Obsah

Informace k podání delegace členů do okrskových volebních komisí – zajištění služby 8.5.2024

Ve středu dne 08.05.2024 v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení seznamu delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí politickou stranou, politickým hnutím a koalicí, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována (ust. § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

V této souvislosti uvádíme, že pro tento úkon je na MěÚ Nová Role, odbor hospodářsko správní, Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role, matrika a evidence obyvatel, přízemí vlevo, zajištěna stálá služba, a to v době od 08:00 do 16:00 hodin.

 

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit na odbor hospodářsko správní, tel. 353 176 317, e-mail: lenkazigovicova@novarole.eu.