Obsah

Regenerace aleje v ulici Chodovská

Typ: ostatní | Město Nová Role
V ulici Chodovská bude vysazeno nové stromořadí.

V části obce ulice Chodovská podél páteřní komunikace od křižovatky směr TS Nová Role s.r.o. až po chodník pod rodinným domkem s prodejnou textilu  (p. p. č. 1032/1 v k. ú. Nová Role) se nachází torzo dřívější aleje tvořené vzrostlými jasany (Fraxinus exscelsior). Kvůli celé řadě problémů se zdravotním stavem tamních jasanů bylo v minulosti několik z nich pokáceno.

Příčin bylo hned několik. Mezi hlavní mohu vypíchnout sníženou nasycenost půdy vodou, především kvůli přilehlé komunikaci  a chodníku, kde srážky podpořené terénem rychle mizí z místa, kde jasany stojí. Strom vodu potřebuje především k udržení obranyschopnosti před vnějšími vlivy a celkové vitalitě. Dalším faktorem je frekvence solení v zimních měsících, která výrazně snižuje vitalitu jedince a hlavním vizuálním znakem je postupné zasychání listů od okrajů řapíku, jejich předčasné odumírání  a opadávání. Toto se děje ve vegetačním období, a tak si ne každý dokáže spojit problém právě se solením, které se provádí mimo období vegetace. Strom se tento problém snaží kompenzovat rašením nových listů, což ho značně vysiluje a list stejně velmi brzo nekrotizuje (odumírá) a opadává. Tento jev může probíhat na celé koruně nebo jen v určité části. Kromě soli, která se vsakuje do půdy, se zde kvůli vysoké frekvenci ježdění automobilů uvolňuje sůl také do ovzduší a ulpívá na nadzemních částech rostliny, kde dochází k leptání pupenů a kůry a tak k další nekrotizaci jednotlivých částí dřeviny. Exhalace z projíždějících aut nutí stromy k dalšímu vypětí. A aby toho nebylo málo, do hry vstupuje další hráč, kterým je houbová choroba způsobena rodem voskoviček z čeledi voskovičkovitých (Heliotiaceae). Choroba se specializuje na odumírání letorostů jednoletých i dvouletých, a to ještě před rašením listů. Kombinací těchto problémů dochází k řídnutí a rozpadu korun posledních mohykánů a aktivita TS Nová Role s.r.o., která každý rok musí z důvodů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích odstraňovat silné kosterní větve, je toho neklamným důkazem.

Město Nová Role se proto rozhodlo zbylé jedince pokácet a na místo v dostatečné vzdálenosti od vozovky vysadit nové stromořadí. Kácení proběhne v době vegetačního klidu nejpozději do 31. 3. 2023 a náhradní výsadba bude provedena záhy, jakmile to přírodní podmínky dovolí. Nová alej bude tvořena 9 kusy platanu javorolistého (Platanus acerifolia), který je do takto náročného prostředí vhodnou dřevinou.

Lubomír Doležal – lesník města

jasany 2.jpg (5.15 MB)


Vytvořeno: 8. 2. 2023
Poslední aktualizace: 9. 2. 2023 09:16
Autor: Marie Ngoová