Obsah

Zřízení základní umělecké školy

ROP Severozápad European union ROP Severozápad European union

Registrační číslo projektu: CZ.1.09./2.2.00/86.01339
Název projektu: Zřízení základní umělecké školy

Předmětem projektu „Zřízení základní umělecké školy“ byla rekonstrukce části objektu č.p. 236 v Chodovské ulici na prostory vhodné pro umístění základní umělecké školy v rámci zlepšení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci vnitřních prostor objektu a změně dispozic v jednotlivých podlažích za účelem zřízení základní umělecké školy. Objekt je uzpůsoben pro imobilní a pro občany se sníženou schopností pohybu – u vstupu je zhotovena nájezdová rampa a dále bylo v objektu vybudováno sociální zařízení pro handicapované, resp. pohybově postižené spoluobčany. Dále byly v objektu provedeny akustické úpravy (v učebnách pod stropem a v přehrávkovém sále i na zdech).

Předmětem projektu bylo také zajištění potřebného vybavení základní umělecké školy.

Projektové náklady: 12 184 319,47 Kč
Dotace (85%): 10 356 671,55 Kč

ilustrační obrázek:

zus

Článek o zřízení ZUŠ na serveru ROP Severozápad