Obsah

Odchyt opuštěných a zatoulaných zvířat

pezzVážení občané, 
dovoluji si znovu se vrátit k tématu odchytu opuštěných a toulavých psů, o kterém už bylo psáno v podzimním čísle zpravodaje.

Aktuálně došlo ke změně provádění odchytu psů. Rada města na svém 50. zasedání konaném 2. listopadu 2020 pod bodem usnesení č. 50/06-3b) schválila uzavření smlouvy na odchyt a první pomoc pro zatoulané a nalezené psy v katastrálním území našeho města s Odchytovou službou spolku Když pes pomáhá žít, z. s. Habartov v souladu se zákonem. Odchyt opuštěného psa může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, nejčastěji jde o strážníky městské policie anebo právě pracovníky odchytové služby či útulku. Nikdy se psa nesnažte odchytit sami, může být agresivní, nemocný, podrážděný nebo zraněný a mohl by vám způsobit vážné zdravotní potíže. Ve výjimečných případech nebezpečné agrese lze kontaktovat Policii ČR k odchytu.

Jak všichni víte, naše město nemá městskou policii, proto byla uzavřena dohoda se specializovaným spolkem Když pes pomáhá žít, který bude provádět odchyt jen na oznámení od starosty, místostarosty města anebo tajemnice úřadu, nikoli na oznámení občanů. U odchyceného psa bude zjišťován obratem majitel nebo chovatel (čtečkou mikročipů, kontrolou tetování, pátrání v dostupných evidencích), ten bude následně kontaktován a odchytové službě uhradí příslušný poplatek dle provedeného způsobu odchytu od Kč 500,- výše při předání psa. Pokud nebude chovatel psa zjištěn nebo kontaktován na místě, bude pes umístěn max. na 3 dny do kotce v areálu Technických služeb Nová Role a bude provedena mediální výzva k jeho vyzvednutí a úhradě poplatku. Po marném uplynutí lhůty tří dnů k vyzvednutí bude pes převezen do útulku Karlovy Vary – Dvory II., ul. Chodovská, tel. +420 725 536 158. V případě identifikace takového majitele psa, bude s tímto řešen přestupek dle zákona na ochranu zvířat proti týrání (dle § 13 je chovatel povinen zabezpečit zvíře proti jeho úniku). Případné vyzvednutí psa z útulku v Karlových Varech si bude řešit majitel/chovatel sám na vlastní náklady. Při odchytu psa narkotizační tyčí, popř. provedení nutného ošetření nebude pes umístěn do kotce areálu Technických služeb Nová Role, ale bude spolkem Když pes pomáhá žít odvezen do jejich kotce v Josefově u Habartova k odbornému sledování, kde bude moci býti následně vyzvednut chovatelem opět po úhradě vyčíslených nákladů. 

Pokud potkáte opuštěného psa, nemusí si vás všímat, ale může se i stát, že o vás začne jevit zájem, půjde k vám, bude vás očichávat. Zachovejte klid, opuštěného psa nikdy nehlaďte, nesahejte a nemluvte na něj, nedělejte rychlé pohyby. V žádném případě nezvyšujte hlas a psovi nehrozte. Snažte se pomalu odejít z daného místa, neutíkejte, nedávejte najevo svůj případný strach, k psovi se neotáčejte zády. Je dobré vyvarovat se bližšího kontaktu se psem, může být nemocný a nemusí být očkovaný. Kontaktujte telefonicky v pracovní dny Městský úřad Nová Role +420 353 176 311, o víkendech vedení města: starosta +420 739 692 372, místostarosta +420 739 692 369, tajemnice +420 731 613 465.   

Všeobecně se doporučuje pokusit se opuštěného psa vyfotit a fotografii medializovat na internetu – k tomu slouží zejména webový server Psí policie nebo Facebook (Hledá se pes, stránky města, diskusní skupiny apod.). Zmíněná mediální prezentace má velkou úspěšnost při nalezení majitele nebo chovatele psa. Zkušený chovatel, který se nebojí, se může pokusit zjistit nejlépe v ochranných rukavicích a pevném oděvu, zda má pes známku na obojku. Dle čísla známky lze na úřadu zjistit majitele/chovatele psa. Někteří chovatelé udávají svůj telefonní kontakt přímo na známce psa.

Opětovně vyzýváme všechny chovatele psů k jejich řádnému zabezpečení a označení, neboť pokud takto není činěno, samotní psi i jejich okolí jsou vystaveni stresu, nebezpečí a nepříjemným situacím. Nezabezpečením psa porušuje jeho chovatel Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Nová Role a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, a dále Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

 

Kateřina Černá, DiS. – tajemnice úřadu