Obsah

Obecně závazné vyhlášky města

2/2018, o místním poplatku ze psů

1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

2/2017 kterou se mění OZV č. 3-2012 ve znění OZV č. 5-2016 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

6/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

4/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nová Role

3/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role a č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role

2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2/2013 o vedení technické mapy obce

Provozní dokumentace k vyhlášce 2/2013 o vedení technické mapy obce

1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006

3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2010

4/2005, ve znění OZV č. 1/2010 – úplné znění vyhlášky o místním poplatku ze psů

4/2008 Změna OZV 2/2002 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany

3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2/2007 o stanovení okruhu vzdáleností okolo budov, kde nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů

3/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města

4/2003 požární řád města

Stránka