Obsah

Výbory zastupitelstva

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva města, jsou jím jmenovány a odvolávány.