Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB) Konto pomoci města: 275179900/0300 (ČSOB)
IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697 IBAN: CZ47 0300 0000 0002 7517 9900

UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny Městského úřadu Nová Role jsou stanoveny od 1. 3. 2021 takto:

  • Pondělí 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Středa   7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Pátek    7:30 – 11:30 

Pracovní doba zaměstnanců úřadu:

  • Pondělí, středa: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17:00
  • Úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30 

Případný osobní kontakt či návštěvy veřejnosti a klientů úřadu jsou možné po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Telefonní či e-mailový kontakt na vedení města a zaměstnance úřadu je k dispozici veřejnosti v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách města www.novarole.cz.

Při komunikaci s veřejností a klienty městského úřadu je upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.
Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky IDDS: y24bcev, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu epodatelna@novarole.cz podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Platební styk je možné učinit bezhotovostně převodem na účet města č. 262359697/0300, variabilní symbol poskytuje příslušný zaměstnance úřadu telefonicky nebo emailem.

Bc. Jitka Pokorná, starostka, v. r. Kateřina Černá, DiS. tajemnice MěÚ, v. r.

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

29.11.2021

Upozornění: Zrušení prosincového Vítání občánků

Město Nová Role upozorňuje občany, že je plánované prosincové Vítání občánků z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zrušeno.

Detail

23.11.2021

Milostivé léto pomůže zbavit se exekucí u veřejnoprávních institucí

Milostivé léto pomůže zbavit se exekucí u veřejnoprávních institucí

Až do 28. ledna 2022 mohou lidé využít mimořádné a časově omezené nabídky určené lidem v exekuci či s dluhem vůči veřejnoprávním institucím, tedy státu, obcím, krajům, příspěvkovým organizacím a dalším.

Detail

18.11.2021

Návrh Strategického plánu rozvoje města Nová Role na období 2022-2026

Návrh Strategického plánu rozvoje města Nová Role na období 2022-2026

Zveřejňujeme výše uvedený návrh před jeho schválením orgány města k případnému dalšímu vyjádření občany.

Detail

03.11.2021

Plán zimní zimní údržby v období listopad 2021 až březen 2022

Plán zimní zimní údržby v období listopad 2021 až březen 2022

V příloze naleznete Organizační opatření č. 1/2021 k zajištění zimní údržby v období listopad 2021 až březen 2022.

Detail

Nově zveřejněno

01.12.2021

Zápis 22. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

01.12.2021

Usnesení z 71. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.11.2021

Usnesení z 70. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

03.11.2021

Novorolský zpravodaj listopad, prosinec 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

11.10.2021

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

02.09.2021

Novorolský zpravodaj září, říjen 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

11.08.2021

Novorolský zpravodaj červenec, srpen 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

26.07.2021

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

15.07.2021

Závěrečný účet 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

09.07.2021

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2021

23. ledna, 20. února, 20. března, 24. dubna, 22. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu, 18. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2021

18. března, 17. června, 16. září.

Více zde...