Obsah

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
Starostka města opět se nacházíme ve velmi náročné době. Všichni se bojíme zdražování energií i potravin. Vedení města si tuto skutečnost uvědomuje, a proto se snaží alespoň malinko ulehčit svým obyvatelům tím, že nezvyšuje poplatky za komunální odpad, registraci pejsků, přepravu seniorů Senior Expresem a dokonce se nám podařilo udržet příznivé ceny nájmů v bytech města a v Domě s pečovatelskou službou. I nadále nabízíme bezplatnou právní poradnu pro obyvatele a jako jedno z mála měst máme i ukládání odpadu ve sběrném dvoře zdarma. Tímto si dovolím požádat všechny zahrádkáře, aby neprodražovali komunální odpad všem obyvatelům města, kontejnery přistavené k zahrádkám nejsou určeny pro bioodpad ze zahrádek a už vůbec ne na suť a jiný stavební materiál. Vše nepotřebné z vašich zahrad včetně trávy, je třeba odvézt na bezplatný sběrný dvůr Technických služeb Nová Role s.r.o., kde bude řádně vytříděn a uložen. Pokud řešíte stavbu, jste povinni si na materiál objednat a zaplatit kontejner. Zahrádkáři produkují téměř polovinu veškerého odpadu. Pokud se situace nezlepší, bude se muset odpad pro všechny výrazně zdražit, a to i pro ty, kteří zahrady nemají a nebo si svůj odpad (kontejner) řádně zaplatí. Prosím, buďme k sobě ohleduplní. Časté dotazy jsou na případné zvyšování cen za teplo a teplou vodu. Poskytovatel (SUAS) ceny zatím nezvýšil, přesto další komodity, které nakupujeme, vzrostly skokově (elektřina, plyn). To vše se odráží na konečné ceně. V porovnání s okolními městy se nám daří udržet ceny tepla pro naše obyvatele na velmi příznivé ceně.

Další problém, který i já vnímám velmi intenzivně, je válka na Ukrajině. V našem městě jsou lidé, kteří nabídli volné byty uprchlíkům z válečné zóny. Město volné byty nemá, a proto jsme nabídli pouze garsoniéru na ubytovně a jeden byt v DPS. Ubytované maminky a jejich děti jsou příbuzní obyvatel města, kteří zde žijí již od roku 2001. Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří vyslyšeli výzvu o pomoc a zapojili se do sbírky pro ukrajinské maminky a děti finančně i materiálně. Děkuji za potraviny, děkuji dobrovolníkům, kteří intenzivně pracovali v uprchlických centrech. Děkuji těm, kteří ve svých domovech i bytech ubytovali lidi z Ukrajiny, děkuji městským firmám za nabídku pracovních příležitostí pro ženy z Ukrajiny, děkuji DDM a knihovně za organizování volnočasových aktivit dětí a intenzivní výuku češtiny. Děkuji i vám, vážení spoluobčané, že s velkým pochopením a empatií přijímáte mezi sebe obyvatele Ukrajiny. V neposlední řadě si dovolím poděkovat ZŠ za integraci ukrajinských dětí do výuky. Za sebe mám velkou radost, že nezapomínáme pomáhat i potřebným seniorům a „sólo“ maminkám z našeho města. Když je třeba, umíme držet při sobě a na to jsem opravdu moc pyšná. Na pravidelných hovorech se starostkou zazněl dotaz, jestli jsem já osobně telefonovala našim seniorům a žádala je, aby ve svých domácnostech ubytovali ukrajinské uprchlíky. Velmi důrazně se vůči této lži ohrazuji. Není to pravda a mrzí mě, že podobných nepravd se v poslední době objevuje více. Je však pravidlem, že před volbami je toto normální jev.

Nyní bych se ráda krátce zmínila o kostelu sv. Michaela, který všichni vnímáme jako klenot našeho města. Po převzetí památky od církve jsme začali řešit nepříznivý technický stav budovy. V této době je zrealizovaná kompletní rekonstrukce střechy a částečné odvlhčení budovy. Řeší se případné osazení okapů tak, aby se voda ze střechy odvedla mimo kostel. Vše je velmi složitý proces, který konzultujeme s Národním památkovým ústavem. Z čeho mám ovšem velkou radost, je fakt, že zastupitelstvo v rozpočtu schválilo větší finanční obnos na odkrytí vzácných fresek. V těchto dnech jsem v kontaktu s restaurátorem, který by měl navrhnout šetrné odkrytí vzácných fresek, které jsou nyní odhaleny v malých sondách. Samotné rekonstrukci těchto vzácných děl předchází posudky vnitřního prostředí kostela. Pokud by se ukázalo, že podmínky pro restaurování nejsou vhodné, bude nutné sondy na zdivu odborně zakrýt a tím je zachovat pro další generace.

V letošním roce zrealizujeme velké parkoviště pro osobní automobily u Českých drah. Vybudujeme chodník v ulici Rolavská - i zde vzniknou nová parkovací místa. Prioritou pro vedení je bezpečnost chodců a tím i náprava špatného parkování ve městě.

Na závěr bych se chtěla vyjádřit k velké charitativní předvánoční akci, ze které se finanční prostředky použily na nákup vánočních dárků pro děti a seniory ze sociálně znevýhodněných poměrů. Jak už jsem jednou zmiňovala, před volbami se řeší různé emoce a mně velmi nemile překvapil fakt, že někdo ze zastupitelů má potřebu zpochybňovat účel vynaložených finančních prostředků. Ráda bych všechny přispěvatele i dárce ubezpečila, že i já mám nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad. Pracovnice kontrolního úseku velmi důkladně prověřily veškerou agendu. Oslovily některé maminky obdarovaných dětí a dokonce osobně navštívily Dětský domov v Mezirolí. Věřím, že pokud někdo pomáhá, měly by být jeho aktivity spíše vnímány pozitivně. V souvislosti s touto nepříjemnou kauzou mě napadá jedno české rčení: Podle sebe soudím Tebe.

Vážení spoluobčané, blíží se konec volebního období, pokud máte jakýkoli dotaz na investiční akce, které se uskutečnily nebo se připravují, moc prosím, neváhejte mne kontaktovat. Já, i všichni mí kolegové včetně úředníků jsme připraveni zodpovědět jakýkoli Váš dotaz

Přeji všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí i Jimlíkova krásné a pohodové dny.

S úctou a pozdravem
Starostka Jitka Pokorná
Tel: +420 602 343 465
E-mail: starostka@novarole.cz