Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB) Konto pomoci města: 275179900/0300 (ČSOB)
IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697 IBAN: CZ47 0300 0000 0002 7517 9900

UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny Městského úřadu Nová Role jsou stanoveny od 1. 3. 2021 takto:

  • Pondělí 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Středa   7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Pátek    7:30 – 11:30 

Pracovní doba zaměstnanců úřadu:

  • Pondělí, středa: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17:00
  • Úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30 

Případný osobní kontakt či návštěvy veřejnosti a klientů úřadu jsou možné po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Telefonní či e-mailový kontakt na vedení města a zaměstnance úřadu je k dispozici veřejnosti v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách města www.novarole.cz.

Při komunikaci s veřejností a klienty městského úřadu je upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.
Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky IDDS: y24bcev, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu epodatelna@novarole.cz podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Platební styk je možné učinit bezhotovostně převodem na účet města č. 262359697/0300, variabilní symbol poskytuje příslušný zaměstnance úřadu telefonicky nebo emailem.

Bc. Jitka Pokorná, starostka, v. r. Kateřina Černá, DiS. tajemnice MěÚ, v. r.

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

25.01.2022

Revize kotlů na tuhá paliva, kontrola a čištění komínů, kontrola kotlů na plynná paliva

Revize kotlů na tuhá paliva, kontrola a čištění komínů, kontrola kotlů na plynná paliva

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o. a společenství komininíků a topenářů bude provádět revize kotlů na tuhá paliva, dále pak revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Detail

24.01.2022

Hovory se starostkou 26. 1. 2022

Hovory se starostkou 26. 1. 2022

Ve středu 26. 1. 2022 od 17 hodin se uskuteční tradiční Hovory se starostkou v kanceláři starostky města.

Detail

20.01.2022

Oznámení: možnost zajištění nákupů a další pomoci 1

Oznámení: možnost zajištění nákupů a další pomoci

Vzhledem k vyššímu výskytu onemocnění Covid-19 v našem městě, upozorňujeme občany, kteří se ocitli v karanténě, na možnost zajištění nákupů a další pomoci ze strany města. Bližší informace poskytne starostka města na tel.: 602 343 465.

Detail

20.01.2022

Oznámení: Zrušení Sportovního maškarního plesu Fotbalového klubu

Oznámení: Zrušení Sportovního maškarního plesu Fotbalového klubu

Z důvodu současné covidové situace oznamujeme zrušení Sportovního maškarního plesu Fotbalového klubu Nová Role z. s., který se měl konat 19. 2. 2022. Děkujeme za pochopení. Jiří Hájek - předseda FK Nová Role z. s.

Detail

22.12.2021

Hledáme kronikáře 1

Hledáme kronikáře

Město Nová Role hledá kronikáře, který povede městskou kroniku v souladu s platnou legislativou.

Detail

Nově zveřejněno

26.01.2022

Usnesení ze 73. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

03.01.2022

Rozpočet na rok 2022

Detail Rozpočty a závěrečné účty

24.01.2022

Zápis ze 23. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

26.01.2022

Usnesení ze 72. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.12.2021

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

01.12.2021

Usnesení z 71. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.11.2021

Usnesení z 70. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

03.11.2021

Novorolský zpravodaj listopad, prosinec 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

11.10.2021

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

02.09.2021

Novorolský zpravodaj září, říjen 2021

Stáhnout Novorolský zpravodaj

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2022

22. ledna, 26. února, 26. března, 23. dubna, 28. května, 25. června, 23. července, 27. srpna, 24. září, 22. října, 26. listopadu, 17. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2022

 

Více zde...