Obsah

Odchyty zdivočelých koček

Typ: Město Nová Role
Odchyty zdivočelých koček 1V minulých letech Nová Role čelila časté kritice od některých občanů, že se nedostatečně stará o toulavé kočky na našem území. Tento palčivý problém trápí samozřejmě většinu obcí a měst nejen v České republice ale v celé Evropě. Dle současné judikatury podle ustanovení § 1058 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, je nálezce povinen oznámit nález zvířete obci, na jejímž území k nálezu došlo, nelze-li z okolností poznat, komu má být zvíře vráceno. Obec má pak povinnost se o zvíře postarat.

Nutno ovšem podotknout, že populace zdivočelých toulavých koček vznikají z naší lidské nedbalosti a nezodpovědnosti. Současné toulavé a zdivočelé kočky se narodily již zdivočelým, opuštěným a nechtěně narozeným kočkám, o které se člověk nebyl schopný postarat, ohlídat je či vykastrovat. 

Na území naší republiky se již některé obce a města spolu se spolky záležitostí toulavých koček aktivně zabývají a evidují se do tzv. Kočičí kastrační mapy. Celá záležitost toulavých koček je pak metodicky upravena doporučením Ústřední komise na ochranu zvířat Ministerstva zemědělství ČR, kde se mimo jiné říká, že: „za regulaci populace toulavých koček považujeme soubor opatření, který zamezí utrpení zvířat vzniklých v důsledku nekontrolovaného množení toulavých, opuštěných a zdivočelých koček v příslušné lokalitě, a pokud je to možné, ponechá kastrované jedince na jejich původně obhajovaných teritoriích“.

Naše město se touto problematikou zaobíralo již v minulosti, kdy se na upozornění občanů prováděl odvoz zraněných opuštěných koček do útulku a v malém množství případů se opět ve spolupráci s aktivními občany zajišťovala kastrace. V loňském roce jsme problém uchopili již komplexně a začali spolupracovat se spolkem Konec toulání, o. s. Kraslice, který mapuje lokality s toulavými kočkami na našem území a snaží se je odchytit, následně ve spolupráci s veterinárním lékařem zjistí zdravotní stav koček, zbaví je parazitů a proběhne kastrace a označení ušního boltce vrubem v narkóze. Toto označení je mezinárodně uznávané označení kastrovaných koček, jeho výhodou  je možná vizuální kontrola bez další nutnosti odchytu koček. Po zotavení přibližně za 5–10 dní se kastrovaná zvířata vypouštějí zpět do lokality, kde byla odchycena, popř. některým hledá spolek náhradní domov. Zubožená zvířata zůstávají v útulku.

Na podzim minulého roku bylo odchyceno celkem 23 koček, zejména v lokalitě u skládky a u vlakového nádraží. V měsíci lednu to bylo 7 koček opět u vlakové nádraží, a ještě je vytipováno 10 koček v lokalitě na Bouchalce, které měly být v měsíci únory odchyceny, max. při nepříznivém počasí může odchyt pokračovat ještě počátkem března. Odchyt koček je značně problémový, neboť toulavé kočky jsou plaché, a proto pracovníci odchytu využívají spolupráce s lidmi, kteří se o toulavé kočky v místě starají, odchyt se provádí do odchytových klecí v dobu, kdy jsou zvířata zvyklá na krmení. I když je celá situace náročná časově i finančně, jedná se o komplexní opatření, nikoliv jednorázový zásah. Společně s provedenými odchyty a kastracemi musí být nadále o kočky v lokalitě postaráno, je třeba dohlížet na jejich zdravotní stav a v případě potřeby zajistit odbornou pomoc. Kočky potřebují přiměřeně přikrmovat, je třeba však na místě, kde se zdržují nutné udržovat pořádek tak, aby se zde neválely jednorázové mističky od krmení a zbytky potravy, které by mohly na místo lákat např. hlodavce.  Kočky jsou teritoriální zvířata, kastrovaní jedinci udrží lokalitu obsazenou, náhodně zatoulaní kocouři zde nezpůsobí žádné škody a kočičí kolonie se nijak nekontrolovaně nerozrůstá. Stále je však zapotřebí provádět kontrolu a objevenou novou kočku bez vrubu na ušním boltci odchytit a vykastrovat.

Je naivní prosazovat myšlenku, že zákazem krmení toulavých koček, se problém vyřeší. Jen se tím zvýší utrpení zvířat, která jsou vyčerpávána opakovanými březostmi, šířením nemocí, vzájemnými potyčkami a vyhladověním. Daleko jednodušší je vhodným včasným řešením minimalizovat množství toulavých a opuštěných koček zodpovědným přístupem, zejména chovatelé zahrádkáři, kterých je v Nové Roli velký počet a kteří si pořídí v letním období kočky na své zahrádky, by se měli chovat zodpovědně a nechat zvířata vykastrovat, a i v zimních měsících je chodit na své zahrádky krmit. Je třeba si uvědomit, že podle zákona na ochranu zvířat musí každý chovatel zajistit zvíře proti úniku, ať už je to pes, kočka, nebo kráva. Město věří, že vynaložené úsilí a finanční prostředky se postupně zúročí a podaří se problém s toulavými kočkami v inkriminovaných lokalitách města společně i s občany eliminovat.

Kateřina Černá – tajemnice úřadu.


Vytvořeno: 12. 2. 2021
Poslední aktualizace: 12. 2. 2021 09:20
Autor: Vlastislav Slíž