Obsah

Aktuální informace z města Nová Role

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

#

Odstávka dodávky elektrické energie - aktualizace

Informujeme občany o plánované odstávce elektřiny. celý text

Město Nová Role | 24. 2. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Oznámení občanům – přeprava Senior expres

Vážení občané,
oznamujeme, že přeprava seniorů vozidlem města Nová Role Senior expres se uskutečňuje pouze za použití respirátorů a jen na plánované preventivní zdravotní prohlídky, lékařská vyšetření, popř. lehká či drobná ošetření. celý text

Město Nová Role | 22. 2. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž

Výzva lékařů v Nové Roli

Vstup do všech prostor zdravotního střediska JEN S RESPIRÁTOREM NEBO DVĚMA NA SOBĚ NASAZENÝMI CHIRURICKÝMI ROUŠKAMI!
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 22. 2. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Oznámení Finančního úřadu pro Karlovarský Kraj

Finanční úřad pro Karlovarský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“). celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
Žádost občanům 1

Žádost občanům

Vážení občané,
vzhledem k současné epidemické situaci a absence úředníků Vás žádáme, abyste platby poplatků - za odpady, psy, pozemky prováděli bankovním převodem. celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
Odchyty zdivočelých koček 1

Odchyty zdivočelých koček

V minulých letech Nová Role čelila časté kritice od některých občanů, že se nedostatečně stará o toulavé kočky na našem území. Tento palčivý problém trápí samozřejmě většinu obcí a měst nejen v České republice ale v celé Evropě. Dle současné judikatury podle ustanovení § 1058 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, je nálezce povinen oznámit nález zvířete obci, na jejímž území k nálezu došlo, nelze-li z okolností poznat, komu má být zvíře vráceno. Obec má pak povinnost se o zvíře postarat. celý text

Město Nová Role | 12. 2. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Oznámení občanům – odchyt toulavých koček

Oznamujeme, že spolek Když pes pomáhá žít, z. s. bude provádět v katastrálním území města Nová Role odchyt toulavých koček a jejich kastraci za účelem přijetí opatření, která zamezí utrpení zvířat vzniklému v důsledku nekontrolovaného množení toulavých, opuštěných a zdivočelých koček v příslušné lokalitě. celý text

Město Nová Role | 8. 2. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Informace pro cestující: omezení autobusových spojů Ligneta regionalbus s.r.o.

Upozorňujeme cestující na omezující změny ve výlukových jízdních řádech společnosti AD Ligneta regionalbus s.r.o. s platností od 1. 2. 2021. celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Záměr města: prodej bytové jednotky

Město Nová Role oznamuje svůj záměr prodat bytovou jednotku č. 288/16 (byt 1+1 ve 4. nadzemním podlaží) v bytovém domě v Nádražní ulici čp. 288, 362 25 Nová Role, spolu s podílem 2923/173796 na společných částech domu a pozemku – parcela č. st. 1229 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role. Energetická náročnost budovy: C – Úsporná. celý text

ostatní | 25. 1. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Pomoc seniorům při registraci na očkování proti Covid-19

Město Nová Role a vedoucí novorolské knihovny nabízí seniorům 80+ pomoc s online registrací na očkování proti nemoci Covid-19.
Pro další informace kontaktujte starostku města na telefonu 602 343 465. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
Registrace k očkování proti Covid-19 pro seniory starší 80 let 1

Registrace k očkování proti Covid-19 pro seniory starší 80 let

Od 15. ledna začíná registrace k očkování pro seniory starší 80 let. celý text

ostatní | 15. 1. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
Oznámení: omezení služby Senior expres 1

Oznámení: omezení služby Senior expres

Město Nová Role oznamuje klientům služby, že Senior expres nebude až do odvolání jezdit na nákupy. celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Informace finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Finanční úřad pro Karlovarský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. celý text

ostatní | 28. 12. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Informace pro občany: obnovení služby Senior expres

Od středy 09.12.2020 bude opět obnoven provoz Senior expresu v plném rozsahu včetně dopravy na nákupy. celý text

Město Nová Role | 8. 12. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Informace pro rodiče: zrušení vítání občánků

Vítání občánků, které se mělo uskutečnit dne 17.12.2020 je s ohledem na současnou situaci zrušeno. Děkujeme za pochopení.
Město Nová Role celý text

Město Nová Role | 8. 12. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Obnovení činnosti Domu dětí a mládeže v Nové Roli

Od 7. prosince 2020 bude obnovena činnost v Domě dětí a mládeže v Nové Roli.
Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím pracovníkům. celý text

ostatní | 2. 12. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Oznámení: služba Senior expres je opět dostupná

Oznamujeme klientům, že služba Senior expres je po provedené opravě vozidla od 30.11.2020 opět dostupná. celý text

Město Nová Role | 30. 11. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?

Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo
pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),
a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).
celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Rozvoz knih 1

Rozvoz knih

Městská knihovna po dohodě se zřizovatelem nabízí službu rozvozu knih. celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
logo

Upozornění: Změna provozní doby MěÚ Nová Role pro veřejnost v pondělí 16.11. a ve čtvrtek 19.11.2020

Městský úřad Nová Role upozorňuje občany na změnu provozní doby pro veřejnost na základě vydaného organizačního opatření v uvedené dny takto: celý text

Město Nová Role | 11. 11. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Záměr města: prodej bytové jednotky 1

Záměr města: prodej bytové jednotky

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR
prodat bytovou jednotku č. 288/16 v Nádražní ulici čp. 288 v Nové Roli, to je byt 1+1 plus balkón ve 4. nadzemním podlaží. celý text

Město Nová Role | 4. 11. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Léky v karanténě

Doporučení ČLnK pro pacienty: zajištění léčivých přípravků během karantény

Při současné krizové situaci, kdy někteří lidé nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora s doporučeným postupem, jak si mohou obstarat svoje léky v období karantény.
Podrobnosti si přečtete na přiloženém obrázku. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Jeep

Porušování povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou: parkování na travnaté ploše

Městský úřad Nová Role, odbor správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 60 a 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich provádí v rámci výkonu přenesené působnosti pravidelné kontroly dodržování povinností stanovených obecně závaznými vyhláškami města Nová Role. celý text

Město Nová Role | 26. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Ilustrační obrázek

Odstraňování vozidel odstavených na území města v rozporu se zákonem

V souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, kdy zákon kromě možnosti identifikace autovraků definovaných v § 19 odst. 2 písm. g) a jejich odstranění majitelem komunikace podle § 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích na náklady provozovatele vozidla nově zavedl podle § 19d odst. 2 možnost odstranění vozidla, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. celý text

Město Nová Role | 22. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2020 1

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2020

Zveřejňujeme výsledky voleb do krajských zastupitelstev konaných v roce 2020. celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Výzva: nekrmte vodní ptactvo

Vážení občané,
na základě spolupráce se záchrannou stanicí handicapovaných zvířat DROSERA Bublava vás vyzýváme: nekrmte labutě ani kachny na Novorolském rybníku, neboť tímto činem zvířatům škodíte. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Opuštěný pes

Mít psa neznamená jen radosti, ale také péči a povinnosti. Mnozí majitelé svých čtyřnohých miláčků však povinností nedbají, nemají psy opatřeny známkou, očipovány, a psi jim často utíkají, někdy ale bohužel uteče pes i pod vlivem nepředvídatelných skutečností. Opuštěná nebo ztracená věc včetně zvířat, jak vyplývá z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění), patří do péče obce nebo města. celý text

Město Nová Role | 13. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Sdělení občanům k problematice odstraňování autovraků

V poslední době byla zaznamenána veřejná debata na sociálních sítích na téma odstraňování autovraků z místních komunikací v Nové Roli. V souvislostí s tím je třeba zmínit, že při posuzování motorového vozidla odstaveného na komunikaci se postupuje podle § 19 a následujících zákona o pozemních komunikacích, kdy výše uvedený paragraf definuje vrak jako: celý text

Město Nová Role | 13. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Upozornění - odstraňování nebezpečného hmyzu 1

Upozornění - odstraňování nebezpečného hmyzu

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že k odstranění hmyzu - sršňů, vos, včel a jiných, z objektů a pozemků se nepovolává Jednotka dobrovolných hasičů Nová Role ani Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, ale deratizační firma. celý text

ostatní | 12. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG 1

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG

Společnost Asekol, která pro naše město zajišťuje zpětný odběr (recyklaci) vysloužilých elektrozařízení, oznamuje, že s platností od 1.8.2020 zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. celý text

ostatní | 4. 8. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
první předchozí
ze 5
poslední