Obsah

Zásady pro vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMě