Obsah

Územní plán města

Logo iop

Město Nová Role získalo v roce 2013 dotaci z integrovaného operačního programu na zpracování návrhu územního plánu města.

Projekt Územní plán - Město Nová Role" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 

Interaktivní verzi územního plánu města najdete na adrese https://nova-role.gis4u.cz/.

Textová část

Územní plán města Nová Role

upnr-final.pdf

Grafická část

Hlavní výkres

555398_n2_hvl.pdf

Výkres základního členění území

555398_n1_zcu.pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací

555398_n3_vpz.pdf

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - doprava

555398_n4.pdf

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura

555398_n5.pdf

Koordinační výkres

555398_o1_kov.pdf

Výkres širších vztahů

555398_o2.pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

555398_o3.pdf

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Nová Role

Textová část Změny č. 1

ÚPNR-ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO Z1.pdf

Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Nová Role

Hlavní výkres Změny č. 1

555398_N2_HLV.pdf

Koordinační výkres Změny č. 1

555398_O1_KOV.pdf

Stránka

  • 1