Obsah

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

Starostka městaúvodem bych ráda poděkovala všem členům pěveckého sboru Chorea Nova za organizaci adventních koncertů v loňském roce v kostele sv. Michaela, které příjemně zpestřily adventní čas v našem městě. Tak jako každý rok i letos dobrovolné vstupné z těchto koncertů bylo věnováno na charitativní účely. Jsem velice ráda, že v našem městě máme partu úžasných lidí, kteří jsou ochotni pomáhat.

Na čtvrtém jednání zastupitelstva města 13. února byl schválený rozpočet na rok 2019, který prošel konstruktivní diskuzí a finančním výborem zastupitelstva. Jsem přesvědčená, že všechny sportovní organizace, školská i předškolská zařízení, spolky a jiné subjekty budou spokojeni s příspěvkem na činnost pro letošní rok. Např. Mateřská škola Cestička obdrží investiční dotaci ve výši Kč 610 tis. na nové hrací prvky na zahradu školy. Základní škola bude instalovat novou akuperační jednotku ve školní jídelně dle požadavku hygienické kontroly. Technická služba obdrží příspěvek na nákup strojů a zařízení. Rovněž sportovní kluby budou čerpat příspěvek na rekonstrukci svého majetku. I nadále se v rozpočtu počítá s dotací na náklady spojené se sportováním dětí v hale TJ. Nezapomněli jsme ani na hasiče, kde podporujeme nejenom výjezdovou jednotku, ale i činnost malých hasičů a jejich sportovních aktivit. Rozpočet byl schválený sice schodkový, schodek však bude kryt z našetřených prostředků z minulých let, což ve skutečnosti znamená, že město ani v letošním roce nepůjde se svými finančními aktivitami do minusu.

O připravovaných investičních akcích se nyní diskutuje ve stavební komisi, radě města a o výsledcích, které vzejdou z těchto jednání, tzn. které akce a v jakém časovém horizontu a rozsahu se budou realizovat, vás budeme pravidelně průběžně informovat.

Bouřlivé diskuze na zastupitelstvu města vyvolal připravovaný projekt tzv. Senior Express, který se osvědčil v jiných městech, a já osobně jsem přesvědčená, že by byl velkým přínosem pro seniory nad 65 let, invalidní důchodce, držitele průkazu ZTP/P i v našem městě. Jedná se o službu, která by za minimální příspěvek zajišťovala přepravu citovaných spoluobčanů do zdravotnických zařízení, na úřady, nákupy a návštěvy, a to vše do vzdálenosti 15 km od města Nová Role. Jsem si vědoma, že tato aktivita znamená výdaj z rozpočtu města, ale sociální činnosti by měly být součástí veřejného rozpočtu každé obce. Tak jak jsem výše uváděla, podporujeme všeobecně různé aktivity a cílové skupiny, a proto jsem navrhla zavést Senior Express i u nás. Bližší podmínky a pravidla v současné době zpracováváme, předložíme radě města, poté i zastupitelstvu, a já pevně věřím, že všichni zhodnotí pro i proti bez osobních invektiv. V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz k připravovanému záměru, neváhejte mě kontaktovat.     

Rozvíjet v roce 2019 budeme i spolupráci s partnerskou obcí Rittersgrün, která získala dotaci na vzájemnou spolupráci tentokrát v požárním sportu v rámci 140. výročí založení jejich hasičského spolku.   Těšíme se na společná setkávání se, zejména na červnové oslavy hasičského sportu ve dnech 15. a 16. 6. v Ritersgrünu.       

Přeji všem krásné jarní dny a s radostí vás budu očekávat na hovorech se starostkou vždy poslední pondělí v měsíci v 16 h na městském úřadě.

S pozdravem
Jitka Pokorná – starostka města.
Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz