Obsah

Řádní kronikáři od roku 1945

Nová Role

1945-1955 - Ladislav Frnka

1956-1957 - Vladimír Kašpar

1958-1959 - Josef Fronk

1959-1979 - Ladislav Frnka

1980-1989 - Jaroslav Červený

1990-1993 - Václav Šedivý

1994-2005 - Vladimír Radechovský

2005-2008 - Jiří Ulč

od roku 2008 - Jindřich Jindra

 

Mezirolí

1954-1950 - Karel Reichl

1950-1951 - Emil Bratršovský

1956-1959 - Fráňa Vašák

1959-1964 - Jan Tůma