Obsah

EZ MŽP

Zateplení MŠ Rolavská - Nová Role

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

 

Název projektu: Zateplení MŠ Rolavská - Nová Role
Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004120

 

Předmětem projektu je komplexní zateplení objektu MŠ Rolavská 234/16 zahrnující zateplení střech, svislých obvodových konstrukcí a výměnu zbylých původních výplní otvorů. Projekt řeší také nucené větrání. Díky projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy v majetku města Nová Role, který slouží jako mateřská škola.     

 

Realizace projektu ukončena v září 2018

Celkové způsobilé výdaje projektu =5.389.070,--Kč a z toho:

Dotace EU =2.155.628,--Kč (40%);

Vlastní zdroje příjemce podpory =3.233.442,--Kč (60%).

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Nová Role

 

obrýzky