Obsah

Slovo starostky

Starostka města Vážení spoluobčané,
během uplynulých týdnů jste mě viděli častěji na plakátech a billboardech. „Visela“ jsem i podél silnic a na plotech, a to vše proto, že kandiduji do zastupitelstva našeho kraje. Nedělám to proto, abych si „urvala“ další politickou funkci, ani kvůli tomu, abych si přidala víc práce. Už takhle jí mám dost. Dělám to z toho důvodu, aby byla Nová Role v krajské „vládě“ víc slyšet a mohla jsem tam bránit její zájmy a priority. Některé věci prostě z novorolské radnice nedokážu ovlivnit, ani kdybych sebevíc chtěla. V Nové Roli vzniká domov důchodců. Aby náklady za pobyt a péči ufinancoval i senior s nízkým důchodem, je třeba zařadit lůžka do sociální sítě kraje. Zařízení tím získá finanční prostředky na provoz a personál, tím se výrazně sníží požadovaná část od klienta. V době, kdy Sokolovská uhelná propouští tisíc zaměstnanců, je třeba podpořit zaměstnanost v našem městě. Tato aktivita však nesmí dopadnout na život obyvatel. Proto už druhý rok projektujeme tzv. „obchvat“ k průmyslové zóně, podél kolejí tak, aby se snížil průjezd aut v ulici Školní. Železniční přejezd k porcelánce bude sloužit pouze pro pěší a tím se automobilová doprava do fabrik zcela odkloní. Předpokládané finanční náklady na realizaci obchvatu jsou tak vysoké, že zcela přesahují možnosti města. Řešením je úvěr nebo pomoc kraje či vlády. Ve městě působí společnost Ladara, která poskytuje sociální i zdravotní pomoc nemocným a hendikepovaným spoluobčanům. Proto aby mohla své aktivity rozšiřovat, je třeba i pomoc kraje. Dobrovolné spolky i hasiči potřebují podporu svého města, ale na kraji jsou vypsané dotace (a každá koruna je dobrá), o kterých je třeba vědět včas. Peníze jsou vždy omezené a kdo má dostatek informací, umí reagovat včas.

Z výše uvedených příkladů je patrné, proč je moje kandidatura důležitá a v případě zvolení i prospěšná pro Novou Roli, Mezirolí a Jimlíkov. Je třeba odložit osobní antipatii a ukázat, že nám jde o naše město a obce. Moji přátelé a příznivci se ptají, jestli by moje zvolení znamenalo odchod z postu starostky. S čistým svědomím mohu konstatovat, že ne. Podpora ve volbách byla obrovská a pro mě zavazující. Nejsem zvyklá odcházet od rozdělané práce. Teprve příští komunální volby rozhodnou, zda se moje kariéra bude ubírat jiným směrem nebo budu pokračovat ve svém poslání starostky města a obou obcí. Na tyto úvahy je ještě čas celé dva roky. Poslední čtyři roky pracuji v sociální komisi a ve zdravotním výboru Karlovarského kraje. Tuto činnost beru jako svého koníčka a věřím, že moje názory a připomínky jsou podnětné pro fungování zdravotních a sociálních služeb v našem kraji. Za podporu v krajských volbách všem děkuji.

Srdečně zvu na Hovory se starostkou každou poslední středu v měsíci od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu a dále připomínám bezplatnou právní poradnu pro naše obyvatele, kdy je třeba kontaktovat asistentku starostky města pro zajištění termínu.

Přeji všem dětem úspěšný a radostný nový školní rok.

S úctou a pozdravem

Jitka Pokorná - starostka

email: starostka@novarole.cz; mob.: +420 602 343 465