Obsah

Kateřina Černá DiS.


Role v org. struktuře

Městský úřad - tajemnice, vedoucí úřadu, personální věci, informace, petice, stížnosti, daně, pojištění, představitel managementu pro energetiku
Chodovská 236, Nová Role, 1. patro, dveře č. 10

Oddělení kanceláře starosty a tajemníka MěÚ - vedoucí úřadu, personální věci, informace, petice, stížnosti, daně, pojištění, představitel managementu pro energetiku