Obsah

Obřadní dny a vítání občánků

Úředně stanoveným místem pro konání svatebních obřadů jsou místnostmi v matričním obvodě Nová Role: obřadní místnost Nová Role, v budově Městského úřadu, Chodovská č. p. 236, kostel svatého Archanděla Michaela v Nové Roli, Polní č. o. 3, zasedací místnost Obecní úřad Božičany č. p. 96, zasedací místnost Obecní úřad Děpoltovice č. p. 44.

Vždy je třeba kontaktovat pracovnici matriky tel.353176317.
U všech navržených oddávacích dnů je stanovena doba k uzavírání manželství od 10.00 do 12,00 hodin.
Pokud si snoubenci vyberou pro sňatek jiný termín, než který byl radou schválen, nebo jiné místo, pak snoubenci za svatební obřad musí uhradit podle zákona správní poplatek ve výši 1000 Kč.

 Vždy je nutná písemná přihláška, souhlas.

Přihlášky najdete zde.

Obřadní dny v roce 2020

Rada  města Nová Role dne  7. 10. 2019 schválila termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2020 takto:

 • 25. ledna
 • 22. února
 • 21. března
 • 25. dubna
 • 23. května
 • 27. června
 • 25. července 
 • 22. srpna
 • 26. září
 • 24. října
 • 21. listopadu 
 • 19. prosince

 

Termín v lednu a únoru 2020 se nevztahuje na určené místo – obřadní síň, Chodovská 236, Nová Role z důvodu její rekonstrukce.

 

Vítání občánků v roce 2020

Rada města Nová Role schválila tyto termíny slavnostních obřadů vítání občánků města Nová Role pro rok 2020, každé čtvrtletí:

 • 19. března (zrušeno)
 • 18. června (zrušeno)
 • 17. září
 • 17. prosince