Obsah

Aktuální informace z města Nová Role

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

#

Tenisový klub Nová Role - turnaj dětí a mládeže

V sobotu 27. června 2020 pořádal Tenisový klub Nová Role turnaj dětí a mládeže. Tenisový turnaj proběhl ve dvou skupinách (dívky a chlapci). celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Zrušení povinnosti používat roušku

Na základě tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví ze dne 18.6.2020 je od 1. července zrušena povinnost používat roušku ve vnitřních prostorách budov kromě regionů se zhoršenou hygienickou situací, meziměstské dopravy a dalších výjimek stanovených ministerstvem. celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

MUDr. Hartmannová dovolená

Dětská lékařka MUDr. Iva Hartmannová upozorňuje občany, že ve dnech 29.6. - 10.7.2020 čerpá řádnou dovolenou. celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Oznámení občanům 1

Oznámení občanům

Vážení,
v době od 7. do 10. 7. 2020 nebude na Městském úřadu v Nové Roli z organizačních důvodů k dispozici Czech POINT, legalizace a vidimace, přihlašování k trvalému pobytu, zajišťování svatebních obřadů.
Kateřina Černá, DiS. - tajemnice úřadu

celý text

Město Nová Role | 29. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Senior expres - dovolená

Vážení,
dovolujeme si Vás upozornit, že ve dnech 07. – 10 . července nebude jezdit Senior expres z důvodu
čerpání řádné dovolené řidiče.

Děkujeme za pochopení.

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města
celý text

Město Nová Role | 29. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Hovory se starostkou

Vážení občané,
ve středu 24. 6. 2020 od 16 hodin jste srdečně zváni do kanceláře starostky města na Hovory se starostkou. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
mapka

Záměr města: prodej budovy stavby technického vybavení v Božičanech

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR:
prodat budovu bez čp. nebo če., a to budovu stavby technického vybavení (dříve sloužila jako výměník tepla pro okolní bytové domy) stojící na pozemku p.č.st. 225 o ploše 133 metrů čtverečných v k.ú. Božičany, obec Božičany.
celý text

Město Nová Role | 18. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Oznámení vlastníkům pozemků a RD

o realizaci stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE
na části p.p.č. 1013/1 v k. ú. Mezirolí celý text

Město Nová Role | 16. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Oznámení vlastníkům pozemků v rekreační oblasti 1

Oznámení vlastníkům pozemků v rekreační oblasti

o realizaci stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE na části p.p.č. 1029/1 v k. ú. Mezirolí

celý text

ostatní, Město Nová Role | 11. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Osvědčení o úspoře emisí 1

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, dosáhlo město Nová Role ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce) 1

Záměr obce: prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. 401 (zahrada Na Bouchalce)

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR
prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:
• parcelu č. 1160/1, zahrada o výměře 673 m2, a
• parcelu č. st. 401, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 (stavba chatky bez čp/če, která je součástí pozemku, je za stávajícího technického stavu prakticky nevyužitelná).
celý text

Město Nová Role | 28. 5. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Novinka - formuláře pro elektronická podání

Ve spolupráci s firmou QCM s.r.o. jsme pro vás připravili formuláře pro odesílání elektronických podání. Stačí jen vyplnit a odeslat. celý text

Město Nová Role | 27. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Rekonstrukce obřadní síně městského úřadu

Město Nová Role zahájilo v listopadu 2019 stavební úpravy původní obřadní síně v budově městského úřadu z 50. let minulého století. celý text

Město Nová Role | 24. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Informace pro občany: Obnovení činnosti školní jídelny pro cizí strávníky

Školní jídelna opět začne od 20. 4. vařit obědy pro cizí strávníky. Jídlo bude dáváno do jednorázových obalů. Vařit se začne při minimálním odběru 20 jídel. Přihlašování je možné mezi 8. - 12. hodinou na tel. č. 353 951 209. celý text

Město Nová Role | 15. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Zrušení představení "Můžem i s mužem" (bude stanoven nový termín)

Z důvodu mimořádných opatření týkající se epidemie COVID-19 je divadelní představení Můžem i s mužem plánované na 27. 4. 2020 ZRUŠENO. celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Jarní úklid 2020

Rozmístění kontejnerů v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově. celý text

Město Nová Role | 31. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Záměr obce prodat pozemky v katastrálním území Nová Role

Město Nová Role oznamuje svůj ZÁMĚR prodat pozemky v katastrálním území Nová Role, obec Nová Role, a to:
• parcelu č. 1160/1
• parcelu č. st. 401 celý text

Město Nová Role | 18. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Oznámení - uzavření domu dětí a mládeže

Podle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví je uzavřen Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace dnes v 18.00 hod. pro zájmové vzdělání dětí, žáků a studentů.
celý text

Město Nová Role | 10. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Změna telefonního čísla Služby Senior expres

Město Nová Role upozorňuje občany, že došlo ke změně telefonního čísla služby Senior expres. celý text

Město Nová Role | 5. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Důležité pokyny k výskytu viru COVID-19 (koronavirus) - aktualizace

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zveřejňuje pro občany vracející se ze zahraničí tyto důležité pokyny: celý text

ostatní, Aktuality | 5. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

5. novorolský dobročinný běh s čelovkou

Město Nová Role, DDM Nová Role a běžecký tým New Roll Runners pořádají 5. ročník dobročinného Běhu s čelovkou. celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Informace z úřadu – Šetření v domácnostech prováděné ČSÚ

Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech celý text

Aktuality | 28. 2. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
#

Upozornění na možnost silného větru

POZOR: V době od 23.2. 11:00 do 24.2. 07:00 čekáme prudké nárazy větru o rychlosti až 100 km/h! celý text

Město Nová Role | 23. 2. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Ztráty a nálezy

MěÚ Nová Role oznamuje občanům, že dne 6.2.2020 byla do úschovy přijata dvě jízdní kola. celý text

Město Nová Role | 7. 2. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Záměr obce: prodej pozemků

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným zněním Pravidel prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města, zveřejňujeme tímto ZÁMĚR OBCE
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž

Záměr obce: prodej bytové jednotky

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným zněním Pravidel prodeje nemovitého majetku města, zveřejňujeme tímto ZÁMĚR OBCE celý text

Město Nová Role | 20. 1. 2020 | Autor: Vlastislav Slíž
plakát

Pozvánka na veřejné projednání

ideových studií řešení záměru Města Nová Role vybudovat sportovně relaxační multifunkční park
celý text

Město Nová Role | 19. 12. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž

Dům dětí a mládeže Nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů

DDM nová Role hledá vedoucí zájmových útvarů celý text

Nabídka zaměstnání | 11. 11. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
kontejner

Kontejner na kovový odpad

Město Nová Role dává na vědomí, že na parkoviště u kolejí byl od listopadu 2019 umístěn kontejner na kovový odpad, do kterého mohou občané vhazovat plechovky od jídla a pití, dále drobné kovové předměty. celý text

Město Nová Role | 8. 11. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž

Uzavření místní komunikace v Mezirolí

Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce vozovky bude od 4.11.2019 cca týden uzavřena místní komunikace vedoucí od hal farmy Kubernát k rekreační oblasti u Děpoltovického rybníka v katastrálním území Mezirolí.
celý text

Město Nová Role | 4. 11. 2019 | Autor: Vlastislav Slíž
první předchozí
ze 4
poslední