Obsah

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
Starostka města původně jsem se nechtěla vyjadřovat k situaci s Covidem-19, která rozděluje často i přátele, ale nemůžu zůstat lhostejná k tomu, co se všude kolem mě děje. Chápu, že některá omezení postrádají logiku a všem nám vadí, ale nikdo z nás není znalý všeho a je třeba věřit odborníkům a lékařům. Osobně vím, jaká je situace ve zdravotnictví. Staří lidé sice nemoc často přežijí, ale rekonvalescence se nedá zvládnout v domácím prostředí, čímž nastává velký problém pro rodiny. Přetížené jsou jednotky následné péče a zdravotnická zařízení. Personál situaci zvládá s vypětím všech sil, často bez nároku na odpočinek, za což jim patří obrovská úcta a poděkování. Čím dál víc nemocných je i mezi osobami mladší věkové kategorie, které jsou v mnoha případech hospitalizovány na JIP a jejich zdravotní stav je nenávratně poškozen. Hodně lidí v našem blízkém okolí přišlo i o své rodinné příslušníky. Na druhé straně vidíme přeplněné supermarkety a poloprázdné košíky. Lidé podceňují nošení čistých roušek. Prosím, nebuďte lhostejní ke svému okolí, dodržujte pravidla a buďte rádi, že jste zdraví vy i vaše rodiny. Až onemocní někdo z vašich blízkých a nemoc si vyžádá tu nejhorší daň, bude pozdě. Pak si třeba položíte otázku: „Kde a kdo nakazil moji maminku nebo babičku?“ Možná někdo z těch, kdo nebral ohled na své okolí.

V této složité situaci pomáhá i město a pracovníci příspěvkových organizací. V Nové Roli jsou i děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které nejsou schopny si zajistit vhodné podmínky pro distanční výuku. Zázemí pro tyto děti vytvořily pracovnice Domu dětí a mládeže a pomáhají i s výukou dětí. Městská knihovna nabízí distribuci knížek i s doručením do domácností. Pomocí služby Senior Expres zajišťujeme dovoz obědů a nákupů seniorům i dalším obyvatelům, kteří onemocní nebo se ocitnou v karanténě. Zaměstnanci MěÚ pomáhají s registrací seniorů 80+ do očkovacího systému a distribucí respirátorů, který obdrží každý senior starší 75 let i s popisem o správném používání. Pořádám potravinovou pomoc matkám samoživitelkám a nízkopříjmovým seniorům.

I nadále poskytujeme našim obyvatelům bezplatnou právní poradnu.

Věřím, že o naše spoluobčany je postaráno. Pokud se ocitnete v nepříznivé situaci a bude v našich silách vám pomoci, kontaktuje přímo mě na telefonu +420 602 343 465 kdykoliv.

S úctou a přáním všeho dobrého
Bc. Jitka Pokorná – starostka města