Obsah

Přihláška na Vítání občánků a souhlas s uveřejněním blahopřání

Vážení rodiče nově narozených občánků města, vážení jubilanti.

S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků, stejně tak souhlas se zveřejněním jména a příjmení jubilanta v rubrice Blahopřejeme ve zpravodaji města.

Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky. Ze stejného důvodu budou blahopřání k narození dítěte a významnému životnímu jubileu zveřejněny ve zpravodaji pouze na základě vašeho souhlasu.

Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat, stejně tak udělit souhlas se zveřejněním blahopřání:

  • osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
  • vyplněním online formuláře na webových stránkách města
  • zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz
  • zasláním do datové schránky IDDS y24bcev
  • osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role
  • poštou na adresu Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role

Prosíme, aby byly vyplněné přihlášky na slavnostní Vítání občánků nebo souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu v Novorolském zpravodaji, doručeny nejpozději do 9. února, 9. dubna, 9. června, 9. srpna, 9. října a 9. prosince před uzávěrkou Novorolského zpravodaje.

 

Online formuláře

 

Formuláře ke stažení

Stránka

  • 1