Obsah

Nová Role se představuje

Nová Role leží na úpatí Krušných hor nedaleko krajského města – světoznámých lázní Karlovy Vary.

Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola - zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je sedmým nejstarším sídelním útvarem Karlovarska. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 1293. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket. 

Nejstarší historickou památkou města je kostel sv. archanděla Michaela. Tento je cennou románsko-gotickou památkou z doby krále Přemysla Otakara I. a krále Václav I. V kostele jsou dochovány zbytky původní kaple z let 1240-1255. Kostel byl z iniciativy místních občanů po roce 1989 zrekonstruován a jsou tu opět pravidelné bohoslužby a církevní obřady. V současnosti je vlastně jednou z nejstarších funkčních kulturních památek okresu Karlovy Vary.

Nová Role je od roku 1964 městem. Město má své symboly - znak a vlajku, kde hlavním symbolem je porcelánová konvice představující výrobu porcelánu.

Dnes má Nová Role s částmi Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov více než 4100 obyvatel.

Počet obyvatel se v minulých letech navýšil díky výstavbě nových bytových domů v Nové Roli a dále rodinných domů jak v Nové Roli tak v Mezirolí. Výstavba nových bytových domů i rodinných domů pokračuje. Výhledově se počítá se stavbou rodinných domů také v Jimlíkově. Většina bytů v Nové Roli v panelových domech je již v osobním vlastnictví samotných obyvatel.

Město spravuje Dům s pečovatelskou službou. Zde jsou přednostně přidělovány nájemní byty novorolským obyvatelům využívajícím pečovatelských služeb.

Nová Role je členem Sdružení obcí Krušné hory – západ.

V Nové Roli je možno se ubytovat v pěkných chatkách u Novorolského rybníka v ubytovacím zařízení BeachCamp za příjemné ceny jen několik set metrů od centra města. 

Nová Role je známá především výrobou porcelánu v závodě Karlovarský porcelán a. s. Thun. Novorolská porcelánka oslavila v r. 2001 již 80 let svého provozu.

Ve městě má sídlo také řada středních a malých podnikatelů, jako jsou stavební, opravářské a servisní firmy, obchodníci, zlatnictví, kadeřnictví, poradenství, grafika, malorolníci. V Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově nabízí občerstvení několik pohostinství.

Město Nová Role za přispění fondů Evropské unie zrekonstruovalo před několika lety budovu městského úřadu na náměstí, ve které se nově nachází rovněž Dům dětí a mládeže, Knihovna Nová Role a Základní umělecká škola Nová Role. Obyvatelé tak mají všechny důležité instituce na dosah ruky v jedné budově.

Novou Rolí prochází turistické a cyklotrasy, které pokračují až do německého Saska.