Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB)

IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

01.12.2023

Upozornění na padající sníh a led

Upozornění na padající sníh a led

Upozorňujeme občany na padající sníh a led ze střech budov na území města Nová Role. Dbejte zvýšené opatrnosti v okolí budov. Děkujeme.

Detail

30.11.2023

Upozornění: odstávka horkovodního přivaděče

Z důvodu odstranění havarijního stavu na horkovodním přivaděči dojde ze strany SUAS Teplárenské s.r.o. k přerušení dodávky tepelné energie pro všechny její odběratele odebírající tepelnou energii ve formě horké nebo teplé vody, a to na nezbytně nutnou dobu.

Detail

16.11.2023

Vyplňte dotazník a zapojte se do komunikační strategie kraje

Hejtman vyzývá všechny občany regionu k vyplnění dotazníku, na základě kterého budou odpovědi zanalyzovány a zapracovány do připravované komunikační strategie.

Detail

15.11.2023

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. - změny ve veřejné linkové autobusové dopravě

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. - změny ve veřejné linkové autobusové dopravě

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. informuje o změnách ve veřejné linkové autobusové dopravě, které budou realizovány v rámci Karlovarského kraje s účinností od 1. ledna 2024.

Detail

10.11.2023

Desatero bezpečného chování v online světě

Desatero bezpečného chování v online světě

Ministerstvo vnitra upozorňuje na nebezpečí číhající ve virtuálním světě. Čtěte přiložený leták.

Detail

Nově zveřejněno

30.11.2023

Novoroláček prosinec 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

27.10.2023

Pravidla pro přípravu a schvalování rozpočtu

Detail Rozpočty a závěrečné účty

08.08.2023

Novoroláček srpen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

11.07.2023

Závěrečný účet 2022

Detail Rozpočty a závěrečné účty

30.06.2023

Zápis ze 6. jednání ZMě 28.06.2023

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

30.06.2023

Novoroláček červenec 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

23.06.2023

Novoroláček červen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

23.06.2023

Novoroláček květen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

23.05.2023

1/2023, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Stáhnout Obecně závazné vyhlášky města

01.03.2023

Novoroláček březen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2023

21. ledna, 25. února, 25. března, 22. dubna, 27. května, 24. června, 22. července, 26. srpna,
23. září, 21. října, 25. listopadu, 16. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2023

22. února, 21. června a 25. října.

Více zde...