Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

08.08.2019

Michalská pouť 2019 1

Michalská pouť 2019

V sobotu 14. 9. 2019 od 14 hod. Vás zveme na tradiční Michalskou pouť k areálu Novorolského rybníku. Těšit se můžete na pestrý program jak pro děti, tak dospělé. Nebudou chybět tradiční pouťové atrakce a stánky.

Detail

05.08.2019

Uzavírka provozu na silnici v obci Nová Role - Jimlíkov

Uzavírka provozu na silnici v obci Nová Role - Jimlíkov

MMKV, odbor dopravy zahájil správní řízení podle § 24 zák. o o pozemních komunikacích ve věci úplné uzavírky provozu na silnici III/2224, v délce cca 500 m, v obci Nová Role - Jimlíkov na dobu od 12.8.2019 do 30.9.2019 z důvodu provádění stavebních prací.

Detail

30.07.2019

Cvičební prvky na koupališti mimo provoz

Cvičební prvky na koupališti mimo provoz

Město Nová Role upozorňuje občany, že cvičební prvky pro posilování horních končetin a pro posilování břišního svalstva v areálu koupaliště Nové Roli jsou z důvodu jejich nestability dočasně uvedeny mimo provoz.

Detail

26.07.2019

Upozornění - dětské hřiště

Upozornění - dětské hřiště

Město Nová Role upozorňuje občany, že užívání dřevěných herních prvků na dětských hřištích je možné v období dlouhotrvajícího sucha a extrémně vysokých teplot pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Detail

19.07.2019

lékárna

Dočasné uvedení hracích prvků mimo provoz

"Město Nová Role oznamuje, že na dětském hřišti v ulici Bezejmenná - "za lékárnou", jsou dočasně mimo provoz hrací prvky KOLOTOČ a LANOVÁ LÁVKA na hracím prvku šplhací sestava se skluzavkami, a to do doby jejich oprav. Vstup na tyto prvky je možný pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Více informací na: MěÚ Nová Role, odbor správních agend - Michal Švec, tel.: 353 176 321."

Detail

Nově zveřejněno

16.08.2019

Příprava rozpočtu 2020

Detail Rozpočty a závěrečné účty

02.08.2019

Usnesení z 18. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

22.07.2019

Novorolský zpravodaj červenec, srpen 2019

Stáhnout Novorolský zpravodaj

15.07.2019

Usnesení ze 17. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

01.07.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

28.06.2019

Závěrečný účet 2018

Detail Rozpočty a závěrečné účty

18.06.2019

Usnesení z 16. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

05.06.2019

Usnesení z 15. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

30.05.2019

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

21.05.2019

Usnesení z 14. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů

19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Více zde...

Termíny vítání občánků

21. března, 20. června, 19. září, 12. prosince

Více zde...