Obsah

Informační systém datových schránek (ISDS)

Od 1. 7. 2009 vstoupil v platnost zákon 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů který je legislativním základem pro Informační systém datových schránek, novou formu zabezpečené komunikace mezi orgány veřejné moci, právnickými a fyzickými osobami. 
ID datové schránky Městského úřadu v Nové Roli je: y24bcev

Veškeré potřebné informace k systému ISDS získáte na stránkách věnovaných problematice datových schránek.

Základní informace pro použití ISDS získáte na stránkách portálu ISDS.