Obsah

Formuláře

Na této stránce naleznete formuláře pro styk s MěÚ. Formulář můžete

  • vytisknout, vyplnit (případně editovat přímo verzi .doc, .docx a poté vytisknout) a fyzicky doručit na podatelnu MěÚ
  • nebo vyplnit .doc, .docx verzi formuláře, uložit a zaslat e-mailem autorizovaným Vaším elektronickým podpisem - viz. Elektronická podatelna

Další stavební formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Novinka - formuláře pro elektronická podání

Ve spolupráci s firmou QCM s.r.o. jsme pro vás připravili vybrané formuláře pro odesílání elektronických podání. Stačí jen vyplnit a odeslat. Formuláře jsou odesílány na podatelnu úřadu epodatelna@novarole.cz, pokud jste majitelem kvalifikovaného elektronického podpisu, můžete formulář v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), můžete formulář před odeslání podepsat. 

Tyto formuláře naleznete vlevo pod odkazem formuláře pro elektronická podání.

Ostatní formuláře

Žádost o poskytnutí informace.pdf

zadost-o-informace.pdf

Podnět pro nový ÚP města Nová Role.pdf

podnet-pro-novy-upm.pdf

Žádost o prodej pozemků do vlastnictví.pdf

zadost-o-prodej-pozemku-do-vlastnictvi.pdf

Oznámení o pořádání veřejné akce.pdf

Oznámení o pořádání akce.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf

zadost-o-povoleni-kaceni-drevin.pdf

Potvrzení o bezdlužnosti.pdf

bezdluznost-vuci-mestu.pdf

Žádost o přidělení bytu v DPS + zdravotní dotazník

Žádost o přidělení bytu v DPS + zdravotní dotazník.pdf

Matrika, evidence obyvatel

Ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení obč. průkazu.doc

ohlaseni-ztraty-odcizeni-op.doc

Přihláška na Vítání občánků.docx

prihlaska-na-vitani-obcanku.docx

Souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu.docx

souhlas-se-zverejnenim-blahoprani.docx

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, popř.mimo dobu stanovenou radou města.docx

svatba-mimo-termin-a-misto.docx

Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.docx

zadost-cirkevni-snatek.docx

Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu.docx

zadost-o-duplikat.docx

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.docx

zadost-o-vydani-vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.docx

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy.docx

Stavební formuláře

Oznámení o užívání stavby.docx

11-Oznameni-o-uzivani-stavby.docx

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.docx

Vyjádření vlastníků (uživatelů) sousedních nemovitostí.doc

vyjadreni-vlastniku-uzivatelu-sousednich-nemovitosti.doc

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc

navrh-na-vydani-kolaudacniho-rozhodnuti.doc

Příspěvky, dotace

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace.docx

Stránka