Obsah

Formuláře

Na této stránce naleznete formuláře pro styk s MěÚ. Formulář můžete

  • vytisknout, vyplnit (případně editovat přímo verzi .doc, .docx a poté vytisknout) a fyzicky doručit na podatelnu MěÚ
  • nebo vyplnit .doc, .docx verzi formuláře, uložit a zaslat e-mailem autorizovaným Vaším elektronickým podpisem - viz. Elektronická podatelna

 

Další stavební formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Matrika, evidence obyvatel

Ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení obč. průkazu.pdf

ohlaseni-ztraty-odcizeni-op.pdf

Ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení obč. průkazu.doc

ohlaseni-ztraty-odcizeni-op.doc

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.pdf

zadost-zruseni-udaje-o-mistu-trvaleho-pobytu.pdf

Přihláška na Vítání občánků.pdf

prihlaska-na-vitani-obcanku.pdf

Přihláška na Vítání občánků.docx

prihlaska-na-vitani-obcanku.docx

Souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu.pdf

souhlas-se-zverejnenim-blahoprani.pdf

Souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu.docx

souhlas-se-zverejnenim-blahoprani.docx

Dotazník k uzavření manželství.pdf

dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi_2017.pdf

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, popř.mimo dobu stanovenou radou města.pdf

svatba-mimo-termin-a-misto.pdf

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, popř.mimo dobu stanovenou radou města.docx

svatba-mimo-termin-a-misto.docx

Žádost o vydání osvědčení.pdf

zadost_o_vydani_osvedceni.pdf

Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.pdf

zadost-cirkevni-snatek.pdf

Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.docx

zadost-cirkevni-snatek.docx

Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu.pdf

zadost-o-duplikat.pdf

Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu.docx

zadost-o-duplikat.docx

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf

zadost-o-vydani-vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.pdf

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.docx

zadost-o-vydani-vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.docx

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy.pdf

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy.docx

Stavební formuláře

Oznámení o užívání stavby.pdf

11-Oznameni-o-uzivani-stavby.pdf

Stránka