Obsah

Formuláře

Na této stránce naleznete formuláře pro styk s MěÚ. Formulář můžete

  • vytisknout, vyplnit (případně editovat přímo verzi .doc, .docx a poté vytisknout) a fyzicky doručit na podatelnu MěÚ
  • nebo vyplnit .doc, .docx verzi formuláře, uložit a zaslat e-mailem autorizovaným Vaším elektronickým podpisem - viz. Elektronická podatelna

Další stavební formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Novinka - formuláře pro elektronická podání

Ve spolupráci s firmou QCM s.r.o. jsme pro vás připravili vybrané formuláře pro odesílání elektronických podání. Stačí jen vyplnit a odeslat. Formuláře jsou odesílány na podatelnu úřadu epodatelna@novarole.cz, pokud jste majitelem kvalifikovaného elektronického podpisu, můžete formulář v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), můžete formulář před odeslání podepsat. 

Tyto formuláře naleznete vlevo pod odkazem formuláře pro elektronická podání.

Formuláře

Přihláška do výběrového řízení

Přihláška do výběrového řízení na pracovní pozici úředníka

Formulář Přihlášky do výběrového řízení.doc

Matrika, evidence obyvatel

Ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení obč. průkazu.pdf

ohlaseni-ztraty-odcizeni-op.pdf

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.pdf

zadost-zruseni-udaje-o-mistu-trvaleho-pobytu.pdf

Přihláška na Vítání občánků.pdf

prihlaska-na-vitani-obcanku.pdf

Souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu.pdf

souhlas-se-zverejnenim-blahoprani.pdf

Dotazník k uzavření manželství.pdf

dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi_2017.pdf

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, popř.mimo dobu stanovenou radou města.pdf

svatba-mimo-termin-a-misto.pdf

Žádost o vydání osvědčení.pdf

zadost_o_vydani_osvedceni.pdf

Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.pdf

zadost-cirkevni-snatek.pdf

Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu.pdf

zadost-o-duplikat.pdf

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf

zadost-o-vydani-vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.pdf

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy.pdf

Stavební formuláře

Oznámení o užívání stavby.pdf

11-Oznameni-o-uzivani-stavby.pdf

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.pdf

Vyjádření vlastníků (uživatelů) sousedních nemovitostí.pdf

vyjadreni-vlastniku-uzivatelu-sousednich-nemovitosti.pdf

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.pdf

navrh-na-vydani-kolaudacniho-rozhodnuti.pdf

Příspěvky, dotace

Žádost o poskytnutí dotace (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace.pdf

Žádost o poskytnutí příspěvku pro příspěvkové organizace

Žádost o poskytnutí příspěvku pro příspěvkové organizace.pdf

Vyúčtování dotace z rozpočtu města.pdf

formular-pro-vyuctovani-dotace.pdf

Místní poplatky

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Přiznání k místnímu poplatku ze psů.pdf

Stránka