Obsah

Formuláře

Na této stránce naleznete formuláře pro styk s MěÚ. Formulář můžete

  • vytisknout, vyplnit (případně editovat přímo verzi .doc, .docx a poté vytisknout) a fyzicky doručit na podatelnu MěÚ
  • nebo vyplnit .doc, .docx verzi formuláře, uložit a zaslat e-mailem autorizovaným Vaším elektronickým podpisem - viz. Elektronická podatelna

Další stavební formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Novinka - formuláře pro elektronická podání

Ve spolupráci s firmou QCM s.r.o. jsme pro vás připravili vybrané formuláře pro odesílání elektronických podání. Stačí jen vyplnit a odeslat. Formuláře jsou odesílány na podatelnu úřadu epodatelna@novarole.cz, pokud jste majitelem kvalifikovaného elektronického podpisu, můžete formulář v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), můžete formulář před odeslání podepsat. 

Tyto formuláře naleznete vlevo pod odkazem formuláře pro elektronická podání.

Stavební formuláře

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc

navrh-na-vydani-kolaudacniho-rozhodnuti.doc

Příspěvky, dotace

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace.docx

Žádost o poskytnutí příspěvku pro příspěvkové organizace

Žádost o poskytnutí příspěvku pro příspěvkové organizace.docx

Vyúčtování dotace z rozpočtu města.docx

formular-pro-vyuctovani-dotace.docx

Místní poplatky

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Přiznání k místnímu poplatku ze psů.docx

Odhlášení poplatku ze psů

Odhlášení poplatku ze psů.doc

Ostatní formuláře

Žádost o poskytnutí informace.doc

zadost-o-informace.doc

Podnět pro nový ÚP města Nová Role.doc

podnet-pro-novy-upm.doc

Žádost o prodej pozemků do vlastnictví.doc

zadost-o-prodej-pozemku-do-vlastnictvi.doc

Oznámení o pořádání veřejné akce.doc

Oznámení o pořádání akce.docx

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.doc

zadost-o-povoleni-kaceni-drevin.doc

Potvrzení o bezdlužnosti

bezdluznost-vuci-mestu.doc

Silniční správní úřad

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro umístění sítí vedení

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro umístění sítí vedení.pdf

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro pořádání akcí

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro pořádání akcí.pdf

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkování

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkování.pdf

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby prací v komunikaci - HAVÁRIE

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby prací v komunikaci - HAVARIE.pdf

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby stavebních prací a umístění věcí na ní

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby stavebních prací a umístění věcí na ní.pdf

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení.pdf

Žádost o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Žádost o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci.pdf

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky na místní komunikaci

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky na místní komunikaci.pdf

Stránka