Obsah

Starostka městaSlovo starostky

Zdravím všechny spoluobčany.
Začíná léto a vrcholí některé investiční akce v Nové Roli a Mezirolí. Velké diskuze obyvatel vyvolala oprava návsi ve staré části města. Prašný a nevyhovující povrch, který byl využíván především k parkování velkých aut, bylo třeba opravit.  Alternativy byly dvě.  Zachovat stávající asfalt, nebo přidat travnaté plochy, které se osadí zelení a lavičkami. Chápu připomínky těch, kteří by rádi návsi zachovali tzv. starý ráz, který by korespondoval s kostelíkem. Pokud by tento náš drahocenný poklad byl dominantou celého prostoru, jistě bychom volili jiné řešení.  Vzhledem k neutěšenému stavu budovy bývalého kina, která nyní slouží ke komerčním účelům a brání pohledu na kostel, jsme vzali v úvahu především omezené finanční prostředky a zvolili jsme levnější variantu. Kdyby město v minulosti tuto budovu neprodalo, jistě by i tato náves měla v dnešní době zcela jiné kouzlo. Obavy těch, kteří zdůrazňují především konání tradičních akcí, jsou zcela neopodstatněné, a i investiční referent bral v úvahu to, že je potřeba zachovat tento prostor pro akce, jakými jsou např. Stavění a Kácení Májky. Obdobné diskuze probíhají i v obci Mezirolí, kde se také opravuje náves. Lidé s nelibostí komentují povrch a polemizují nad tím, zda travnatá či zpevněná plocha je to správné řešení. Za investora musím konstatovat, že projekt byl realizovaný přesně podle instrukcí osadního výboru a zástupců obce. Kontrolní dny na stavbě probíhaly za přítomnosti některých z nich. Věřím, že i přes problémy, které závěr této investiční akce provázejí, se obyvatelé dohodnou na vhodném povrchu a město jako investor bude umět vyhovět jejich přání, byť půjde o další navýšení finančního rozpočtu.  Další zasmluvněnou akcí, kterou v Nové Roli uskutečníme, bude kompletní rekonstrukce komunikace Ke Hřbitovu, která bude realizována v měsících září a říjnu.

Krátce zmíním letošní největší investiční akci a tou je rekonstrukce střechy, zateplení pláště budovy a instalace rekuperační jednotky v Mateřské škole Cestička Nová Role, p. o. Stavební práce jsou téměř u konce, do budovy nezatéká a škody, které na budově vznikly, jsou již vyčíslené. O prázdninách se celá školka vymaluje a všechny finanční náklady s tím spojené, uhradí firma.

Časté dotazy obyvatel se týkají budovy bývalého výchovného ústavu. Aktuální informace současného majitele budovy, jednatele firmy Seniormed, je ta, že shánějí firmu, která by objekt kompletně zrekonstruovala na Domov pro seniory a předpokládají, že stavba začne do konce letošního roku, kdy končí platné stavební povolení.   

Zcela jistě jste všichni zaznamenali aktivity před budovou základní školy, kde klub šachistů z TJ „rozhýbal“ šachovnici. Děti společně s rodiči a vedoucími hráli šachy pod širým nebem.  Další tradiční akcí, kterou společně všichni připravujeme, byly oslavy Dne dětí, Kácení Májky a Pohádkový les. Dle ohlasů dětí a rodičů se akce v letošním roce velice líbily. Také v obcích Mezirolí a Jimlíkov se slavilo a závěrečnou zábavu pro děti uspořádal Balcare club Mezirolí. Osobně si uvědomuji, jak náročné je připravit program, a proto si dovolím všem organizátorům srdečně poděkovat. Uznání a obrovský dík si zaslouží i Hasiči Ostrov, kteří uspořádali charitativní akci „Společně k cíli s hasiči pro Vašíka“. Chlapeček trpí těžkou poruchou autistického spektra. V minulosti i Město Nová Role uspořádalo sbírku na speciální kočárek. Na akci v Ostrově se podařila vybrat částka, ze které organizátoři zakoupí komunikační zařízení pro malého Vašíka a doplňky na speciální kočárek. Každá pomoc pro někoho znevýhodněného mě osobně dojímá. Nikdo z nás nevíme, kdy sami budeme pomoc potřebovat.  

Vážení spoluobčané, opět připomínám pravidelné hovory se starostkou, a to každé poslední pondělí v měsíci od 16 hodin v kanceláři starostky města. Máte-li jakýkoliv nápad, stížnost či připomínku, přijďte prosím, a diskutujte přímo se mnou, anebo s úředníky z úřadu. Nejvíc invektiv a zloby vzniká, když dotyčný nemá dostatek informací. 

Závěrem bych chtěla zmínit to, že se blíží komunální volby. Čtyři roky utekly jako voda, pracovali jsme hodně a celkem se nám dařilo.  Že se něco i nepovedlo, je logické, ale jak praví přísloví, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Jsme sehraný tým lidí, který se snaží z chyb ponaučit, ale znatelně nám situaci stěžuje stát, který neustále vymýšlí nové zákony a vyhlášky, a přitom by často stačilo naslouchat představitelům měst a obcí, ale to je již jiné téma, o kterém by se dalo široce diskutovat. Poslední slovo starostky si přečtete v dalším čísle Novorolského zpravodaje. To již bude krátce před podzimními komunálními volbami a předvolební invektivy budou vrcholit. Doufám, že většina z vás, si zachová zdravý názor a úsudek a neuvěří megalomanským slibům. Přeji vám všem krásnou dovolenou, plnou odpočinku a sluníčka. 

S úctou a pozdravem Jitka Pokorná.