Obsah

Slovo starostky

Starostka města Vážení spoluobčané,
opět vám přináším pár osobních postřehů a informací z dění v našem městě. Časté dotazy z řad nejenom pacientů slýchávám na akci Zateplení zdravotního střediska. Neúprosné podmínky stanovené zákonem nám jasně určují postup při výběru firmy jako zhotovitele u jakékoli investiční akce. Na každé stavbě má město odborníka tzv. technický dozor investora. Já osobně vnímám špatně odvedenou práci a nedodělky, které firma slíbila napravit a odstranit na jaře roku 2021. Město má tzv. zádržné a z těchto finančních prostředků zjedná nápravu stavu, pokud by firma nedodržela dané slovo.

V prosinci zastupitelé schválili rozpočet. Jsou naplánovány investiční akce na rok 2021. Zatím se zdá, že shoda je především v tom, že je potřeba vyřešit parkování aut a bezpečnost chodců v ulici Rolavská. Vlivem koronavirové krize se sníží i náš rozpočet na rok 2021, a to zřejmě až o 15 milionů korun. Všechny zájmové i školské organizace nebudou kráceny ve svých požadavcích na činnost. Prioritou vedení města je zachovat volnočasové aktivity dětí i dospělých. V letošním roce dokončíme projekt na volnočasový areál v blízkosti hřiště s umělou trávou. Celkové náklady se odhadují na více jak 20 milionů korun. Úředníci již intenzivně pracují na získání finanční podpory z dotačních titulů, abychom mohli tuto slíbenou akci zrealizovat. Pro nový rok je velké přání vedení města zrealizovat nové parkoviště u vlakového nádraží, které bude monitorované kamerovým systémem a vznikne zde až 80 nových parkovacích míst. Pevně věřím, že vybudováním parkoviště snížíme počet nevhodně zaparkovaných aut, kdy řidiči často porušují zákon.

S příchodem adventu jsem velmi váhala, jestli uspořádat vánoční charitativní burzu. Hygienická opaření se měnila ze dne na den a nikdo z nás nevěděl, jaká omezení budou platit následující týden. Přesto za pomoci pár přátel se tato jedinečná akce uskutečnila. Pomáhalo se i jednotlivým občanům a neziskovým organizacím, kteří si zde vybrali vše potřebné. Pomáhalo se tedy několikrát. Zbylé dary od dobrovolných dárců doručíme do farní a diecézní charity v lednu letošního roku. Zisk od návštěvníků burzy byl neuvěřitelných 34 039,- Kč, které jsme použili na nákup vánočních dárků pro děti z Dětského domova v Mezirolí a pro děti i seniory ze sociálně znevýhodněných rodin. Dovolte mi tímto velice poděkovat firmám Thun 1794 a. s., Autoservis Jan Potužák, Sedlecký kaolin a. s., Lias Vintířov, lehký stavební materiál k. s. a Viking Mašek a. s. za finanční podporu této krásné charitativní aktivity. Díky finančním příspěvkům od firem jsme mimo jiné koupili i novou televizi do klubovny Domu s pečovatelskou službou. Největším překvapením pro mě byli drobní dárci, kteří nosili na úřad hračky a dárky pro seniory a plnili tím konkrétní přání ze Stromu splněných přání. Byli i tací, kteří přispívali finančně přímo do fondu Konta pomoci. Obrovské nadšení z toho, že mohou někomu udělat radost, bylo pro mě velmi inspirativní a povzbuzující. Další poděkování patří úředníkům, kteří pomohli s organizací a administrací této jedinečné akce. Vážení občané, v případě jakýchkoli dotazů k této aktivitě mě neváhejte kontaktovat. Závěrem si dovolím vás požádat o dodržování tří základních pravidel ROUŠKY – RUCE – ROZESTUPY. Ani našemu městu se nevyhýbá onemocnění Covid-19. Není zdravé panikařit, ale je třeba být obezřetný. Jako dobrovolník v nemocnici jsem se osobně setkala s relativně zdravými lidmi, kterým coronavirus nenávratně poškodil zdraví. Buďte na sebe opatrní, odpočívejte, a pokud možno, zachovejte si především dobrou náladu a pozitivní přístup k životu.

Přeji všem obyvatelům Nové Rolí, Mezirolí a Jimlíkova úspěšný rok 2021 a těším se, že se všichni ve zdraví potkáme na tradičních kulturních a společných akcí pořádaných městem nebo osadními výbory.

Se srdečným pozdravem
starostka Jitka Pokorná
email: starostka@novarole.cz
mob.: +420 602 343 465