Obsah

Farní charita Karlovy Vary

Svobodova 743/12
360 17 Karlovy Vary
telefon: 353 434 211
e-mail: ales.kluc@kv.charita.cz

Web: http://www.kv.charita.cz/

Vážení občané,

chtěli bychom Vám představit naše zařízení, které provozuje Farní charita Karlovy Vary.

Provozujeme:

1. Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany (DS I.)

Zařízení poskytuje komplex služeb starým a zdravotně postiženým občanům s cílem zachovat, udržet či zlepšit kvalitu jejich života s možností co nejdéle zůstat v domácím prostředí.
Stacionář nabízí pobyty denní a týdenní.
Dále nabízíme respitní (úlevovou) péči pro pečující rodiny.
Vybavení: denní místnost, jídelna s kuchyňským koutem - zajišťujeme stravu pro klienty, odpočinkové místnosti, bezbariérová koupelna, bezbariérové WC, medítační místnost, prostorná zahrada s posezením, zimní zahrada, tvořivá dílna.
Provoz:
Denní stacionář: Po–Pá 7.00–18.00 h.
Týdenní stacionář: Po - Pá 24 hod.
Respitní péče: Po–Ne 24 hod.
Kontakt: 353 434 214, 731433 036

2. Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené (DS II.)

Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postiženou mládež poskytuje komplex služeb klientům s mentálním či kombinovaným postižením po ukončení školní docházky. Jejich rodinám se tak snažíme umožnit běžný pracovní a rodinný život. Dále nabízíme respitní (úlevovou) péči pro pečující rodiny.
Vybavení: klubovna, jídelna s kuchyňkou, tělocvična, tvořivá dílna, hygienické zařízení se sprchovým koutem a bezbariérovým WC, prostorná zahrada s posezením a hřištěm
Provoz:
Denní stacionář: Po–Pá 7.30–16.00 h.
Respitní péče: Po–Ne 24 hod. – dle dohody
Kontakt: 353 434 227, 731 433 037

3. Domov pro matky s dětmi v tísni (DMD)

Domov poskytuje komplex služeb s cílem pomoci matkám s dětmi, těhotným ženám a osamělým ženám, které se ocitly v nepříznivé a pro ně obtížně řešitelné sociální situaci.
Základem této pomoci je nabídka dočasného ubytování, psychická a duchovní pomoc a doprovodné služby (sociálně právní poradenství aj.).
Vybavení: 7 samostatných pokojů, herna, studovna, společná kuchyň a hygienické zařízení na každém patře, prostorná zahrada s posezením a dětským koutkem, hřiště aj.
Provoz: nepřetržitý
Kontakt: 353 434 228, 731 433 03

4. Dům na půl cesty (DNPC)

Dům na půl cesty slouží mladým lidem do 26 let, kteří se po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy nebe: vlivem nefunkční rodiny nacházejí ve složité sociální situaci. Zařízení jim poskytuje dočasné ubytování a doprovodné služby ( pracovně a sociálně právní poradenství, pomoc s vedením domácnosti aj. - služby jsou přizpůsobeny specifickým potřebám těchto osob)
Vybavení: 6 dvoulůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový krizový pokoj, společná kuchyň, společenská místnost, hygienické zařízení, prostorná zahrada s posezením a hřištěm, tělocvična.
Provoz: nepřetržitý
Kontakt: 353 434 222, 731 433 032

5. Poradna

Posláním Poradny je poskytnout klientům potřebné informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace a nabídnout podporu a kvalifikovanou poradu při řešení jeho potíží.
Poskytujeme sociálně–správní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, předáváme rady a zprostředkováváme informace o právech, povinnostech a oprávněných zájmech, nabízíme různé možnosti řešení sociálních problémů nebo náročné životní situace, pomáháme klientům získat kontakt s potřebnými sociálními zařízeními, příp. jinými Zdroji pomoci. Zajišťujeme pastorační péči. Součástí Poradny Farní charity Karlovy Vary je kontaktní místo ČALS (České alzheimerovské společnosti).
Provoz: Služby jsou poskytovány bezplatně po celý rok v pracovní dny, po dohodě lze v sobotu i v neděli.
Kontakt: 353 434 234, 731 433 038

6. Sklad humanitární pomoci

Sklad humanitární pomoci se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v situaci hmotné nouze. Jedná se zejména o lidi bez přístřeší, rodiny s malými dětmi, matky samoživitelky, oběti individuálních a hromadných neštěstí nebo o uprchlíky, kteří se ocitli v tísni. Postiženým osobám Sklad humanitární pomoci zajistí ve spolupráci s dalšími institucemi bezplatně pokrytí materiálních potřeb (ošacení, základní hygienické prostředky apod.) a pomůže i dloul1odobě ve vybavení domácnosti.
Provoz; Po–Čt 9.00–15,00 h.
Kontakt: 731 433 033

Farní charita Karlovy Vary je zřízena Biskupstvím plzeňským podle zákona č. 3/ 2002 Sb. O církvích a náboženských společnostech a je evidována Ministerstvem kultury ČR dne 30.10.1996 s cílem pomáhat lidem v nouzi na principu křesťanské lásky. Provoz je zajišťován pod patronací Řádu křížovníků s červenou hvězdou.

Na zajištění provozu se podílejí:

  • Farní charita Karlovy Vary
  • Diecézní charita Plzeň
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Úřad Karlovarského kraje
  • Město Karlovy Vary
  • Řád křížovníků s červenou hvězdou
  • Sponzoři FCH
  • IČO: 49 75 3053
  • Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Karlovy Vary, číslo účtu: 100 306 23 59/5500