Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů, Nová Role

kontaktní osoba: Stanislav Hubáček
e-mail: hasici.novarole@seznam.cz
www: http://www.hasici-novarole.cz

Tel.: 353 951 359

 

Dokumenty

 

Kroužek mladých hasičů Nová Role

 

Sbor dobrovolných hasičů, Mezirolí

Starosta SDH: Martin Bíkl
velitel SDH: Miloslav Pospěch
www: http://www.sdhmeziroli.webnode.cz/
e-mail: hasicimeziroli@centrum.cz

Tel.: 775 344 562

 

Povinná publicita

Město Nová Role obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci z rozpočtových prostředků Karlovarského kraje na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Dotace byla poskytnuta na věcné vybavení v celkové výši Kč 53.298,--. JSDH NR si z dotace zakoupila 2 ks zásahového oděvu Fireman Patriot a JSDH ME přenosné plovoucí čerpadlo CYKLON. Poskytnutí této dotace bylo podmíněno spoluúčastí Města Nová Role ve výši minimálně 20% z celkové částky.