Obsah

Kontaktní informace

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Nová Role

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Balounová Anna, Ing.Komise pro životní prostředí a zeleň - členka
Bartoň Václav, Ing.Zastupitelstvo - Člen
Rada města - Radní
Komise pro školství, kulturu a sport - člen
Povodňová komise - člen

E-mail: vasek.role@gmail.com

Batla JaroslavOsadní výbor Jimlíkov - Člen
Cinegr Ladislav, RSDr.Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci - předseda
Zastupitelstvo - Člen
Komise investic a výstavby - člen
Černá Kateřina, DiS.Městský úřad - tajemnice, vedoucí úřadu, personální věci, informace, petice, stížnosti, daně, pojištění, představitel managementu pro energetiku
Oddělení kanceláře starosty a tajemníka MěÚ - vedoucí úřadu, personální věci, informace, petice, stížnosti, daně, pojištění, představitel managementu pro energetiku

Telefon: 353 176 314

Mobil: 731 613 465

E-mail: tajemnik@novarole.cz

E-mail: katerinacerna@novarole.cz

Divíšek PavelOsadní výbor Mezirolí - Člen
Dolejš Petr, Bc.Kontrolní výbor - Člen
Doležal Lubomír, DiS.Odbor správních agend - životní prostředí, kácení dřevin, vodní hospodářství, lesní správa města, tříděný odpad, statistika
Povodňová komise - zapisovatel

Telefon: 353 176 318

Mobil: 723 740 033

E-mail: lubomirdolezal@novarole.cz

Dušková Lucie, Ing.Redakční rada Novorolského zpravodaje - členka
Dušková Miluše, PaedDr.Komise pro školství, kulturu a sport - předsedkyně
Redakční rada Novorolského zpravodaje - předsedkyně
Zastupitelstvo - Členka

Stránka