Obsah

Vnitřní předpisy města

Přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou

Zásady pro přidělování dotací z rozpočtu města Nová Role

Zadávání veřejných zakázek

Prodej nemovitého majetku města Nová Role