Obsah

UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny Městského úřadu Nová Role jsou stanoveny od 1. 3. 2021 takto:

  • Pondělí 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Středa   7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Pátek    7:30 – 11:30 

Pracovní doba zaměstnanců úřadu:

  • Pondělí, středa: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17:00
  • Úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30 

Případný osobní kontakt či návštěvy veřejnosti a klientů úřadu jsou možné po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Telefonní či e-mailový kontakt na vedení města a zaměstnance úřadu je k dispozici veřejnosti v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách města www.novarole.cz.

Při komunikaci s veřejností a klienty městského úřadu je upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.
Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky IDDS: y24bcev, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu epodatelna@novarole.cz podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Platební styk je možné učinit bezhotovostně převodem na účet města č. 262359697/0300, variabilní symbol poskytuje příslušný zaměstnance úřadu telefonicky nebo emailem.

Bc. Jitka Pokorná, starostka, v. r. Kateřina Černá, DiS. tajemnice MěÚ, v. r.

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

18.06.2021

Sdělení občanům: údržba pozemků podél Rolavy 1

Sdělení občanům: údržba pozemků podél Rolavy

Město Nová Role na četné dotazy sděluje občanům, že pozemky tvořící hráz řeky Rolavy jsou majetkem právnické osoby Povodí Ohře, a.s. a město na těchto pozemcích nebude provádět sekání trávy.

Detail

16.06.2021

Poděkování městu Nová Role za podporu

Poděkování městu Nová Role za podporu

Poděkování záchranné stanice DROSERA Bublava.

Detail

16.06.2021

leták

Evropský den proti vloupání 2021

Po více jak roce se všichni pomalu začínáme vracet do „normálního“ života. S postupným rozvolňováním, kdy s radostí začínáme opět navštěvovat kulturní zařízení, společenské a sportovní akce, cestujeme a méně se zdržujeme doma, získávají zloději větší příležitost nezvaně navštívit naše obydlí.

Detail

14.06.2021

Upozornění na nedostupnost služby Senior expres 1

Upozornění na nedostupnost služby Senior expres

Informujeme občany, že v období od 7. 7. do 16. 7. 2021 nebude v provozu služba Senior expres z důvodu čerpání dovolené. Rezervace můžete i po tuto dobu nadále provádět telefonicky na čísle 732 511 912. Ve zmíněném termínu bude seniorům rozvážet obědy dodavatel JK Pegas Děpoltovice.

Detail

19.05.2021

seniorexpres

Obnovení služby Senior expres i k nákupům

Město Nová Role oznamuje klientům služby Senior expres, že od pondělí 24. 5. 2021 je možné jezdit opět i na nákupy.

Detail

Nově zveřejněno

09.06.2021

Usnesení z 62. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

17.05.2021

Usnesení z 61. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.05.2021

Účetní závěrka 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

05.05.2021

Usnesení z 60. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

04.05.2021

Novorolský zpravovadaj květen, červen 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

04.05.2021

Novorolský zpravodaj březen, duben 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

29.04.2021

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

16.04.2021

Usnesení z 59. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

30.03.2021

Usnesení z 58. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

11.03.2021

Usnesení z 57. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

23.06.2021

leták

Hrajuzavary: koncert Karlovarského symfonického orchestru

Dvořák, Smetana, Brahms a další

Detail

Termíny obřadních dnů v roce 2021

23. ledna, 20. února, 20. března, 24. dubna, 22. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu, 18. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2021

18. března, 17. června, 16. září, 16. prosince.

Více zde...