Obsah

Slovo starostky

Starostka města Vážení spoluobčané,
čas příliš rychle utíká a máme již rok po komunálních volbách. Vyprchala povolební zloba a negace, uklidnila se atmosféra a zastupitelé začali spolupracovat s radou města a tím plnit svoje úkoly. Jednotliví členové zastupitelstva se zapojili do komisí a výborů. S velkou radostí musím konstatovat, že jsme dobrý tým a všichni máme jeden společný cíl, a to, aby se nám, ale především vám, v našem krásném městě dobře žilo. Nikdy nic není a ani nebude stoprocentní, ale vždy je potřeba si ujasnit priority. Jednou z nich je i hřiště pro „náctileté“ děti, kde by měl vzniknout parkour, pumptrack, dráha na inline i běhání. Předložené jsou dvě studie a vedení města ve spolupráci s občany bude vybírat nejvhodnější alternativu tak, aby na škvárovém hřišti vznikla sportoviště, ale i odpočinkový park. V příštím roce se naše aktivita soustředí na přípravu projektových dokumentací vzhledem k tomu, že se blíží dotační programový fond tzv. RE:START, kdy do Karlovarského kraje vláda přidá peníze na různé stavební i aktivizační činnosti.

Příspěvek píši v čase adventním. Právě probíhají koncerty v kostele, které pořádá pěvecký soubor Chorea Nova pod vedením paní Pavlíny Petříkové. Jako každý rok, tak i ten letošní, se výtěžek ze vstupného věnuje na charitativní účely. Členky sboru se rozhodly podpořit mobilní hospicovou péči, kterou zajišťuje firma LADARA. Všichni si v tento předvánoční čas uvědomujeme, jak důležité je zdraví naše, i všech našich blízkých. Pokud člověk onemocní, je pro něj zásadní, aby i v tomto nepříznivém životním období mohl zůstat v kruhu své rodiny. Dovolím si poděkovat všem, kteří přispěli a podpořili tuto aktivitu.

Před Vánocemi se v našem městě pomáhá již několik let. Charitativní sbírka získává na oblibě nejenom v našem městě, ale i v okolních obcích. Materiální příspěvky do burzy byly velmi hezké a díky nim návštěvníci přispěli do kasičky celkovou částkou 41.867,- Kč. Výtěžek byl použit na nákup vánočních dárků pro 14 dětí z Dětského domova v Mezirolí a 26 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Radost jsme udělali také šesti seniorům z Nové Role. Hluboce se skláním před obrovskou solidaritou a chutí pomáhat. Žádné dítě si svůj osud nevybralo a díky hodným lidem jsme jim splnili alespoň vánoční přání.

V souvislosti s celou akcí Strom splněných vánočních přání si vás tímto dovolím vyzvat, máte-li jakýkoli dotaz nebo jenom zájem, přijďte nahlédnout do účetnictví a dokumentace. Předešli bychom tím podobným udáváním, kterým jsem byla znova vystavena anonymním spoluobčanem. Všechny dokumenty jsem předložila kontrolním úřadům a úředníci konstatovali, že vše je vedeno přehledně a v souladu se zákonem. Pokud má někdo potřebu škodit, je to čistě jeho problém a já budu pomáhat i nadále všem, kdo mou pomoc bude potřebovat. Naštěstí mám kolem sebe spoustu úžasných lidí, kteří mou aktivitu nejenom chápou, ale i aktivně pomáhají. Celý měsíc prosinec probíhaly kulturní akce, které připomínaly blížící se nejkrásnější svátky v roce. Děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům za to, že ve svém volném čase bez nároku na odměnu připravovali různá příjemná setkávání spoluobčanů. Věřím, že jste vánoční svátky prožili radostně v kruhu svých nejbližších. V magickém roce 2020 vám všem přeji především pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. Na závěr mi dovolte, abych tímto poděkovala za výjimečnou spolupráci všem úředníkům městského úřadu za jejich lidský přístup i směrem k vám spoluobčanům. Těším se na setkání s vámi vždy poslední středu v měsíci na tzv. Hovorech se starostkou. Máte-li jakýkoli problém, připomínku, či přání, neváhejte mě kontaktovat na emailu starostka@novarole.cz nebo na telefonním čísle +420 602 343 465.

S úctou a přáním všeho dobrého Jitka Pokorná.