Obsah

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Tajemnice Městského úřadu v Nové Roli v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, v souvislosti s krizovým opatřením Vlády České republiky týkajícím se omezení činnosti orgánů veřejné moci a po projednání se starostkou ROZHODUJE o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Nová Role a o omezení osobního kontaktu na nezbytně nutnou úroveň.
Úřední hodiny Městského úřadu Nová Role jsou stanoveny od 4. 1. 2021 takto:

  • Pondělí 9:00 – 11:00 h a 14:00 – 17:00
  • Středa 9:00 – 11:00 h a 14:00 – 17:00
  • Pátek 9:00 – 11:00

Případný nezbytně nutný osobní kontakt či návštěvy veřejnosti a klientů úřadu jsou možné po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Telefonní či e-mailový kontakt na vedení města a zaměstnance úřadu je k dispozici veřejnosti v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách města www.novarole.cz.

Při komunikaci s veřejností a klienty městského úřadu je upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.

Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky IDDS: y24bcev, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu epodatelna@novarole.cz podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Platební styk je možné učinit bezhotovostně převodem na účet města č. 262359697/0300, variabilní symbol poskytuje příslušný zaměstnance úřadu telefonicky nebo emailem.

Toto Mimořádné opatření je účinné od 4. ledna 2021 do odvolání a nahrazuje dříve vydaná opatření.

Kateřina Černá v. r.
tajemnice městského úřadu

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

19.01.2021

Pomoc seniorům při registraci na očkování proti Covid-19

Pomoc seniorům při registraci na očkování proti Covid-19

Město Nová Role a vedoucí novorolské knihovny nabízí seniorům 80+ pomoc s online registrací na očkování proti nemoci Covid-19. Pro další informace kontaktujte starostku města na telefonu 602 343 465.

Detail

15.01.2021

Registrace k očkování proti Covid-19 pro seniory starší 80 let 1

Registrace k očkování proti Covid-19 pro seniory starší 80 let

Od 15. ledna začíná registrace k očkování pro seniory starší 80 let.

Detail

05.01.2021

Oznámení: omezení služby Senior expres 1

Oznámení: omezení služby Senior expres

Město Nová Role oznamuje klientům služby, že Senior expres nebude až do odvolání jezdit na nákupy.

Detail

28.12.2020

Informace finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Informace finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Finanční úřad pro Karlovarský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.

Detail

08.12.2020

Informace pro občany: obnovení služby Senior expres

Informace pro občany: obnovení služby Senior expres

Od středy 09.12.2020 bude opět obnoven provoz Senior expresu v plném rozsahu včetně dopravy na nákupy.

Detail

Nově zveřejněno

08.01.2021

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021

Detail Rozpočty a závěrečné účty

04.01.2021

Novorolský zpravodaj leden, únor 2021

Detail Novorolský zpravodaj

21.12.2020

Usnesení z 52. jednání RMě

Detail Usnesení rady města

21.12.2020

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva města

Detail Zápisy z jednání zastupitelstva

21.12.2020

Rozpočet na rok 2021

Detail Rozpočty a závěrečné účty

01.12.2020

Usnesení z 51. jednání RMě

Detail Usnesení rady města

19.11.2020

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města

Detail Zápisy z jednání zastupitelstva

11.11.2020

Usnesení z 50. jednání RMě

Detail Usnesení rady města

30.10.2020

Novorolský zpravodaj listopad, prosinec 2020

Detail Novorolský zpravodaj

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2021

23. ledna, 20. února, 20. března, 24. dubna, 22. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu, 18. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2021

18. března, 17. června, 16. září, 16. prosince.

Více zde...