Obsah

Dotace na kostel sv. Michaela

Město Nová Role obdrželo v roce 2019 dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč 200 000,- Kč na opravu šindelové střechy a její nátěr, osazení okapy, zamezení zatékání vody do interiéru. Poskytnutí této dotace bylo podmíněno spoluúčastí Města Nová Role ve výši minimálně 40 % z celkové částky, což činí Kč 80 000,- Kč.

Město Nová Role obdrželo v roce 2022 dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč 100 000,- Kč na restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Michaela. Poskytnutí této dotace bylo podmíněno spoluúčastí Města Nová Role ve výši minimálně 40 % z celkové částky, což činí Kč 40 000,- Kč.

Město Nová Role obdrželo v roce 2022 dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč 65 824,- Kč na projektovou dokumentaci na obnovu fresek  kostela sv. Michaela - restaurátorský průzkum. Poskytnutí této dotace bylo podmíněno spoluúčastí Města Nová Role ve výši minimálně 20 % z celkové částky, což činí
Kč 16 456,- Kč.

Město Nová Role obdrželo v roce 2022 dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč 100 000,- Kč na restaurování nástěnných maleb v  kostele sv. Michaela. Poskytnutí této dotace bylo podmíněno spoluúčastí Města Nová Role ve výši minimálně 40 % z celkové částky.

Odkazy: