Obsah

Slovo starostky

Starostka města Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané, rozpočet města na rok 2020 byl úspěšně schválený. Organizační složky města, příspěvkové organizace i sportovní kluby dostanou finanční podporu na činnost z rozpočtu města v té výši, o kterou si požádaly. Rovněž investiční akce naplánované samotnými spolky na rok 2020 budou moci jejich členové zrealizovat díky finanční podpoře ze strany města. Děkuji tímto všem zastupitelům za konstruktivní jednání a následně jednoznačné hlasování pro navržený rozpočet. Pro zajímavost uvádím pár čísel, která jsou již v tuto chvíli veřejně známa.

Základní škola je financována z rozpočtu velmi významně, což zaznělo i v hodnocení kontrolní komise ČŠI, která uvedla, že málokterá škola v Karlovarském kraji je takto podporována ze strany zřizovatele. V roce 2017 byl příspěvek na činnost Kč 2 536 tis., v roce 2018 Kč 3 770 tis. a v roce 2019 Kč 4 700 tis. Jak je z čísel zřejmé, zastupitelstvo města vnímá potřeby školského zařízení jako svoji prioritu. V letošním roce ZŠ obdrží na činnost Kč 4 550 tis., Kč 200 tis. pak na projektovou dokumentaci na rekonstrukci tělocvičny, Kč 230 tis. na kamerový systém a Kč 150 tis. na čipy do školní jídelny.

Další významnou podporu získá sociální oblast, a to Kč 700 tis., oblast sportu Kč 1 900 tis. a oblast zájmové činnosti Kč 170 tis., oblast požárního sportu Kč 120 tis.

Mateřská oblast v Nové Roli obdrží na činnost Kč 1 470 tis., mateřská škola v Mezirolí Kč 370 tis., základní umělecká škola Kč 590 tis. a dům dětí Kč 790 tis.

Další významnou položku tvoří účelové dotace, které pro rok 2020 získá TJ Nová Role Kč 500 tis. na rekonstrukci pódia v areálu, TJ NR Kč 400 tis. na opravu střechy na administrativní budově, Fotbalový klub Kč 270 tis. na regeneraci travnatého povrchu fotbalových hřišť, Fotbalový klub Kč 126 tis. na projektovou dokumentaci na výstavbu skladů a kanceláří, Tenisový klub Kč 1 mil. na rekonstrukci tří antukových kurtů, Sbor dobrovolných hasičů Nová Role Kč 200 tis. na nákup nové požární stříkačky pro mládež.

Zastupitelstvo města na svém posledním jednání odsouhlasilo největší investiční akci pro rok 2020 v celkové výši Kč 12 585 tis. a týká se úpravy veřejných prostranství a komunikací (parkoviště u kolejí, Tovární ul., přesun BUS zastávek, vytvoření nových parkovacích míst).

Velké diskuze mezi obyvateli vyvolává úvaha o stavění domů s nájemními byty. Já osobně se snažím pochopit argumenty některých odpůrců, přesto si myslím, že důvodů pro výstavbu je stále více. Víme, jak nedostupné jsou dnes hypotéky pro mladé lidi, kteří musí nejdříve našetřit na tzv. jistinu. To se však podaří pouze, pokud budou mít finančně dostupné nájemní bydlení. Všichni chceme, aby ve městě zůstaly bydlet naše děti, těm však neumíme nabídnout bydlení, a proto se z města stěhují do okolních obcí. Vystavět dům z rozpočtu města je v tuto chvíli zcela nemožné. Stát nájemní bydlení finančně nepodporuje. Přesto věřím, že vláda vyslyší přání starostů, přestane podporovat bydlení sociální a soustředí se na pomoc těm, kteří chtějí pracovat a zakládat rodinu. Doba však přeje připraveným, proto bude třeba projektovat. Mladí lidé, kteří tento záměr vidí zatím negativně, by si měli uvědomit, že jejich malé děti vyrostou a budou se chtít osamostatnit. Zda zůstanou v našem krásném městě či nikoli, záleží v tuto chvíli pouze na nás. V jakých lokalitách a kdy bychom chtěli nájemní bydlení s pomocí státu postavit je samozřejmě v tuto chvíli na širší diskuzi.

Úkolů je před námi stále dost, máte-li zájem o bližší informace, neváhejte kontaktovat kohokoli z úředníků města či přímo mě na adrese starostka@novarole.cz, telefon 602 343 465.

S přátelským pozdravem

Jitka Pokorná – starostka města