Obsah

Obecně závazné vyhlášky města

3/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 a č. 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů na území města Nová Role

1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2/2019 o místním poplatku ze psů

1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

2/2017 kterou se mění OZV č. 3-2012 ve znění OZV č. 5-2016 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

1/2017 kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Nová Role

5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

2/2013 o vedení technické mapy obce

3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

1/2011 Požární řád města Nová Role

4/2008 Změna OZV 2/2002 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany

3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2/2007 o stanovení okruhu vzdáleností okolo budov, kde nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů

2/2002 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Stránka

  • 1