Obsah

Osada Mezirolí

První zmínka pochází z r. 1525 o vsi Setzmansgrün název podle příjmení Setzmann. Další pojmenování jsou z r. 1598 Sodmannsgrün a z r. 1654 Sedtmassgrün – patrně podle příjmení Siedmann, kterýžto hornický rod byl zde široce rozvětven. Až v roce 1785 se objevuje poslední pojmenování německé Sittmesgrün. Českého názvu Mezirolí je používáno až v roce 1938 a potom znovu až v roce 1948.

V roce 1598 náležela obec klášteru tepelskému (v r. 1273 nebyla obec ještě uváděna, ale její prvopočátky se odhadují do konce 13. století). Byl znám také pomístní název Schmalzgrabe. Zřejmě podle toho, že začátkem 14. století se v blízkém okolí doloval cín podobně jako v té době u Nejdku a Nové Role v době německé kolonizace.

Na nedalekém návrší bylo v 11. století hradiště zvané Hutberg, kde později ve 14. století zámeček středověkého rytíře. Zámeček byl lenem loketským s tehdejším názvem ”Schlossberg”, později ”Schlossgarten”. Někdy v letech 1328-1429 zanikl; byl vypálen husity, kteří v té době podnikali nájezdy z Ostrova do Chebského kraje (podle místního kronikáře K. Reichela).

Je známo, že v 16. století docházely zdejší děti do školy v Děpoltovicích. Od r. 1846 má Mezirolí vlastního ”zkoušeného” učitele, ale vlastní školní budova byla vystavěna až v r. 1868 v čp. 43. Toho roku mělo Mezirolí 43 domů s 238 obyvateli, před tím v r. 1770 jen 20 domů.

Bližší zprávy o Mezirolí jsou z konce 19. století, kdy v r. 1890 bylo zde 50 domů s 231 obyvateli. Zajímavý byl pozdější pokles o 43 obyvatele a to během první světové války, když při stejném počtu domů 50 bylo v roce 1910 446 obyvatel; v r. 1921 již zase 403 obyvatel (po válce). Další pokles obyvatel nastal vysídlením Němců v r. 1946. V roce 1945: 92 domů s 580 obyvateli, ale v r. 1947 jen 248 obyvatel. Za další ti roky byl zaznamenán pokles na 207 a až v r. 1987 nastává zvýšení na 249 obyvatel.

V r. 1945 prvním příchozím Čechem v Mezirolí byl dne 26. 6. 1945 Stanislav Fencl, který se stal od 1. 11. 1946 prvním správním komisařem obce. Evidence z r. 1949 praví, že národnostní složení obce bylo následující:

  • 158 Čechů
  • 39 Němců
  • 38 Slováků
  • 1 Bulhar
  • 236 celkem

Z toho bylo 16 zemědělských rodin. Mezitím v r. 1947 se přistěhovalo 5 rodin emigrantů z Volyně.

Noví osídlenci započali veřejně pracovat v Mezirolí v r. 1946 založením sboru dobrovolných hasičů. V r. 1947 pak byl založen jednotný svaz českých zemědělců s odborem žen, který záhy zřídil družstevní prádelnu. V r. 1950 byla přičleněna k Mezirolí obec Nivy. Od 30. 3. 1950 sem započala dojíždět pojízdná prodejna potravin. Téhož roku bylo založeno místní jednotné zemědělské družstvo, které v r. 1960 bylo sloučeno s JZD Nová Role. K 12. 6. 1960 bylo přičleněno Mezirolí k Nové Roli. V Mezirolí po celá staletí převládalo zemědělství.

Život obyvatel Mezirolí se v posledních letech mnoho změnil. JZD Nová Role později přešlo pod Státní statky Děpoltovice a tyto pro svoje pracovníky postavily v Mezirolí v roce 1972 čtyři bytové jednotky. Později pokračovala výstavba několika moderních rodinných domků. V akci ”Z” byl vybudován kulturní dům, hasičská zbrojnice a místní vodovod. Dávno byl zde zřízen obchod s potravinami, mateřská škola a další. Z Mezirolí je příhodné autobusové spojení na všechny strany. V sousedství se nachází rekreační oblast děpoltovického koupaliště. Kromě práce v zemědělství mnoho lidí dojíždí za prací do Karlových Var a Nové Role. Od r. 1990 mnoho obyvatel začalo samostatně podnikat a bylo zde založeno mnoho nových živností. Jednou z prvních v novorolském regionu vůbec byla firma Vaos.

Dávno školní děti nemusí dojíždět do 5. třídy do školy ve Staré Roli, ale od 1. 9. 1962, kdy byla místní základní škola zrušena, dojíždějí děti autobusem do Nové Role. A mateřská škola již v roce 1961 byla přestěhována do větší budovy v čp. 67. Za účelem plného využití této školky po dohodě s MNV N. Role začaly se sem dovážet malé děti z Nové Role v počtu 5 až 12. Ještě je třeba se zmínit o tom, že od 1. 4. 1963 patří Mezirolí pod nový matriční obvod Nová Role.