Obsah

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Věnujte, prosím, pozornost následujícím sdělením:

  • MěÚ Nová Role je s platností od 16.3.2020 mimo níže uvedené hodiny pro veřejnost uzavřen.
  • Provozní doba pro veřejnost k vyřízení nejnaléhavějších záležitostí:
    • Pondělí: 14:00 - 17:00
    • Středa: 14:00 - 17:00
  • Méně naléhavé záležitosti lze vyřídit pomocí těchto kontaktů:
  • S platností od 16.3.2030 je do odvolání přerušen provoz služby Senior expres.
  • S platností od 17.3.2020 jsou uzavřeny mateřské školy Cestička a Šikulka v Nové Roli.
  • S platností od 17.3.2020 je uzavřena školní jídelna ZŠ Nová Role.

70+

Informace města týkající se vyhlášeného stavu nouze

25.03.2020

logo

Mateřská škola Cestička Nová Role - Informace pro zákonné zástupce dětí

Školné - Březen 2020 Ohledně omezení provozu a následného uzavření mateřské školy v důsledku mimořádné situace v ČR byla vypočítaná poměrná částka školného za měsíc březen 2020. Přeplatek školného za měsíc březen bude převeden na měsíc duben 2020.

Detail

25.03.2020

Jitka Pokorná

Hovory se starostkou - zrušeno

Upozorňujeme občany, že hovory se starostkou, které se měly konat dnes, 25.3.2020, jsou z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušeny.

Detail

24.03.2020

logo

Informační osvěta Policie ČR k aktuální situaci

Věnujte, prosím, pozornost následujícím obrázkům.

Detail

24.03.2020

70+

Služba pro seniory 70+

S ohledem na aktuální situaci nabídne město Nová Role od pondělí 23. března 2020 seniorům ve věku 70+ novou službu – nákup základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba bude novorolským seniorům poskytnuta zdarma, klienti uhradí pouze za nákup požadovaného zboží.

Detail

24.03.2020

Oznámení pro osoby starší 65 let - změna doby vyhrazené pro nákupy

Dle nařízení vlády ČR s platností od úterý 24.3.2020 se mění nákupní doba vyhrazená pro seniory 65+ takto:

Detail

Aktuální informace k onemocnění COVID-19:

Vláda dne 15.3.2020 vydala v souvislosti s šířením koronaviru opatření spočívající v omezení volného pohybu osob a dalších nařízeních, přesné znění si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍCH LINEK PŘI PODEZŘENÍ NA COVID-19:
Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji přijímá informační centrum IZS. Stávající telefonní kontakty na hygienickou stanici již nebudou v provozu, informační centrum je dostupné nepřetržitě.

Kontakt na informační centrum Karlovarského kraje:

950 380 180
950 370 180

Žádáme Vás, abyste nadále nevyužívali pro zjišťování informací souvisejících s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu linku 112.

INFORMAČNÍ LINKA KE KRIZOVÝM OPATŘENÍM VYHLÁŠENÝM VLÁDOU ZŮSTÁVÁ V PROVOZU:
601 214 174 denně od 8.00 - 15.00 hodin.


​Nová informační linka Karlovarského kraje ke krizovým opatřením v souvislosti s nouzovým stavem: 601 214 174 denně od 8.00 do 15.00 hodin.

 Na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR v případě, kdy jsou poskytovány zdravotní služby typu lázeňská léčebně rehabilitační péče a léčebně rehabilitační péče na základě indikace lékaře a pod jeho dohledem, nevztahuje se pak na tyto provozy zákaz, jako je to v případě wellness služeb. Tyto provozy však nesmí být přístupné jiným osobám, než jsou pacienti daného poskytovatele zdravotních služeb, a vždy je nutné  dodržovat pravidlo maximálně 30 lidí v daném provozu včetně personálu. Poskytovatelé zdravotních služeb musí dbát, aby toto pravidlo bylo dodržováno i v jiných prostorech (jídelny atd). 
 

Informace pro české občany pracující v SRN najdete na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zároveň zveřejnilo instrukce, jak postupovat v případě, kdy rodič musí zůstat s dítětem doma (ošetřovné a homeworking).

Veškeré aktuální informace ohledně onemocnění COVID-19 najdou občané na novém portálu MZ ČR ke koronaviru, na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, na webu Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

 


 ​​LÉKAŘSKÉ A LÉKÁRENSKÉ POHOTOVOSTI V KARLOVARSKÉM KRAJI​Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

18.03.2020

plakát

Záměr obce prodat pozemky v katastrálním území Nová Role

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to: • parcelu č. 1160/1 • parcelu č. st. 401

Detail

10.03.2020

Coronavirus

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zamezení šíření onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.

Detail

10.03.2020

Oznámení - uzavření domu dětí a mládeže

Podle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví je uzavřen Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace dnes v 18.00 hod. pro zájmové vzdělání dětí, žáků a studentů.

Detail

10.03.2020

UP

Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Nová Role

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě schválené Zprávy o uplatňování územního plánu pořídil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role (dále též „Změna č.1“).

Detail

05.03.2020

plakát

Změna telefonního čísla Služby Senior expres

Město Nová Role upozorňuje občany, že došlo ke změně telefonního čísla služby Senior expres.

Detail

Nově zveřejněno

24.03.2020

Zápis ze 12. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

24.03.2020

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

19.03.2020

Usnesení z 33. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

19.03.2020

Usnesení z 32. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.03.2020

Usnesení z 31. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.03.2020

Usnesení z 30. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.03.2020

Novorolský zpravodaj březen, duben 2020

Stáhnout Novorolský zpravodaj

06.03.2020 - 07.03.2023

Rozpočtová opatření 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

17.02.2020

Rozpočet 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2020

25. ledna, 22. února, 21. března, 25. dubna, 23. května, 27. června, 25. července, 22. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2020

19. března, 18. června, 17. září, 17. prosince.

Více zde...