Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

24.02.2020

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Informujeme občany o plánované odstávce elektřiny.

Detail

23.02.2020

Upozornění na možnost silného větru

Upozornění na možnost silného větru

POZOR: V době od 23.2. 11:00 do 24.2. 07:00 čekáme prudké nárazy větru o rychlosti až 100 km/h!

Detail

07.02.2020

plakát

Ztráty a nálezy

MěÚ Nová Role oznamuje občanům, že dne 6.2.2020 byla do úschovy přijata dvě jízdní kola.

Detail

03.02.2020

znak města

Město Nová Role hledá Investičního referenta

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici Investiční referent města Nová Role

Detail

20.01.2020

Záměr obce: prodej pozemků

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným zněním Pravidel prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města, zveřejňujeme tímto ZÁMĚR OBCE

Detail

Nově zveřejněno

17.02.2020

Rozpočet 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

17.02.2020

Rozpočtové výhledy 2021 - 2022

Detail Rozpočty a závěrečné účty

10.02.2020

Usnesení z 29. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.02.2020

Usnesení z 28. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

06.01.2020

Novorolský zpravodaj leden, únor 2020

Stáhnout Novorolský zpravodaj

06.01.2020

Novorolský zpravodaj listopad, prosinec 2019

Stáhnout Novorolský zpravodaj

06.01.2020

Usnesení z 27. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

06.01.2020

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

17.12.2019

Usnesení z 26. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

11.12.2019

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

Kalendář akcí

07.03.2020

plakát

Dance party

Oslava MDŽ v restauraci na Koupališti v Nové Roli

Detail

Termíny obřadních dnů v roce 2020

25. ledna, 22. února, 21. března, 25. dubna, 23. května, 27. června, 25. července, 22. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2020

19. března, 18. června, 17. září, 17. prosince.

Více zde...