Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Obnovení provozní doby úřadu

Na základě usnesení Rady města ze dne 27.4.2020 je s platností od 4.5.2020 zrušena omezená otevírací doba úřadu, která byla zavedena v souladu s nouzovým stavem. MěÚ Nová Role bude otevřen pro veřejnost tak, jak tomu bylo před zavedením nouzových opatření. 

Upozornění

Nadále platí hygienická opatření zavedená v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, kterými jsou:

  • vstup do prostor úřadu a kanceláří pouze se zakrytým nosem a ústy (rouška, respirátor, případně jiná vhodná textilie bránící šíření kapének)
  • dodržování rozestupů minimálně 2 metry
  • použití desinfekce na ruce (k dispozici na chodbě úřadu) před vstupem do kanceláří a použitím psacích pomůcek
  • zákaz vstupu osob vykazujících akutní příznaky odpovídající nemoci COVID-19 (teplota 37,5 °C a vyšší, suchý kašel, dušnost)

Děkujeme za dodržování výše uvedených opatření.


Informace města týkající se vyhlášeného stavu nouze

28.05.2020

Pokyny pro pacienty lékařky pro děti a dorost MUDr. Hartmannové a jejich rodiče

Pokyny pro pacienty lékařky pro děti a dorost MUDr. Hartmannové a jejich rodiče

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

Detail

18.05.2020

Ukončení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 1

Ukončení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

17.5.2020 skončil na území ČR nouzový stav, který byl vyhlášen v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Detail

07.05.2020

ilustrační obrázek

Informace pro snoubence

Od 11. 5. 2020 lze konat sňatečné obřady v celkovém počtu maximálně 100 osob. Snoubenci nejsou povinni v průběhu obřadu nosit nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Účastníci obřadu nejsou povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Detail

06.05.2020

Obnovení provozu DDM (omezený režim)

Obnovení provozu DDM (omezený režim)

Od 11. května 2020 bude v omezeném režimu v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 obnovena činnost zájmových útvarů DDM. Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům (vedoucím zájmových útvarů).

Detail

Aktuality

05.06.2020

Osvědčení o úspoře emisí 1

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, dosáhlo město Nová Role ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Detail

04.06.2020

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Informujeme občany o plánované odstávce elektřiny.

Detail

28.05.2020

Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce) 1

Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce)

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to: • parcelu č. 1160/1, zahrada o výměře 673 m2, a • parcelu č. st. 401, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 (stavba chatky bez čp/če, která je součástí pozemku, je za stávajícího technického stavu prakticky nevyužitelná).

Detail

27.04.2020

Novinka - formuláře pro elektronická podání

Novinka - formuláře pro elektronická podání

Ve spolupráci s firmou QCM s.r.o. jsme pro vás připravili formuláře pro odesílání elektronických podání. Stačí jen vyplnit a odeslat.

Detail

24.04.2020

Rekonstrukce obřadní síně městského úřadu

Rekonstrukce obřadní síně městského úřadu

Město Nová Role zahájilo v listopadu 2019 stavební úpravy původní obřadní síně v budově městského úřadu z 50. let minulého století.

Detail

Nově zveřejněno

04.06.2020

Závěrečný účet 2019

Detail Rozpočty a závěrečné účty

26.05.2020

Usnesení z 40. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

13.05.2020

Usnesení z 39. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.04.2020

Usnesení z 38. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.04.2020

Usnesení z 37. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

08.04.2020

Usnesení z 36. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

31.03.2020

Usnesení z 34. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

31.03.2020

Usnesení z 35. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2020

25. ledna, 22. února, 21. března, 25. dubna, 23. května, 27. června, 25. července, 22. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2020

19. března (zrušeno), 18. června (zrušeno), 17. září, 17. prosince.

Více zde...