Obsah

Obřadní dny

Úředně stanoveným místem pro konání svatebních obřadů jsou místnostmi v matričním obvodě Nová Role: obřadní místnost Nová Role, v budově Městského úřadu, Chodovská č. p. 236, kostel svatého Archanděla Michaela v Nové Roli, Polní č. o. 3, zasedací místnost Obecní úřad Božičany č. p. 96, zasedací místnost Obecní úřad Děpoltovice č. p. 44.

Vždy je třeba kontaktovat pracovnici matriky tel.353176317.
U všech navržených oddávacích dnů je stanovena doba k uzavírání manželství od 10.00 do 12,00 hodin.
Pokud si snoubenci vyberou pro sňatek jiný termín, než který byl radou schválen, nebo jiné místo, pak snoubenci za svatební obřad musí uhradit podle zákona správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Formuláře k uzavření manželství najdete zde.

Dále si můžete prohlédnoutnásledující metodiky na stránkách ministerstva vnitra:

 

Vítání občánků

K přihlášení dítěte na vítání občánků je vždy je nutná písemná přihláška a souhlas zákonného zástupce.

Přihlášky najdete zde.

Obřadní dny v roce 2024

 • 27. ledna
 • 24. února
 • 23. března
 • 27. dubna
 • 25. května
 • 22. června
 • 20. července
 • 24. srpna,
 • 21. září
 • 26. října
 • 23. listopadu
 • 21. prosince

Vítání občánků v roce 2024

 • 22. února