Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB)

IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

05.06.2023

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 2

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU ROZVOJE A VÝSTAVBY MÉÚ NOVÁ ROLE

Detail

30.05.2023

Prodej multifunkčního zařízení

Prodej multifunkčního zařízení

Město Nová Role nabízí k odprodeji plně funkční multifunkční zařízení Canon iSensys IR2018.

Detail

26.05.2023

Upozornění

Dětské středisko MUDr. Hartmannová DOVOLENÁ 7.6. – 16.6.2023 7.6.– 9.6. sestra přítomna

Detail

22.05.2023

Odpoledne se starostou

Odpoledne se starostou

Zveme občany ve středu dne 24. května 2023 od 16 hod. na Odpoledne se starostou do zasedací místnosti Městského úřadu Nová Role. Hlavním tématem budou místní bezdomovci.

Detail

09.05.2023

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 1

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU ROZVOJE A VÝSTAVBY MÉÚ NOVÁ ROLE Druh práce: dotační manager, příprava investičních záměrů města, zadávání veřejných zakázek, výběrová řízení. Více informací na plakátu.

Detail

Nově zveřejněno

23.05.2023

1/2023, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Stáhnout Obecně závazné vyhlášky města

01.03.2023

Novoroláček březen 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

09.02.2023

Novoroláček únor 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

16.01.2023

Usnesení z 5. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.02.2023

Novoroláček leden 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

28.07.2022

Usnesení z 86. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

07.07.2022

Závěrečný účet 2021

Detail Rozpočty a závěrečné účty

01.06.2022

Usnesení z 83. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

17.05.2022

Usnesení z 82. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.05.2022

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města s přílohami

OZV č. 1/2022 k zajišťování udržování čistoty ulic, zeleně OZV č. 2/2022 o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství OZV č. 3/2022 o nočním klidu a regulaci hlučných činností OZV č. 4/2022 o pohybu psů

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

Kalendář akcí

29.07.2023

Plakát

Rock in Roll

V červenci se koná tradiční plážový rockový festival. Předprodej vstupenek také na podatelně MěÚ Nová Role.

Detail

Termíny obřadních dnů v roce 2023

21. ledna, 25. února, 25. března, 22. dubna, 27. května, 24. června, 22. července, 26. srpna,
23. září, 21. října, 25. listopadu, 16. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2023

22. února, 21. června a 25. října.

Více zde...