Obsah

Slovo starostky

Starostka města

Vážení spoluobčané,                                                                                                                                léta běží a před námi jsou opět komunální volby. Poslední volební období bylo velmi specifické. S pandemií covidu přišla spoustu reálných i méně reálných opatření a nařízení. Více jak dva roky se složitě řešily investiční, kulturní i společenské akce. Po hlavní vlně strachu a obav z nemoci přišla válka na Ukrajině. S touto situací bylo třeba pomáhat uprchlíkům z válečné zóny. Města musela řešit humanitární pomoc, ale zároveň bylo třeba nezapomínat na obyvatele obcí, kteří se díky přicházející energetické krizi a neustálému zdražování potravin začali dostávat do existenčních problémů. Pevně věřím, že na podzim zmiňovaná další vlna covidu už bude koordinovaná tak, aby vedení měst a obcí vědělo, co může a nemůže udělat.  I přes náročné období se ve městě podařilo udržovat čistotu, péči o zeleň a realizovat či připravovat investiční akce. S ohledem na minulé roky musím s politováním konstatovat, že se rozmohl velký nešvar. Město Nová Role vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele připravené investiční akce; přihlásí se několik realizačních firem, které poté začnou odstupovat, tím se samotná akce zdražuje a její realizace časově prodlužuje. I když se termín voleb blíží  a není jasné, kdo bude zvolený do vedení města na další čtyři roky, musím konstatovat, že rada města stále intenzivně pracuje, připravuje plánované investiční akce i projektovou dokumentaci pro akce budoucí. V Chodovské ulici je vyhotovená studie na chodník kolem nemovitosti pana Kučaby, kde bylo složité prověřit vlastnictví pozemků. Chodník  zvýší bezpečnost chodců, kteří míří na cyklostezku do Mezirolí.  Projektujeme rekonstrukci střechy a fasády u ubytovny v Tovární ul., balkóny v domě s pečovatelskou službou, odvodnění v ulici Příčná, zázemí pro dům dětí u zadní části budovy a kompletní rekonstrukci budovy hasičů v Nové Roli. Máme před podpisem smlouvy s firmou, která zrealizuje tartanovou dráhu v areálu novorolských hasičů pro potřeby žáků, hasičů a veřejnosti. Předali jsme staveniště u vlakového nádraží, kde vznikne velké parkoviště pro 88 vozidel hlídané kamerovým systémem. Ukončili jsem plánované opravy menších částí komunikací, které byly pro letošní rok schváleny v zastupitelstvu města.  Začínáme s realizací investiční akce místo pro přecházení u kruhového objezdu v Mezirolí. Jak je zřejmé z mého příspěvku, ve městě i v obcích se neustále renovuje, opravuje a buduje. Mám velkou radost z přiznané dotace na chodníky z MMR v ulicích Rolavská a Bezejmenná.  Daří se nám rozvíjet a rekonstruovat prostory v základní škole. Obdrželi jsme dotaci na učebnu IT a AJ na I. stupni. V září budeme žádat o dotaci na rekonstrukci tělocvičny a modernizaci kuchyňky, dílny a učebny chemie a fyziky na II. stupni.

Já osobně jsem ve vedení města 12 let, složení rady i zastupitelstva města bylo pokaždé trochu jiné, ale přesto se podařilo najít shodu v přerozdělování finančních prostředků z rozpočtu města. Při plánování rozvoje města bylo často třeba zvolit kompromis, což se bez větších rozporů a celkem snadno podařilo dohodnout v zastupitelstvu napříč politickým spektrem.

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem a já si velice vážím přátelské atmosféry a konstruktivní spolupráce, kterou jsem po celé volební období vnímala. Dovolím si tímto všem zastupitelům města poděkovat. Velké díky a respekt si zaslouží i úředníci městského úřadu, kteří byť v malém počtu zvládají stále narůstající agendu a jsou připraveni pomáhat našim obyvatelům.

Vám, vážené dámy a pánové, přeji šťastnou ruku v zářijových volbách. Pokud si nevíte rady, dejte hlas tomu, s kým máte osobní zkušenost a kdo bude hájit zájmy nejen obce ale i ty Vaše. Městu Nová Role a obcím Mezirolí i Jimlíkov přeji, aby se jim vyhnuly všechny přírodní katastrofy v této nepředvídatelné době.    

 

S úctou a přáním všeho dobrého
Starostka Jitka Pokorná
Tel: +420 602 343 465
E-mail: starostka@novarole.cz