Obsah

Archiv veřejných zakázek

Stavební práce pro zřízení základní umělecké školy v Nové Roli

Nová Role – ulice Na Bouchalce

Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti

Napojení bytových domů č.p. 307 a 310 na centrální zásobování teplem

Nová Role, Základní škola – objekt jídelny, stavební úpravy

Nová Role, Pod Nádražím - řešení dopravy v klidu

Nová Role: zřízení městského kamerového dohlížecího systému

zveřejněno 3. 7. 2013


Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Oprava komunikace v Nové Roli, ul. Školní a Nádražní

Nová Role, Nádražní 280 - Oprava střechy

Mezirolí - výstavba chodníku

Nová Role, kuchyně MŠ, stavební úpravy

Cyklostezka Nová Role - Mezirolí

Regenerace městské zeleně v Nové Roli

Rekonstrukce ZŠ v Nové Roli včetně stavebních úprav zaměřených na úsporu energie