Obsah

Partnerská obec

Rittersgrün (www.rittersgruen.de) - partnerství uzavřeno 25. 5. 2002

Dohoda o spolupráci mezi obcemi poznamenanými těžbou kaolínu

Dohoda byla uzavřena dne 25. 10. 2003 mezi Novou Rolí a obcemi: