Obsah

Aktuální informace z města Nová Role

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

plakát

Jarní úklid 2020

Rozmístění kontejnerů v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově. celý text

Město Nová Role | 31. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Záměr obce prodat pozemky v katastrálním území Nová Role

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:
• parcelu č. 1160/1
• parcelu č. st. 401 celý text

Město Nová Role | 18. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Coronavirus

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zamezení šíření onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Oznámení - uzavření domu dětí a mládeže

Podle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví je uzavřen Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace dnes v 18.00 hod. pro zájmové vzdělání dětí, žáků a studentů.
celý text

Město Nová Role | 10. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
UP

Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Nová Role

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě schválené Zprávy o uplatňování územního plánu pořídil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role (dále též „Změna č.1“). celý text

Město Nová Role | 10. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Změna telefonního čísla Služby Senior expres

Město Nová Role upozorňuje občany, že došlo ke změně telefonního čísla služby Senior expres. celý text

Město Nová Role | 5. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Důležité pokyny k výskytu viru COVID-19 (koronavirus) - aktualizace

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zveřejňuje pro občany vracející se ze zahraničí tyto důležité pokyny: celý text

ostatní, Aktuality | 5. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

5. novorolský dobročinný běh s čelovkou

Město Nová Role, DDM Nová Role a běžecký tým New Roll Runners pořádají 5. ročník dobročinného Běhu s čelovkou. celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Informace z úřadu – Šetření v domácnostech prováděné ČSÚ

Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech celý text

Aktuality | 28. 2. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Upozornění na možnost silného větru

POZOR: V době od 23.2. 11:00 do 24.2. 07:00 čekáme prudké nárazy větru o rychlosti až 100 km/h! celý text

Město Nová Role | 23. 2. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Ztráty a nálezy

MěÚ Nová Role oznamuje občanům, že dne 6.2.2020 byla do úschovy přijata dvě jízdní kola. celý text

Město Nová Role | 7. 2. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Záměr obce: prodej pozemků

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným zněním Pravidel prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města, zveřejňujeme tímto ZÁMĚR OBCE
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Záměr obce: prodej bytové jednotky

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným zněním Pravidel prodeje nemovitého majetku města, zveřejňujeme tímto ZÁMĚR OBCE celý text

Město Nová Role | 20. 1. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Pozvánka na veřejné projednání

ideových studií řešení záměru Města Nová Role vybudovat sportovně relaxační multifunkční park
celý text

Město Nová Role | 19. 12. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž

Dům dětí a mládeže Nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů

DDM nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů celý text

Nabídka zaměstnání | 11. 11. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
kontejner

Kontejner na kovový odpad

Město Nová Role dává na vědomí, že na parkoviště u kolejí byl od listopadu 2019 umístěn kontejner na kovový odpad, do kterého mohou občané vhazovat plechovky od jídla a pití, dále drobné kovové předměty. celý text

Město Nová Role | 8. 11. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž

Uzavření místní komunikace v Mezirolí

Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce vozovky bude od 4.11.2019 cca týden uzavřena místní komunikace vedoucí od hal farmy Kubernát k rekreační oblasti u Děpoltovického rybníka v katastrálním území Mezirolí.
celý text

Město Nová Role | 4. 11. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Upozornění - změna termínu vítání občánků

Z důvodu rekonstrukce obřadní síně MěÚ Nová Role je změněn termín vítání občánků na 21.11.2019.
Děkujeme za pochopení. celý text

Město Nová Role | 25. 10. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Odstávka systému Czech POINT

Informujeme občany, že Ministerstvo vnitra plánuje mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT. celý text

Aktuality | 10. 10. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
Hovory se starostkou  1

Hovory se starostkou

Ve středu dne 25.9.2019 od 16 hod. se uskuteční Hovory se starostkou v zasedací místnosti MěÚ. Občané jsou srdečně zváni. celý text

ostatní | 25. 9. 2019 | Autor: Marie Ngoová
plakát

Podzimní úklid 2019

Přinášíme informace o době a rozmístění kontejnerů na podzimní úklid v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově celý text

ostatní, Město Nová Role | 5. 9. 2019 | Autor: Marie Ngoová
Jitka

Aktuální slovo starostky.

Zveřejňujeme aktuální slovo starostky města Nová Role. celý text

Město Nová Role | 30. 8. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž

Hovory se starostkou

Ve středu dne 28.8.2019 od 16 hod. se uskuteční Hovory se starostkou v zasedací místnosti MěÚ. Občané jsou srdečně zváni. celý text

ostatní, Aktuality | 26. 8. 2019 | Autor: Marie Ngoová

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Iva Hartmannová - DOVOLENÁ

Od 26.8.2019 do 6.9.2019 čerpá dětské středisko dovolenou. Nebude přítomna lékařka, ani sestra.
Zástup je vyvěšen na dveřích střediska. celý text

ostatní, Město Nová Role, Aktuality | 23. 8. 2019 | Autor: Marie Ngoová
Michalská pouť 2019 1

Michalská pouť 2019

V sobotu 14. 9. 2019 od 14 hod. Vás zveme na tradiční Michalskou pouť k areálu Novorolského rybníku. Těšit se můžete na pestrý program jak pro děti, tak dospělé. Nebudou chybět tradiční pouťové atrakce a stánky. celý text

ostatní, Aktuality | 8. 8. 2019 | Autor: Marie Ngoová
#

Uzavírka provozu na silnici v obci Nová Role - Jimlíkov

MMKV, odbor dopravy zahájil správní řízení podle § 24 zák. o o pozemních komunikacích ve věci úplné uzavírky provozu na silnici III/2224, v délce cca 500 m, v obci Nová Role - Jimlíkov na dobu od 12.8.2019 do 30.9.2019 z důvodu provádění stavebních prací. celý text

ostatní, Aktuality | 5. 8. 2019 | Autor: Marie Ngoová
#

Cvičební prvky na koupališti mimo provoz

Město Nová Role upozorňuje občany, že cvičební prvky pro posilování horních končetin a pro posilování břišního svalstva v areálu koupaliště Nové Roli jsou z důvodu jejich nestability dočasně uvedeny mimo provoz. celý text

Město Nová Role | 30. 7. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Upozornění - dětské hřiště

Město Nová Role upozorňuje občany, že užívání dřevěných herních prvků na dětských hřištích je možné v období dlouhotrvajícího sucha a extrémně vysokých teplot pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! celý text

ostatní | 26. 7. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
lékárna

Dočasné uvedení hracích prvků mimo provoz

"Město Nová Role oznamuje, že na dětském hřišti v ulici Bezejmenná - "za lékárnou", jsou dočasně mimo provoz hrací prvky KOLOTOČ a LANOVÁ LÁVKA na hracím prvku šplhací sestava se skluzavkami, a to do doby jejich oprav. Vstup na tyto prvky je možný pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Více informací na: MěÚ Nová Role, odbor správních agend - Michal Švec, tel.: 353 176 321." celý text

Město Nová Role | 19. 7. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Krádež zábradlí zrenovovaného železného mostu na Karlově stezce

Jedním z opatření v projektu Karlova stezka byla minulý rok stavba cyklostezky mezi 08280 Aue a 08301 Bad Schlema a renovace železného mostu přes řeku Muldu. To zahrnovalo i výměnu obložení mostu a obnovu systému na ochranu proti pádu (zábradlí). celý text

ostatní | 18. 7. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
první předchozí
ze 3
poslední