Obsah

Slovo starostky

Starostka městaVážení spoluobčané,
prioritou v investičních akcích pro zastupitele je tzv. obchvat k průmyslové zóně. Jedná se o nově vybudovanou komunikaci včetně chodníků, podél kolejí až k průmyslové zóně, kde svoji činnost zahájila firma SWISS-FORM a. s. a Viking Masek, a. s., a tím se zvýšila automobilová doprava, kamionová ale i osobní. V těchto měsících probíhá studie proveditelnosti a jedná se se všemi dotčenými orgány. Realizace celého záměru je finančně velmi náročná a já pevně věřím, že s pomocí Karlovarské kraje a dotačních fondů se nám podaří „obchvat“ zrealizovat a ulevit tím ulici Školní od dopravního přetížení.

Druhou velice diskutovanou investiční akcí, která se začíná projektovat, je hřiště pro adrenalinové sporty, které by sloužilo náctiletým dětem, ale i dospělým. (in-line dráha, pumptrack, skateboard). Já osobně vnímám velký zájem ze strany této cílové skupiny dětí o vybudování zázemí pro jejich sportovní aktivity a doufám, že se nám podaří tento záměr úspěšně zrealizovat.

Firma Moyo holding, a. s., která vlastní pozemky za Rolavou, začíná budovat inženýrské sítě k lokalitě, kde vznikne 26 pozemků na stavbu rodinných domů. Zájem o výstavbu rodinných domů v Nové Roli je velký. Konečně nastal čas, abychom společně s firmou zkoordinovali práce na slibované komunikaci ke hřbitovu, která už si rekonstrukci zaslouží.

Ve spolupráci s projektantem začínáme projektovat řešení nepříznivé dopravní situace v ulici Rolavská. Po dopracování celé koncepce svoláme obyvatele dotčené lokality k připomínkování celého záměru, abychom parkování a bezpečnost chodců vyřešili ke spokojenosti všech.

V uplynulých dvou měsících se v našem městě uskutečnilo hodně krásných akcí pro naše děti i dospělé. Děkuji všem organizátorům, kteří bez nároku na odměnu obětovali svůj volný čas, aby se jednotlivé akce zdařily a hlavně líbily. Moc si vážím vaší práce a těším se na další spolupráci.

Závěrem bych ráda informovala obyvatele o změnách na úřadě.

Každé úterý odpoledne je pro veřejnost úřad uzavřen. Úředníci se potřebují věnovat administrativě, která neustále narůstá. Děkujeme za pochopení.

Změna se týká i personálního obsazení. V červnu letošního roku jsem jmenovala novou tajemnici, kterou se stala vedoucí ekonomického odboru paní Kateřina Černá, DiS.

Zdravím všechny děti i dospělé a přeji vám všem krásné prázdniny, plné slunečných dnů a hezkých zážitků. Užívejte si společné chvíle a mějte se hezky.

 

S úctou

Jitka Pokorná – starostka města.

Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz