Obsah

ROP

Zateplení zdravotního střediska Nová Role

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy vedoucí ke snížení energetických nákladů na vytápění budovy, zejména komplexní zateplení budovy. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 3 104 153 Kč Dotace EU: 1 086 454 Kč (35 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 017 699 Kč (65 %)

Datum zahájení realizace projektu: 15. 6. 2020 Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Nová Role

Leták k akci (659.94 kB)