Obsah

Starostka městaSlovo starostky

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a já věřím, že letošní hřejivé léto vám dodalo tolik potřebnou energii. Na úvod mého posledního článku v tomto volebním období začnu méně radostnou zprávou. Přes veškeré snahy se nám nedaří sehnat zubního lékaře do naší krásné ordinace. Stejnou situaci vnímám i v okolních městech, kdy stomatologů je všeobecně málo. Já přesto věřím, že stomatologická komora, kterou jsme požádali o pomoc, se bude snažit naší situaci vyřešit.

Časté dotazy od vás slýchám, kdy opravíme komunikaci Ke Hřbitovu. Pro upřesnění uvádím, že firmu již máme vysoutěženou a 15. října letošního roku práce zahájíme. Zdržení způsobila Lesní školka, která změnila majitele a ten naplánoval výstavbu velkých skleníků, pro kterou potřebují navážet materiál, proto i my musíme přizpůsobit naše práce na rekonstrukci komunikace k této jejich aktivitě.

Velké emoce vyvolal nový chodník v ulici Tovární. Připomínky obyvatel byly na výšku obrubníků, případné snížení pro bezbariérový přístup. Na každou opravu či rekonstrukci platí normy a předpisy. Nám laikům se může zdát obrubník vysoký nebo naopak nízký, ale legislativa má jasná pravidla a ty my musíme dodržovat. Kdybychom obrubník snížili, uměle bychom vytvořili místo pro přecházení tam, kde být nemá. Při jakémkoli zranění chodce by pak odpovědnost šla za tím, kdo bez podpory v zákoně nechal místo snížit. I já vnímám, že žijeme v zemi plné nesmyslných zákonů, vyhlášek a nařízení.  Mně osobně se hodně předpisů může zdát nelogických, ale jako statutár se musím legislativě přizpůsobit. Velice mě trápí i současný stav ve stavebnictví. Po rozhovoru s ředitelem velké stavební firmy, mě napadla otázka, kdo bude stavět a opravovat za 10 let. Firmy mají obrovský nedostatek pracovníků, tím snižují kapacity pro další investiční akce. Jako příklad uvádím, že náš investiční referent vyhlásil výběrové řízení na asfalty a chodníky v I. etapě Regenerace panelových sídlišť a v ulici Svobodova, do kterého se žádná firma nepřihlásila.  Tím máme první etapu nedokončenou.  O vzniklých problémech a prodlení jsem informovala předsedy dotčených SVJ.  Jednu pozitivní informaci pro všechny obyvatele Nové Role přeci jenom mám.  V Územním plánu města počítáme s obchvatem k Průmyslové zóně podél železničních kolejí. Po konzultaci s náměstkem Karlovarského kraje panem Hurajčíkem předložím zastupitelům návrh rozpočtového opatření na projektovou dokumentaci celé této investiční akce. Podle slov pana náměstka obce v Karlovarském kraji žádají minimálně o dotace na podobné projekty. Pan náměstek přislíbil pomoc již při vytváření projektu tak, abychom splnili všechny podmínky dotačního titulu.    Jsem přesvědčená, že tento záměr je reálný a uskutečnit by se dal v již nadcházejícím volebním období.  

Na podzim nás ještě čeká výsadba nových mladých stromů. Ráda bych obnovila stromovou alej podél školy. V letošním roce ve spolupráci s Technickou službou Nová Role plánujeme vysadit 50 stromů. K mé velké lítosti musíme pokácet borovici Douglasku na náměstí (Vánoční strom). Napohled je zřejmé, že strom již dožívá, ale i přesto jsme nechali vypracovat odborný posudek, který jasně říká, že borovice Douglaska již nejde zachránit.  Máme objednaný stříbrný smrk, který vysadíme v blízkosti stromu stávajícího.

Vážení spoluobčané, ve svém úvodníku jsem se dostala až k vánočnímu stromu a tím i k Vánocům. Před nimi nás však čekají ještě volby do obecního zastupitelstva. Dle mého názoru se jedná o volby nejdůležitější. Zvolíme si své zástupce, kteří mohou přímo ovlivnit naše žití ve městě. Proto si dovolím vás požádat, přijďte k volbám, vyjádřete svůj názor bez emocí a osobních invektiv. Zvolte 15 zastupitelů, kteří budou další čtyři roky rozhodovat o tom, kam se budou naše hezké město i obě obce ubírat.  Přeji nám všem šťastnou volbu. Město Nová Role je krásné a bezpečné a já pevně věřím, že takové bude i v budoucnu.  Děkuji vám všem za podporu, pomoc při charitativních akcích, konstruktivní diskuzi, ale i kritiku, která mě vždy posunula o krok dopředu. Ráda jsem pracovala celých osm let v čele supertýmu lidí pro spoluobčany z Jimlíkova, Mezirolí a Nové Role.       

S přátelským pozdravem Jitka Pokorná – starostka města Nová Role.