-o-vydani-vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.pdf

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy.pdf

Přihláška na Vítání občánků

prihlaska-na-vitani-obcanku.pdf

Souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu

souhlas-se-zverejnenim-blahoprani.pdf

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.pdf

zadost-zruseni-udaje-o-mistu-trvaleho-pobytu.pdf

Ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení obč. průkazu

ohlaseni-ztraty-odcizeni-op.pdf

Příspěvky, dotace

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města

Pravidla_pro_hodnocení_a_poskytování_dotací_z_rozpočtu_města.pdf

Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na konkrétní projekt (akci)

Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na konkrétní projekt (akci).pdf

Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost

Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost.pdf

Příloha č. 4 Přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu (povinná příloha k žádosti o poskytnutí dotace)

Příloha č. 4 Přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu (povinná příloha k žádosti o poskytnutí dotace).pdf

Příloha č. 5 Přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost (povinná příloha)

Příloha č. 5 Přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost (povinná příloha).pdf

Příloha č. 9 Závěrečná zpráva

Příloha č. 9 Závěrečná zpráva.pdf

Příloha č. 10 Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města

Příloha č. 10 Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města.pdf

Příloha č. 11 Kritéria pro přidělování dotací sportovním spolkům

Příloha č. 11 Kritéria pro přidělování dotací sportovním spolkům.pdf

Formulář č. 8 Formulář vyúčtování dotace (formát XLSX)

Formulář č. 8 Formulář vyúčtování dotace.xlsx

Stránka