Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

16.07.2019

logo

Bezpečně o prázdninách

KARLOVARSKÝ KRAJ – Vyvarujte se nebezpečí úrazu. Policisté Karlovarského kraje upozorňují občany, aby byli v letních měsících zvláště obezřetní a dbali zvýšené opatrnosti a chránili před možnými úrazy sebe i své děti. Bohužel právě o prázdninách dochází k velkým počtům zraněných dětí, neboť často zapomínají na zásady bezpečného chování a ochranu svého zdraví.

Detail

16.07.2019

starostka

Slovo starostky

Zveřejňujeme aktuální slovo starostky města.

Detail

15.07.2019

lékárna

Uzavření lékárny z technických důvodů

Upozorňujeme občany, že Lékárna Nová Role bude z technických důvodu od 5.8. do 9.8. (včetně) uzavřena. Na dveřích lékárny je zveřejněn seznam nejbližších lékáren.

Detail

10.07.2019

plakát

Výzva k podání nabídek: Výměna pobočkové telefonní ústředny

Město Nová Role vyhlašuje výzvu k podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Detail

03.07.2019

plakát

Nabídka k obsazení pracovních míst

SWISS-FORM, a.s.– Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu Výrobní závod Nejdek, Nový výrobní závod Nová Role hledá pracovníky.

Detail

Nově zveřejněno

15.07.2019

Usnesení ze 17. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

01.07.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

28.06.2019

Závěrečný účet 2018

Detail Rozpočty a závěrečné účty

18.06.2019

Usnesení z 16. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

05.06.2019

Usnesení z 15. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

30.05.2019

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

21.05.2019

Usnesení z 14. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.05.2019

Usnesení z 10. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.05.2019

Usnesení z 11. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.05.2019

Usnesení z 12. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

27.07.2019 - 28.07.2019

plakát

Rock in Roll

11. ročník populárního hudebního beach festivalu Rock in Roll vypukne v sobotu 77.7.2019!

Detail

27.07.2019

plakát

Rock in Roll dětem 2019

Doprovodná akce hudebního festivalu Rock in Roll určená dětem.

Detail

Termíny obřadních dnů

19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Více zde...

Termíny vítání občánků

21. března, 20. června, 19. září, 12. prosince

Více zde...