Obsah

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

Starostka městadnešní úvodník věnuji především nově vznikající sociální službě. Bouřlivé reakce vyvolala informace o zřízení Seniorexpresu. Negativní argumenty vyvážil zájem samotných seniorů, kteří během dvou týdnů mezi sebou posbírali 138 podpisů na podporu této sociální služby. Důchodci nejsou ti, kteří by se dohadovali na zastupitelstvu, přesto do kanceláře starostky přišli s otázkou, jak mohou při prosazování tohoto záměru pomoci. Na posledním jednání zastupitelstva města 8. dubna byl záměr na zřízení Seniorexpresu v Nové Roli schválený devíti zastupiteli z dvanácti přítomných. Tři představitelé města se hlasování zdrželi a nikdo nebyl proti. Sociální cítění a dobrá vůle podpořit staré obyvatele ve městě zvítězila. Mám velkou radost a věřím, že o službu bude zájem. Je určena pro obyvatele starší 65 let s trvalým pobytem na území města nebo osobám se sníženou a částečně sníženou soběstačností, ale starších 18 let. Přednostně budeme přepravovat do zdravotních zařízení, následně také na úřady, ale i na nákupy, návštěvy a podobně.  Služba nebude nahrazovat úkony pečovatelské ani záchranné služby. Objednávky se budou provádět elektronicky, telefonicky, osobně na úřadě nebo přímo u řidiče. Celou organizaci s tím spojenou bude mít na starosti paní Lenka Žigovičová a klíčovou osobou budu přímo já jako starostka města Nová Role, ráda zodpovím jakékoli vaše dotazy. Poplatek za jízdu bude činit Kč 20,-- na osobu s tím, že řidič na klienta bude čekat max. 60 minut. Pokud bude čekací doba delší, platí klient dalších Kč 20,--. Naše město je obtížně dostupné pro okolní obce, proto věřím, že oceníte vůli představitelů města, využijete služby pro vás zřizovaného Seniorexpresu.  Tímto si vás vážení senioři dovolím pozvat na setkání s vámi 10. května od 15 h do sálu kulturního domu v rámci Dne matek. Zvu nejenom maminky, babičky a prababičky, ale zvu i jejich drahé protějšky. Čeká na vás kulturní program, k tanci a poslechu bude hrát pan Karel Švec, připraveno je i drobné občerstvení a samozřejmě i osobní dárek pro každou přítomnou ženu.

Další významnou aktivitou ze strany města je vůle nabídnout zahrádkářům v lokalitě „u plynárny“ náhradní pozemky. Všichni nájemci této lokality vědí, že v územním plánu města je jasně specifikovaný budoucí záměr na výstavbu hromadného bydlení. S nájemci jsme v minulosti uzavřeli smlouvu na 10 let, která je již v polovině svého plnění. Otázkou je, zda za 5 let budou mít tito obyvatelé možnost ve svém hobby pokračovat na jiném území. Proto již nyní máme vytipované krásné náhradní lokality. Na schůzi zahrádkářů nás velmi překvapil pozitivní přístup a zájem o to budovat si své odpočinkové zóny ze strany přítomných zahrádkářů. Již v tuto chvíli máme 30 zájemců a další lokalitu budeme vytipovávat tak, abychom uspokojili co největší počet nájemců v předmětné lokalitě, kde se s velkou pravděpodobností bude opravdu v budoucnu stavět. Jste-li jeden z výše   uvedených zahrádkářů, neváhejte kontaktovat pana Ing. Libora Škardu, místostarostu Jiřího Sýkoru nebo přímo mě starostku města. Velice rádi se s vámi sejdeme a v osobní rovině se budeme snažit vyřešit vaše podněty.

Na závěr srdečně zvu na hovory se starostkou, které probíhají každou poslední středu v měsíci v zasedací místnosti od 16 hodin.

S přáním krásných jarních dnů Jitka Pokorná – starostka města.

Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz.