Obsah

Anketa na kompostéry

Typ: Město Nová Role
Kvůli snížení nákladů měst a obcí spojených s vývozem a likvidací komunálního odpadu podporuje Ministerstvo životního prostředí formou dotace pořízení kompostérů na biologický odpad vyprodukovaný v domácnostech.

Abychom zjistili výši zájmu občanů o tyto kompostéry spouštíme anketu na téma:  ,,KOMPOSTÉRY´´.

Zájemci o domácí kompostéry kontaktujte městský úřad na email kompostery@novarole.cz se svými údaji (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní kontakt, email, katastrální území a parc. č. pozemku pro umístění kompostéru) nejpozději do 31. března 2023.  

Ve stručnosti několik informací týkající se dotace spojené s kompostéry. Kompostéry pro občany města a majitele zahrad budou zdarma. 

Jen několik dní před Vánocemi započal příjem žádostí o podporu v oblasti prevence vzniku odpadů. Konkrétně je možné získat dotaci na pořízení domácích kompostérů, a to jak pro občany rodinných domů se zahradou, tak v rámci komunitního kompostování. Dále výzva podporuje i nákup kompostérů do škol či školek a dalších veřejných institucí. Kromě kompostérů je podporováno i pořízení štěpkovače. Naopak není možné podpořit výstavbu či vybavení komunitní kompostárny. Rovněž je omezen maximální objem jednoho kompostéru na 2 200 litrů.

Žádat můžou jak obce, dobrovolné svazky obcí, kraje či organizace jimi zřizované, dále pak i veřejnoprávní instituce. Rovněž jsou oprávněnými žadateli i obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. V případě vybudování re-use center se okruh žadatelů kromě výše uvedených rozšiřuje i o nadační fondy, pobočné spolky či obecně prospěšné společnosti nebo církve a jejich právnické osoby.

Jaká je míra podpory?

U kompostérů je základní míra podpory stanovena na 70 % (pokud obsahuje kompostér recyklát, tak se dotace zvýší na 85 %).

U předcházení vzniku komunálních odpadů či jednorázového nádobí je možné dosáhnout míry

podpory ve výši 85 %.

Výzva probíhá od 21. 12. 2022 do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace (výzva je průběžná, záleží tedy na času podání). Minimální výše dotace je 500 000 Kč bez DPH.

kompostér.jpg (41.5 kB)

 


Vytvořeno: 8. 2. 2023
Poslední aktualizace: 9. 2. 2023 09:16
Autor: Marie Ngoová