Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB)

IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

25.09.2023

Plánovaná odstávka elektřiny

Plánovaná odstávka elektřiny

Upozorňujeme občany na plánovanou odstávku elektřiny dne 27. 9. 2023, 7:30-17:00 a 16. 10. 2023, 7:30-10:30

Detail

22.09.2023

Oznámení: Uzavření úřadu

Oznámení: Uzavření úřadu

Městský úřad Nová Role oznamuje veřejnosti, že v pátek 29. 9. 2023 bude úřad z provozních důvodů zcela uzavřen, mimo provoz budou i telefonní linky.

Detail

20.09.2023

PODZIMNÍ ÚKLID

PODZIMNÍ ÚKLID

Přinášíme informace o době a rozmístění kontejnerů na podzimní úklid v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově.

Detail

18.09.2023

UPOZORNĚNÍ - havárie na teplovodní přípojce

Upozorňujeme občany, že z důvodu havárie teplovodní přípojky bude od dnešního dne, tedy od pondělí 18.09. od 21:00 hod. do pátku 22.09.2023 do 14:00 hod. přerušena dodávka teplé vody v některých bytových domech v Nové Roli.

Detail

13.09.2023

Oznámení: nabídka provádění topenářských a kominických prací 1

Oznámení: nabídka provádění topenářských a kominických prací

SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ Bude provádět v naší obci následující služby: 1. Kontrolu a čištění komínu dle zákona č.34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550,- 2. Jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550,- 3. Revizi kotle na tuhá paliva za cenu 1.100,-

Detail

Nově zveřejněno

08.08.2023

Novoroláček srpen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

11.07.2023

Závěrečný účet 2022

Detail Rozpočty a závěrečné účty

30.06.2023

Zápis ze 6. jednání ZMě 28.06.2023

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

30.06.2023

Novoroláček červenec 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

23.06.2023

Novoroláček červen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

23.06.2023

Novoroláček květen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

23.05.2023

1/2023, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Stáhnout Obecně závazné vyhlášky města

01.03.2023

Novoroláček březen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

09.02.2023

Novoroláček únor 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

16.01.2023

Usnesení z 5. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2023

21. ledna, 25. února, 25. března, 22. dubna, 27. května, 24. června, 22. července, 26. srpna,
23. září, 21. října, 25. listopadu, 16. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2023

22. února, 21. června a 25. října.

Více zde...