Obsah

Seniorexpres

Služba je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem na území města Nová Role od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností (držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P) od 18 let věku. Tyto vyjmenované osoby musí předložit zmíněný průkaz při nástupu do vozidla.  

služba BUDE v provozu od 1.7.2019