Obsah

Číslo účtu: 262359697/0300 (ČSOB)

IBAN: CZ58 0300 0000 0002 6235 9697

mr

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

08.02.2023

Regenerace aleje v ulici Chodovská

Regenerace aleje v ulici Chodovská

V ulici Chodovská bude vysazeno nové stromořadí.

Detail

08.02.2023

Anketa na kompostéry

Anketa na kompostéry

Kvůli snížení nákladů měst a obcí spojených s vývozem a likvidací komunálního odpadu podporuje Ministerstvo životního prostředí formou dotace pořízení kompostérů na biologický odpad vyprodukovaný v domácnostech.

Detail

07.02.2023

Zubní ordinace v Nové Roli

Zubní ordinace v Nové Roli

Vážení občané, z veřejné komunikační sítě má již většina z vás povědomost o opětovném zahájení provozu zubní ordinace ve zdravotním středisku v Rolavské ulici. Městu Nová Role se podařilo v minulém roce uzavřít nájemní smlouvu se zubní lékařkou, která bude v Nové Roli ordinovat.

Detail

02.02.2023

JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Zveme seniory na JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ ve středu 8. března 2023 do restaurace Na Koupališti v Nové Roli.

Detail

31.01.2023

Upozornění - sanitární dny v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. I. Hartmannové

Ve dnech 06. - 10.02.2023 budou probíhat v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. I. Hartmannové sanitární dny.

Detail

Nově zveřejněno

16.01.2023

Usnesení z 5. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

02.01.2023

Novoroláček leden 2023

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

28.07.2022

Usnesení z 86. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

07.07.2022

Závěrečný účet 2021

Detail Rozpočty a závěrečné účty

01.06.2022

Usnesení z 83. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

17.05.2022

Usnesení z 82. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

10.05.2022

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města s přílohami

OZV č. 1/2022 k zajišťování udržování čistoty ulic, zeleně OZV č. 2/2022 o zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství OZV č. 3/2022 o nočním klidu a regulaci hlučných činností OZV č. 4/2022 o pohybu psů

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

09.05.2022

Usnesení z 80. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

09.05.2022

Usnesení z 81. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

06.05.2022

Novorolský zpravodaj květen, červen 2022

Stáhnout Zpravodaj města Novoroláček

Kalendář akcí

17.02.2023

Plakát

7. novorolský dobročinný Běh s čelovkou

Pořádá DDM Nová Role a běžecký tým New Roll Runners.

Detail

Termíny obřadních dnů v roce 2023

21. ledna, 25. února, 25. března, 22. dubna, 27. května, 24. června, 22. července, 26. srpna,
23. září, 21. října, 25. listopadu, 16. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2023

22. února, 21. června a 25. října.

Více zde...