Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

09.01.2020

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Informujeme občany o plánované odstávce elektřiny.

Detail

19.12.2019

plakát

Pozvánka na veřejné projednání

ideových studií řešení záměru Města Nová Role vybudovat sportovně relaxační multifunkční park

Detail

11.11.2019

Dům dětí a mládeže Nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů

DDM nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů

Detail

08.11.2019

kontejner

Kontejner na kovový odpad

Město Nová Role dává na vědomí, že na parkoviště u kolejí byl od listopadu 2019 umístěn kontejner na kovový odpad, do kterého mohou občané vhazovat plechovky od jídla a pití, dále drobné kovové předměty.

Detail

04.11.2019

Uzavření místní komunikace v Mezirolí

Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce vozovky bude od 4.11.2019 cca týden uzavřena místní komunikace vedoucí od hal farmy Kubernát k rekreační oblasti u Děpoltovického rybníka v katastrálním území Mezirolí.

Detail

Nově zveřejněno

06.01.2020

Novorolský zpravodaj leden, únor 2020

Stáhnout Novorolský zpravodaj

06.01.2020

Novorolský zpravodaj listopad, prosinec 2019

Stáhnout Novorolský zpravodaj

06.01.2020

Usnesení z 27. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

06.01.2020

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

17.12.2019

Usnesení z 26. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

11.12.2019

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

27.11.2019

Usnesení z 25. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

14.11.2019

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

14.11.2019

Usnesení z 24. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

25.01.2020

plakát

VIII. ples města

Město Nová Role Vás srdečně zve na VIII. ples města. Hlavní host večera: Těžkej Pokondr. Podrobnosti na plakátu.

Detail

15.02.2020

plakát

4. MYSLIVECKÝ PLES BALCARE

BALCARE CLUB, z.s. si pokládá za čest vás pozvat na 4. MYSLIVECKÝ PLES BALCARE.

Detail

Termíny obřadních dnů v roce 2020

25. ledna, 22. února, 21. března, 25. dubna, 23. května, 27. června, 25. července, 22. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2020

19. března, 18. června, 17. září, 17. prosince.

Více zde...