Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB) Konto pomoci města: 275179900/0300 (ČSOB)
IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697 IBAN: CZ47 0300 0000 0002 7517 9900

UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny Městského úřadu Nová Role jsou stanoveny od 1. 3. 2021 takto:

  • Pondělí 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Středa   7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  • Pátek    7:30 – 11:30 

Pracovní doba zaměstnanců úřadu:

  • Pondělí, středa: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17:00
  • Úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30 

Případný osobní kontakt či návštěvy veřejnosti a klientů úřadu jsou možné po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Telefonní či e-mailový kontakt na vedení města a zaměstnance úřadu je k dispozici veřejnosti v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách města www.novarole.cz.

Při komunikaci s veřejností a klienty městského úřadu je upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.
Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky IDDS: y24bcev, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu epodatelna@novarole.cz podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Platební styk je možné učinit bezhotovostně převodem na účet města č. 262359697/0300, variabilní symbol poskytuje příslušný zaměstnance úřadu telefonicky nebo emailem.

Bc. Jitka Pokorná, starostka, v. r. Kateřina Černá, DiS. tajemnice MěÚ, v. r.

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

17.05.2022

Organizovaná akce v lese

Organizovaná akce v lese

V neděli dne 5. 6. 2022 v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod. v lese podél cyklostezky Mezirolí - Nová Role budou probíhat zkoušky terénního vyhledávání 1. stupně a zkoušky záchranářské způsobilosti dle národního zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů ČR.

Detail

13.05.2022

Upozornění: výstavba výstavby chodníku a parkovacích míst v ulici Rolavská

Upozornění: výstavba výstavby chodníku a parkovacích míst v ulici Rolavská

Z důvodů probíhající investiční akce města Nová Role – výstavby nového chodníku a parkovacích míst v ulici Rolavská, žádáme majitele zde zaparkovaných vozů, aby po dobu stavby neužívali tato parkovací místa a dodržovali dopravní značení stavby platné od 16.5.2022.

Detail

06.05.2022

"Nádražní slavnosti" v Rittersgrünu

"Nádražní slavnosti" v Rittersgrünu

Ve dnech 17. – 19. 6. 2022 proběhnou v partnerském německém městě Rittersgrün „Nádražní slavnosti“. Doprava zdarma.

Detail

05.05.2022

Novorolská valcha 2022

Novorolská valcha 2022

Hudební festival Valcha 21. 5. 2022 od 15 hodin v areálu restaurace Na Koupališti v Nové Roli.

Detail

05.05.2022

Pietní akt 8. 5. 2022

Pietní akt 8. 5. 2022

V neděli dne 8. 5. 2022 se uskuteční tradiční pietní akt u příležitosti ukončení 2. světové války.

Detail

Nově zveřejněno

17.05.2022

Usnesení z 82. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.05.2022

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města s přílohami

OZV č. 1/2022 k zajišťování udržování čistoty ulic, zeleně OZV č. 2/2022 o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství OZV č. 3/2022 o nočním klidu a regulaci hlučných činností OZV č. 4/2022 o pohybu psů

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

09.05.2022

Usnesení z 80. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.05.2022

Usnesení z 81. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

06.05.2022

Novorolský zpravodaj květen, červen 2022

Stáhnout Novorolský zpravodaj

06.05.2022

Novorolský zpravodaj březen, duben 2022

Stáhnout Novorolský zpravodaj

02.05.2022

3/2022, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Stáhnout Obecně závazné vyhlášky města

Kalendář akcí

04.06.2022

leták

Cesta pohádkovým lesem 2022

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, pořádá v sobotu 4. června 2022 Cestu pohádkovým lesem.

Detail

Termíny obřadních dnů v roce 2022

22. ledna, 26. února, 26. března, 23. dubna, 28. května, 25. června, 23. července, 27. srpna, 24. září, 22. října, 26. listopadu, 17. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2022

 

Více zde...