Obsah

ZŠ - modernizace učeben IT a AJ pro 1. stupeň

rop

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/00175 02

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Záměrem projektu je zvýšení kvality infrastruktury základní školy v Nové Roli pro poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce především v oblasti klíčových kompetencí - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích.