Obsah

UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny Městského úřadu Nová Role jsou stanoveny od 1. 3. 2021 takto:

  • Pondělí 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Středa   7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Pátek    7:30 – 11:30 

Pracovní doba zaměstnanců úřadu:

  • Pondělí, středa: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17:00
  • Úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30 

Případný osobní kontakt či návštěvy veřejnosti a klientů úřadu jsou možné po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Telefonní či e-mailový kontakt na vedení města a zaměstnance úřadu je k dispozici veřejnosti v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách města www.novarole.cz.

Při komunikaci s veřejností a klienty městského úřadu je upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.
Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky IDDS: y24bcev, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu epodatelna@novarole.cz podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Platební styk je možné učinit bezhotovostně převodem na účet města č. 262359697/0300, variabilní symbol poskytuje příslušný zaměstnance úřadu telefonicky nebo emailem.

Bc. Jitka Pokorná, starostka, v. r. Kateřina Černá, DiS. tajemnice MěÚ, v. r.

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

23.07.2021

Ordinace MUDr. Hartmannové - DOVOLENÁ v termínu 26. 7. – 6. 8. 2021

Ordinace MUDr. Hartmannové oznamuje DOVOLENOU v termínu 26. 7. – 6. 8.2021

Detail

21.07.2021

Příměstský tábor 1

Letní příměstský tábor

Dovolujeme si připomenout, že nadále máte možnost přihlásit své děti ve věku 6-14 let na příměstské tábory v DDM v Nové Roli. Termíny: 16. 8. – 20. 8. 2021 nebo 23. 8. - 27. 8. 2021 Cena 900 Kč/turnus. V ceně je zahrnutý oběd, pitný režim, animační program, vstupné, jízdné, pojištění odpovědnosti.

Detail

20.07.2021

Můžem i s mužem

Informace: Ti, kteří máte zakoupené vstupenky na divadelní představení Můžem i s mužem, se můžete těšit na jeho uskutečnění v neděli dne 15. 8. 2021 od 19 hodin v Kulturním domě v Nové Roli.

Detail

13.07.2021

Oznámení: prodej bytové jednotky v čp. 224, Nová Role

Oznámení: prodej bytové jednotky v čp. 224, Nová Role

Město Nová Role v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným zněním Pravidel prodeje nemovitého majetku města oznamuje záměr prodat bytovou jednotku č. 224/13 (1+1,5 v 5. NP) v bytovém domě ve Školní ulici v Nové Roli.

Detail

09.07.2021

Výdejní box společnosti Zásilkovna

Výdejní box společnosti Zásilkovna

Dne 9.7.2021 byl v Bezejmenné ulici umístěn 1. ze dvou výdejních boxů společnosti Zásilkovna, tzv. Z-BOX.

Detail

Nově zveřejněno

26.07.2021

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

26.07.2021

Usnesení z 64. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

15.07.2021

Závěrečný účet 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

09.07.2021

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

09.07.2021

Usnesení z 63. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.06.2021

Usnesení z 62. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

17.05.2021

Usnesení z 61. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

05.05.2021

Usnesení z 60. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

04.05.2021

Novorolský zpravovadaj květen, červen 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

04.05.2021

Novorolský zpravodaj březen, duben 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2021

23. ledna, 20. února, 20. března, 24. dubna, 22. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu, 18. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2021

18. března, 17. června, 16. září, 16. prosince.

Více zde...