Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

15.01.2019

Výluka na železniční trati Nejdek - Potůčky

Výluka na železniční trati Nejdek - Potůčky

České dráhy informují o výluce na železniční trati směr Potůčky, více informací v přiloženém obrázku.

Detail

08.01.2019

Nabídka k obsazení pracovních míst

Nabídka k obsazení pracovních míst

SWISS-FORM, a.s.– Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu Výrobní závod Nejdek Nový výrobní závod Nová Role (v provozu od 01.02.2019)

Detail

10.12.2018

Karlovarské uzeniny s.r.o. 1

Karlovarské uzeniny s.r.o.

Pojízdná prodejna Karlovarských uzenin s.r.o. v Nové Roli

Detail

21.11.2018

Rozsvícení vánočního stromu v Mezirolí

Rozsvícení vánočního stromu v Mezirolí

Osadní výbor Mezirolí srdečně zve na Rozsvícení vánočního stromu.

Detail

29.10.2018

Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromu

Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromu

Město Nová Role srdečně zve v pátek 30.11.2018 od 15 hodin na Rozsvícení vánočního stromu

Detail

Nově zveřejněno

21.11.2018

Usnesení z 1. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

23.10.2018

Usnesení ze 102. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.10.2018

Zápis z 29. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

08.10.2018

Usnesení z 101. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

03.10.2018

Zápis ze 35. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

03.10.2018

Zápis ze 34. jednání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

02.10.2018

Usnesení z 100. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

02.10.2018

Usnesení z 99. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

30.08.2018

Usnesení z 98. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

16.08.2018

Usnesení z 97. Rady města

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů

19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Více zde...

Termíny vítání občánků

21. března, 20. června, 19. září, 12. prosince

Více zde...