Obsah

Územní plán města

Logo iop

Město Nová Role získalo v roce 2013 dotaci z integrovaného operačního programu na zpracování návrhu územního plánu města.

Projekt Územní plán - Město Nová Role" byl spolufinancován ýz prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 

Textová část

Územní plán města Nová Role

upnr-final.pdf

Grafická část

Hlavní výkres

555398_n2_hvl.pdf

Výkres základního členění území

555398_n1_zcu.pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací

555398_n3_vpz.pdf

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - doprava

555398_n4.pdf

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura

555398_n5.pdf

Koordinační výkres

555398_o1_kov.pdf

Výkres širších vztahů

555398_o2.pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

555398_o3.pdf

Stránka

  • 1