Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB)

IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

15.03.2023

Pobyt dětí v krásné přírodě Májina údolí

Pobyt dětí v krásné přírodě Májina údolí

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA pořádá 3. ročník pobytu dětí v přírodě Májina údolí (okres Plzeň - sever).

Detail

14.03.2023

Přednáška - sociální služby, dluhová problematika, odborné sociální poradenství

Přednáška - sociální služby, dluhová problematika, odborné sociální poradenství

Komise sociální a pro seniory, Městská knihovna Nová Role a KSK centrum o.p.s. pořádá v úterý dne 21. března 2023 od 15:30 v městské knihovně přednášku na téma sociální služby, dluhová problematika, odborné sociální poradenství.

Detail

09.03.2023

Jarní úklid 2023

Jarní úklid 2023

V Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově budou přistaveny kontejnery k uložení objemného odpadu od občanů.

Detail

07.03.2023

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy - ORV

Tajemnice Městského úřadu Nová Role vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice: úředník/úřednice odboru rozvoje a výstavby MěÚ Nová Role

Detail

07.03.2023

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy - HSO

Tajemnice Městského úřadu Nová Role vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice: úředník/úřednice hospodářsko správního odboru MěÚ Nová Role

Detail

Nově zveřejněno

01.03.2023

Novoroláček březen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

09.02.2023

Novoroláček únor 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

16.01.2023

Usnesení z 5. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.02.2023

Novoroláček leden 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

28.07.2022

Usnesení z 86. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

07.07.2022

Závěrečný účet 2021

Detail Rozpočty a závěrečné účty

01.06.2022

Usnesení z 83. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

17.05.2022

Usnesení z 82. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.05.2022

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města s přílohami

OZV č. 1/2022 k zajišťování udržování čistoty ulic, zeleně OZV č. 2/2022 o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství OZV č. 3/2022 o nočním klidu a regulaci hlučných činností OZV č. 4/2022 o pohybu psů

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

09.05.2022

Usnesení z 80. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2023

21. ledna, 25. února, 25. března, 22. dubna, 27. května, 24. června, 22. července, 26. srpna,
23. září, 21. října, 25. listopadu, 16. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2023

22. února, 21. června a 25. října.

Více zde...