Obsah

Nová Role - Mezirolí - komunikační systém obce Mezirolí - páteřní komunikace

ROP Severozápad European union ROP Severozápad European union

Realizátor:
Město Nová Role

Finanční zdroj:

 • Regionální operační program NUTS Severozápad
 • 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
 • 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Partneři projektu:

 • AD Ligneta regionalbus s.r.o.
 • Technická služba Nová Role, s.r.o.
 • Zdeněk Vácha

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu zvýšení kvality dopravní infrastruktury úpravou veřejného prostranství.

Stručný obsah projektu
Projektem dojde k rekonstrukci a výstavbě páteřní komunikace obce Mezirolí, součástí výstavby komunikace bude doplnění a výstavba páteřních větví dešťové kanalizace. V rámci stavby bude dále provedena rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení vedoucího podél páteřní komunikace. Po dokončení rekonstrukce a výstavby nových stavebních částí bude stavba sloužit jako páteřní komunikace obce Mezirolí.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality dopravní infrastruktury úpravou veřejného prostranství.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • zkvalitnění dopravní infrastruktury,
 • zvýšení bezpečnosti místních obyvatel,
 • zlepšení podmínek pro pěší,
 • zlepšení podmínek pro kvalitní život obyvatel,
 • zkvalitnění dopravy v klidu.

Stanovené cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace projektu v plném rozsahu.