Obsah

PaedDr. Miluše Dušková

vCard

Role v org. struktuře

Zastupitelstvo - Členka
Chodovská 236, Nová Role

Komise pro školství, kulturu a sport - předsedkyně

Redakční rada Novorolského zpravodaje - předsedkyně