Obsah

Formuláře

Na této stránce naleznete formuláře pro styk s MěÚ. Formulář můžete vyplnit, vytisknout a fyzicky doručit na podatelnu MěÚ, uložit a zaslat e-mailem autorizovaným Vaším elektronickým podpisem - viz. Elektronická podatelna, případně do datové schránky města ID y24bcev.

 

K vyplnění formuláře je zapotřebí mít nainstalován některý z nástrojů pro práci se soubory formátu PDF, například Adobe reader.

 

Aktuální stavební formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Místní poplatky

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Přiznání k místnímu poplatku ze psů.pdf

Odhlášení poplatku ze psů

Odhlášení poplatku ze psů.pdf

Prodeje, nájmy, pachty nemovitostí

Žádost o prodej pozemků do vlastnictví

zadost-o-prodej-pozemku-do-vlastnictvi.pdf

Žádost o nájem pozemku

Žádost o nájem pozemku.pdf

Žádost o pacht pozemku

Žádost o pacht pozemku.pdf

Ostatní formuláře

Žádost o poskytnutí informace

zadost-o-informace.pdf

Podnět pro nový ÚP města Nová Role

podnet-pro-novy-upm.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

zadost-o-povoleni-kaceni-drevin.pdf

Potvrzení o bezdlužnosti.pdf

bezdluznost-vuci-mestu.pdf

Žádost o byt zvláštního určení v DPS

Žádost o byt zvláštního určení v DPS.pdf

Objednávka prostor kulturního domu

Objednávka prostor KD NR.pdf

Silniční správní úřad

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby stavebních prací a umístění věcí na ní

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby stavebních prací a umístění věcí na ní.pdf

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby prací v komunikaci - HAVÁRIE

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby prací v komunikaci - HAVARIE.pdf

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkování

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkování.pdf

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro pořádání akcí

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro pořádání akcí.pdf

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení.pdf

Žádost o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Žádost o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci.pdf

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky na místní komunikaci

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky na místní komunikaci.pdf

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu nadměrné přepravy

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu nadměrné přepravy.pdf

Žádost o připojení (sousední nemovitosti, místní komunikace) k místní komunikaci

Žádost o připojení (sousední nemovitosti, místní komunikace) k místní komunikaci.pdf

Stránka