Obsah

Nová RoleNová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města, světoznámých lázní Karlovy Vary. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.
Číst dále...

 

Prvopočátky osídlení Novorolska spadají do údobí příchodu prvních Slovanů, kteří sem pronikli proti toku Ohře. Byl to kmen Sedlčanů. Nejprve osídlili nejúrodnější části Poohří a později osídlovali postupně povodí přítoků Ohře a tedy i říčku Rolavu. Hlavní obživou Sedlčanů bylo zemědělství a jejich kmenovým hradištěm byl Sedlec.

Sedlec a později založená ves Nová Role byly ryze slovanského původu, na rozdíl např. od Nejdku a výše položených obcí, které byly založeny později, tj. ve 14. století. Jejich prvními osídlenci se stali především Němci a jejich kolonizaci podporoval vždy současný český panovník.

Krajina v povodí Rolavy se vyznačovala souvislými hlubokými lesy, střídající se místy s močály a bahnisky. Obyvatelé, kteří osídlili horní tok Rolavy a vyšší polohy Krušných hor, objevili zde naleziště cínu, stříbra a železné rudy. 

Číst dále...

 

Vyznačení údobí Současnost můžeme datovat od 17. listopadu 1989. Zvítězil zdravý rozum, spravedlnost a demokracie. Ano, započala ”nová doba”, u jejíž kolébky v Nové Roli se objevili i noví lidé. O nich je podrobněji psáno v kronice města 1990.

Známé revoluční hnutí ”Občanské fórum” (OF) započalo pracovat v Nové Roli 25. listopadu 1989, kdy v domě kultury prvně OF uspořádalo první veřejné vystoupení. Následovala tzv. veřejná ”diskusní fóra” v kinosále.

Občanské fórum převzalo záhy organizování pořádku ve městě a rehabilitační komise při OF v měsíci březnu 1990 přešetřila všechny případy diskriminovaných místních občanů po roce 1968. Již dne 22. 2. 1990 došlo k mimořádnému veřejnému zasedání městské rady, na kterém proběhla doplňovací volba 23 nových poslanců a ze kterého vzešla i volba nového předsedy MěNV. Byl jím zvolen p. Bedřich Kubeš.

Číst dále...

Aktuality

04.08.2020

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG 1

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG

Společnost Asekol, která pro naše město zajišťuje zpětný odběr (recyklaci) vysloužilých elektrozařízení, oznamuje, že s platností od 1.8.2020 zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst.

Detail

31.07.2020

Dovolená praktického lékaře MUDr. Nováčka

Upozorňujeme občany, že praktický lékař pro dospělé MUDr. Štěpán Nováček čerpá od 3.8. do 14.8.2020 řádnou dovolenou. V případě potřeby je zastupujícím lékařem MUDr. Trtková, Nerudova 498/9, Karlovy Vary - Stará Role, tel.: 739 290 888.

Detail

27.07.2020

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Informujeme občany o plánované odstávce elektřiny.

Detail

23.07.2020

Upozornění - požár jističe elektrického napětí

Upozornění - požár jističe elektrického napětí

Upozorňujeme občany na požár elektrozařízení v ulici Pod Homolkou v Nové Roli.

Detail

21.07.2020

Osvědčení o sběru použitých světelných zdrojů

Osvědčení o sběru použitých světelných zdrojů

Město Nová Role je držitelem osvědčení o sběru použitých světelných zdrojů.

Detail

Nově zveřejněno

16.07.2020

Usnesení z 44. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

26.06.2020

Usnesení z 43. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

25.06.2020

Novorolský zpravodaj červenec, srpen 2020

Stáhnout Novorolský zpravodaj

12.06.2020

Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva města

Stáhnout Zápisy z jednání zastupitelstva

12.06.2020

Usnesení z 42. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

12.06.2020

Usnesení z 41. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

04.06.2020

Závěrečný účet 2019

Detail Rozpočty a závěrečné účty

26.05.2020

Usnesení z 40. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

13.05.2020

Usnesení z 39. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

21.04.2020

Usnesení z 38. jednání RMě

Stáhnout Usnesení rady města

Kalendář akcí

Termíny obřadních dnů v roce 2020

25. ledna, 22. února, 21. března, 25. dubna, 23. května, 27. června, 25. července, 22. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince.

Více zde...

Termíny vítání občánků v roce 2020

19. března (zrušeno), 18. června (zrušeno), 17. září, 17. prosince.

Více zde...