Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

13.11.2019

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Informujeme občany o plánované odstávce elektřiny.

Detail

11.11.2019

Dům dětí a mládeže Nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů

DDM nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů

Detail

08.11.2019

kontejner

Kontejner na kovový odpad

Město Nová Role dává na vědomí, že na parkoviště u kolejí byl od listopadu 2019 umístěn kontejner na kovový odpad, do kterého mohou občané vhazovat plechovky od jídla a pití, dále drobné kovové předměty.

Detail

04.11.2019

Uzavření místní komunikace v Mezirolí

Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce vozovky bude od 4.11.2019 cca týden uzavřena místní komunikace vedoucí od hal farmy Kubernát k rekreační oblasti u Děpoltovického rybníka v katastrálním území Mezirolí.

Detail

25.10.2019

plakát

Upozornění - změna termínu vítání občánků

Z důvodu rekonstrukce obřadní síně MěÚ Nová Role je změněn termín vítání občánků na 21.11.2019. Děkujeme za pochopení.

Detail

Nově zveřejněno

14.11.2019

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

14.11.2019

Usnesení z 24. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

11.10.2019

Usnesení z 22. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

20.09.2019

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

20.09.2019

Usnesení z 20. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

20.09.2019

Usnesení z 21. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

30.08.2019

Novorolský zpravodaj září, říjen 2019

Stáhnout Novorolský zpravodaj

28.08.2019

Usnesení z 19. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

16.08.2019

Příprava rozpočtu 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

02.08.2019

Usnesení z 18. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

29.11.2019

plakát

Rozsvěcení Vánočního stromu

Město nová Role zve občany před budovu městského úřadu na tradiční kulturní akci s názvem Rozsvěcení Vánočního stromu

Detail

Termíny obřadních dnů

19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Více zde...

Termíny vítání občánků

21. března, 20. června, 19. září, 21. listopadu

Více zde...