Obsah

ČRS Božičany

Český rybářský svaz, MO Božičany

362 25 Božičany
Jednatel MO: Ing. J.Šimek, tel. 353 951 528, 603 587 865

Úřední hodiny ČRS MO Božičany v roce 2015

Leden, únor

Úterý                          15.45—18.00 hod

Čtvrtek                       15.45—18.00 hod

Březen, duben

Čtvrtek                       15.45—18.00 hod

Květen, červen

Čtvrtek                       15.45—17.00 hod

Prosinec

Čtvrtek 3. 12. 2015    15.45—18.00 hod

Čtvrtek 10. 12. 2015  15.45—18.00 hod

 

Výdej povolenek a hostovaček mimo ÚH v období červenec až listopad 2014 je možno domluvit na tel.číslech:

  • předseda MO — Ing. Ernest Ješík, tel. 721 376 583
  • jednatel MO – Ing. J. Šimek, tel. 603 587 865
  • pokladník MO – Ing. V. Rýdl, tel. 607 936 339

 

Nové členství

Zájemci o členství v MO ČRS si mohou v uvedených úředních hodinách v kanceláři MO v Božičanech vyzvednout přihlášku.

Školení nových členů je připravováno na termín 3. 3. a 10. 3. 2013 vždy od 8.00 do 12.00 hod. Bude se konat v Hospodářském středisku MO „Na kaskádě“ v Nové Roli.

Při odevzdání přihlášky přineste s sebou:

členský příspěvek na rok 2013 — 400 Kč,

zápisné — 300 Kč,

a fotografii 3,5×4,5 cm (1 ks) — (není podmínkou, ale doporučujeme).

 

45 let ČRS MO Božičany

něco málo z historie a současnosti (1959–2004)

Základy rybářského hospodaření a sportovního rybolovu na zdejších vodách byly položeny v r.1945 založením dvou rybářských kroužků - v závodě Kaolina v Božičanech , který čítal sedm členů a v závodě Karlovarský porcelán Božičany s celkem devíti členy. V roce 1947 došlo ke spojení obou kroužků jejichž členové pak společně hospodařily na rybnících „Náveský“ (Osmoza) a „Vojkův“.

V roce 1950 byla ustanovena místní skupina svazu rybářů , která byla součástí MO Karlovy Vary . Další vývoj však ukazoval na nutnost samostatného a cílevědomého hospodaření. Snaha o dosažení tohoto cíle byla pak završena založením vlastní MO Božičany.

Ustavující schůze se konala dne 15. března 1959 v Božičanském hostinci „U Heřmánka“.

Tato ustavující schůze dala tedy vzniknout samostatně hospodařící MO s vlastním revírem , kterou v době jejího vzniku tvořilo 45 členů. Prvním předsedou místní organizace byl zvolen pan Vladimír Hubka. Od tohoto data se začíná psát novodobá historie hospodaření místní organizace božičanských rybářů .

Následovala léta budování nových chovných rybníků , rozšiřování revíru o nové sportovní vody , výstavby hospodářského střediska „Na Bouchalce“ v Nové Roli . Nejrozsáhlejší akcí bylo vybudování dvou chovných rybníků - „Zahrádkář 2.“ a „Zahrádkář 3.“ Výstavba byla zahájena v r.1988 a ukončena kolaudací v r.1990. Současně ale probíhala i činnost při chovu a výsadbě násadových ryb a dále i ochraně chovného i sportovního revíru - obětavou a mnohdy nelehkou činností rybářské stráže.

Ani zde však rozsah činnosti MO nekončí . Dalšími aktivitami je například práce s mládeží . Byly založeny dětské rybářské kroužky zaměřené jak na rybolovnou techniku , tak i na vlastní sportovní rybolov . Každoročně je organizován dětský letní tábor s rybolovem , který si získal mezi mladými rybáři velkou oblibu.

Z oblasti rybářského sportu nelze vynechat mimořádné výkony dnes již slečny Aleny Tintěrové , která byla ve své kategorii špičkou . V soutěžích v rybolovné technice dosáhla úspěchů v barvách MO i na mezinárodním poli. Snad mezi nejcennější výsledky patří 2.místo na „Mistrovství světa juniorů “ v roce 1996 , které se konalo v norském Oslu.

Nutno je také zmínit i kulturně společenskou činnost MO a to zejména „Rybářské plesy“ v Chodově a „Dolovnou“ v Nové Roli , které si získaly velkou popularitu a patří k nejnavštěvovanějším společenským akcím .

Svou oblibu mají i místní organizací pořádané tradiční rybářské závody .

Pro přiblížení nyní uvedeme několik současných čísel ze statistiky MO . Členská základna čítá 884 členů ( 717 členů dospělých, 51 dorostenců 15 – 18 let, 116 dětí do 15 let ), kteří hospodaří na celkem 13-ti chovných rybnících o rozloze necelých 17-ti hektarů . V posledních letech se na těchto rybnících podařilo dosáhnout průměrné výtěžnosti v produkci rybích násad 637,6 kg / ha , což je v místních podhorských podmínkách poměrně značným úspěchem.

Do sportovního revíru MO patří revír pstruhový i mimo-pstruhový. Z revíru pstruhového je nejznámější nádrž „Tatrovice“ o rozloze 22 ha , která je s oblibou navštěvována zvláště v letním období.

Největším rybníkem revíru mimo-pstruhového je rybník „Novorolský“ o rozloze 22 ha. Dalšími co do rozlohy jsou nádrže „Vřesová“ - 16 ha a „Smolnická“ - 14 ha. Celý sportovní revír , který je uveden v seznamu revírů západočeského ÚS Plzeň, je hojně navštěvován i členy okolních MO ČRS.

Nezbývá než si i nadále přát , aby činnost členů MO Božičany spojená s ochrannou toho nejcennějšího co člověk k životu potřebuje - čisté a života plné přírody, měla i v budoucnu své pokračování v dalších generacích rybářů. Dík patří všem , kteří se na rozvoji rybářství a rybářského sportu v MO podíleli a i těm , kteří převzali štafetu a v započatém díle dále pokračují .

S pozdravem - „Petrův zdar“

Ing. Jaroslav Šimek, jednatel MO Božičany