Obsah

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

 

 

2022

Počet úkonů dle z. č. 183/2006

Počet vydaných rozhodnutí či jiných úkonů dle z. č. 183/2006 Sb. za I. Q 22

PO Pha odpověď dle 106-99 1. Q 22 Rozhodnutí SÚ.pdf

Projekty na pozemní stavby roku 2022

Projekty města 2022 odpověď dle 106-99.pdf

2021

Počet exekucí

WEB 2021-1 odpověď dle 106-99.pdf

Řešení přestupku

WEB odpověď dle 106-99 72021.pdf

2020

Mezirolí p. p. č. 240/41

Žadatel Karlovy Vary

Žadatel KV 2020 odpověď dle 106-99 na WEB.pdf

Náves Mezirolí

Odpověď na podanou žádost

Náves Mezirolí odpověď na web.pdf

2019

28. Správní řízení č. j. 1526/2019

Správní řízení č. j. 1526/2019

WEB odpověď dle 106-99.pdf

27. Černé stavby

27. černé stavby.pdf

26. AMA, s.r.o.

26. AMA, s.r.o..pdf

2018

25. Zvířata

25. Zvířata.pdf

24. GDPR obcí, krajů, škol

24. GDPR obcí, krajů, škol.pdf

22. Investiční plány 2018.pdf

Datum zveřejnění 23. 01. 2018

22. Investiční plány 2018.pdf

23. Zajištění souladu s GDPR

23. Zajištění souladu s GDPR.pdf

21. komunální odpad - Zastávka 119, Nová Role.pdf

Datum zveřejnění 23. 01. 2018

21. komunální odpad - Zastávka 119, Nová Role.pdf

2017

19. Provedení stavebních prací nebytových v prostorách Chodovská 236.pdf

Datum zveřejnění 28.11.2017

19. Provedení stavebních prací nebytových v prostorách Chodovská 236.pdf

18. Pronájem nebytových prostor Chodovská 236.pdf

Datum zveřejnění 17.08.2017

18. Pronájem nebytových prostor Chodovská 236.pdf

17. Dotazy společnosti REMA.pdf

Datum zveřejnění 25.07.2017

17. Dotazy společnosti REMA.pdf

16. Informace k ZUŠ Nová Role.pdf

Datum zveřejnění 25.07.2017

16. Informace k ZUŠ Nová Role.pdf

20. Odstranění navážek vodních děl - Děpoltovice.pdf

Datum zveřejnění 28.11.2017

20. Odstranění navážek vodních děl - Děpoltovice.pdf

2016

15. Stavební uzávěra pozemku č. 1180-1.pdf

Datum zveřejnění 29.04.2016

15. Stavební uzávěra pozemku č. 1180-1.pdf

Stránka