Obsah

Slovo starostky

Starostka města Vážení spoluobčané,
Město Nová Role má novou radu ve složení: Jitka Pokorná-starostka, MUDr. Hana Nesybová, ing. Václav Bechiňský, ing. Libor Škarda a Jiří Sýkora – místostarosta.

Pomalu připravujeme rozpočet na příští rok. Je třeba se shodnout na investičních akcích a prioritách. Pevně věřím, že budeme se zastupitelstvem všichni společně spolupracovat jako jeden tým tak, aby se našemu městu dařilo stejně jako v posledních letech.  Ustanoveny jsou též komise, které jsou poradním orgánem rady města a výbory jako kontrolní orgány zastupitelstva města. Upřímně se těším na spolupráci s těmi, kteří mají zájem o město a jeho obyvatele. 

Příští rok se musíme věnovat především projektování nových záměrů. Je pravdou, že doba přeje připraveným a bez kvalitních projektů můžeme přijít o finanční podporu státu v podobě dotačních titulů.  Aktuálně jsme zahájili projekt tzv. obchvatu k průmyslové zóně podél kolejí přes tzv. psí louku. Tato aktivita je nesmírně náročná a budeme rádi, pokud se nám podaří dokončit celý projekt na podzim roku 2019. Pevně věřím, že se tato investiční akce setká s podporou všech zastupitelů města. V minulém volebním období se uskutečnila celá řada stavebních akcí, ale musím sebekriticky konstatovat, že ne všechny se podařilo úplně zdárně zrealizovat. Nyní stojíme na prahu nového volebního období a jistě budeme komunikovat i s vámi o tom, co je třeba ve městě budovat
a vylepšovat. Na stránkách města jsou kontakty na všechny z vedení a já si dovolím vás tímto vyzvat, máte-li jakýkoliv problém či připomínku, neváhejte nás kontaktovat.

V čase, kdy pro vás píši tyto řádky,  se nacházím v předvánočním období a intenzivně se věnuji charitativní burze a tradiční pomoci, kdy plníme vánoční přání dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a seniorům v našem městě. V tzv. stromu splněných vánočních přání máme 27 dětí z rodin, 15 dětí z dětského domova v Mezirolí a 6 seniorů z Nové Role. Burza v letošním roce splnila svůj účel a já v tuto chvíli opravdu nevím, jak dostatečně vyjádřit svůj velký vděk a poděkování vám všem, díky kterým se nám podařilo získat neuvěřitelných 44 800 korun.   Přesná dokumentace o všech aktivitách spojených s vánoční pomocí je každému k nahlédnutí v mé kanceláři.

Přeji vám všem hodně úspěchů, štěstí, pevné zdraví a hodné lidi ve svém okolí v roce 2019.  Dovolím si vás pozvat na tradiční hovory se starostkou, které se budou konat každé poslední pondělí v měsíci. Přijďte si popovídat o tom, co vás trápí a v čem bych mohla být nápomocná.

 

S přáním všeho dobrého Jitka Pokorná.