Obsah

Slovo starostky

Starostka města Po složitém období plném omezení a zákazů zdravím všechny spoluobčany. Ze dne na den jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo z nás neprožil, a na kterou jsme nebyli připraveni. Vláda vyhlásila nouzový stav a nařízení s ním spojená. Jedním z opatření proti šíření koronavirové infekce bylo nošení roušek jako povinnost pro všechny obyvatele ČR. V tom okamžiku se právě roušky staly nedostatkovým zbožím nejenom pro zdravotníky, ale i pro každého z nás. V Domě dětí a mládeže se urychleně vytvořila pracovní dílnička a sedm amatérských švadlenek (zaměstnanci DDM, knihovny a dobrovolníci) dva týdny nepřetržitě šily roušky. Na moji výzvu se k děvčatům přidalo ještě dalších 25 obyvatelek z města a roušky se začaly šít ve velkém.

Obrovská solidarita a snaha pomoci mě každý den víc a víc překvapovala a motivovala. Roušky se obyvatelům distribuovaly prostřednictvím prodejců v prodejně Enapo a lékárnic v naší novorolské lékárně, kterým tímto opravdu velmi děkuji za pomoc. Z dalšího nařízení vlády vyplynula povinnost pro města zajistit informace s telefonními kontakty pro případnou pomoc seniorům nad 70 let. Pokud někomu z této cílové skupiny přišlo zvláštní, že dostal obálku do schránky, věřte, že pro můj klid mi toto řešení přišlo jako nejefektivnější a nejrychlejší. S pomocí úředníků jsme do schránek doručili 742 obálek s ušitou rouškou, návodem pro její údržbu a telefonními kontakty. K mé velké lítosti jsem se však setkala s kritikou na kvalitu doručené roušky. Chtěla bych tímto všem nespokojencům sdělit, že roušky šily amatérské švadlenky v DDM ve svém volném čase, v časové tísni a na úkor svých rodin. Troufám si říci, že žádné město v okolí nebylo tak aktivní jako právě Nová Role. Po uspokojení poptávky ze strany obyvatel a jejich dětí se však roušky šily dále. Tentokrát pro zdravotnická zařízení např. Karlovarská krajská nemocnice – 100 ks, REHOS Nejdek – 200 ks, nemocnice Ostrov – 300 ks, FN Plzeň – 800 ks. 32 švadlenek z Nové Role ušilo celkem 2 750 roušek. 350 roušek nám věnovali zaměstnanci Denního centra Mateřídoušky o. p. s. Chodov.

S velkým nadšením roušky pro ostatní šily i tety a děti v Dětském domově v Mezirolí. S distribucí v obci Jimlíkov nám pomáhali manželé Hejnovi a v Mezirolí dobrovolní hasiči. Obědy pro děvčata z DDM a knihovny zajistil hotel Riviéra. Obrovskou potravinovou sbírku pro Dětský domov v Mezirolí a DPS v Nové Roli daroval Grandhotel Pupp. Spolupráci při zajišťování nákupů a léků pro nemocné a znevýhodněné spoluobčany nabídlo 6 hodných lidí. O klienty DPS se s velkým nasazením staraly pečovatelky ze společnosti Ladara, která zajistila i dezinfekci a roušky. Dezinfikovat však bylo třeba i společné prostory a pro SVJ prostředek pro dezinfekci zajistil jednatel TS Nová Role s. r. o. a místostarosta pan Jiří Sýkora. Pracovníci TS Nová Role s. r. o. téměř denně dezinfikovali veřejná prostranství, vstupy do budov, veřejný mobiliář včetně autobusových zastávek. Rada města jednohlasně odsouhlasila finanční pomoc drobným živnostníkům, kteří podnikají v prostorech města a to tím, že odsouhlasila prominutí nájmu po dobu krizového stavu.

Na dodržování všech nařízení a pravidel dohlíželi pracovníci OO PČR Nová Role, kteří byli v úzkém kontaktu přímo s vedením města. Pro případ jakékoliv nepříznivé situace či nouze naši úředníci poskytovali pomoc v kontaktu s jinými úřady a lékaři. Právní konzultace pro obyvatele zajišťoval právník města telefonicky. Krizový štáb Karlovarského kraje spolupracoval se skupinou pod vedením radních, který monitoroval situaci ve městě a aktivně zajišťoval potřeby spoluobčana v době karantény. Já osobně jsem byla na telefonu nepřetržitě, což se v několika případech ukázalo jako velmi potřebné především pro matky samoživitelky a seniory, kterým jsem mohla zajistit potřebnou pomoc i ve večerních hodinách a o víkendech. Prožili jsme všichni velmi hektické období plné strachu, nejistoty a osobního omezení. Díky vám všem a vašemu zodpovědnému přístupu jsme u nás měli pouze jednoho nakaženého spoluobčana, který se velmi rychle uzdravil, a to byla vlastně v dané chvíli ta nejdůležitější informace.

Dovolím si tímto poděkovat jménem svým ale i jménem vás všem výše uvedeným dobrovolníkům, úředníkům, švadlenkám, pečovatelkám, zdravotníkům, policii za obrovské nasazení, soudržnost a obyčejnou lidskost, která byla opravdu neuvěřitelná a znovu se ukázalo, že i přes některé osobní nesympatie umíme v krizových situacích držet při sobě. Stres je za námi, vše se začíná vracet do normálních kolejí, ale já si myslím, že už nikdy nebude nic takové jako před pandemií.

Spoustu lidí přišlo o práci a s následky tohoto krizového období se budeme ještě dlouho vyrovnávat. Propad příjmů se odrazí i na rozpočtu města pro rok 2021. Přestože jsme celou pandemii zvládli dobře, a bude-li nějaké příště, víme, jak se v podobné situaci chovat. Do budoucna přeji všem nám pevné zdraví, hodně optimismu a pokud bude třeba i nadále pomáhat, prosím, pomáhejme.

S úctou Jitka Pokorná – starostka

email: starostka@novarole.cz 

mob.: +420 602 343 465