Obsah

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
Starostka města v těchto dnech přecházíme z nouzového stavu do stavu pandemické pohotovosti. Tím se některá nařízení vlády uvolňují, ale přesto trvají povinnosti nosit respirátory, neshromažďovat se a být obezřetný. Pokyn Ministerstva školství částečně otevřít základní školy a mateřské školy byl jednoznačný a pro nás znamenal děti testovat. Testování je dobrovolné. Pokud však dítě nebude mít negativní test, nemůže mu škola umožnit prezenční vzdělávání. Chápu rozčilení a nepohodu, které jsou vyvolávány nelogickými nařízeními. I já si kladu otázku, proč dítě nemůžeme testovat doma, proč si dítě nemůže vybrat test, který je pro něj přijatelný, a proč, když je testem negativní, musí mít ve třídě roušku na ústech. Na některé otázky odpověď neznám, přesto si nikdo z vedení města, vedení školy ani jednotliví pedagogové nevezmou na zodpovědnost nedodržování vládních nařízení.

V pondělí dne 12. 4. 2021 se otevřela Základní škola v Nové Roli, kde se děti testují. Chce-li být rodič u tohoto úkonu, vytvořila škola zázemí v tělocvičně pro to, aby mohla vyhovět potřebám dětí i jejich rodičů. Dle informací pedagogů probíhalo testování dětí v naprostém klidu a pohodě bez jakýchkoli psychických útrap či jiných projevů dětí i dospělých.

V Mateřské škole v Nové Roli jsou v tuto chvíli otevřeny tři třídy, do kterých nastoupili předškoláci a děti rodičů pracujících v IZS. Testování dětí za přítomnosti rodičů nevyvolávalo žádné negativní reakce ze strany dětí ani dospělých. Věřím, že si děti i rodiče na testování zvyknou, i nadále budou mít všechny děti negativní výsledky testů a budou zdravé.

V základní umělecké škole žáky netestují, výuka probíhá vždy ve formě jedno dítě – jeden vyučující a distančně se pokračuje u výuky nauky. Škola rovněž řeší individuální konzultační hodiny tak, aby vyhověla potřebám jednotlivých žáků.

Dům dětí a mládeže zatím zůstává uzavřen, přesto pracovnice pilně připravují jedinečnou akci Pohádkový les a letní tábory.

Knihovna otvírá pro maximálně 10 lidí a poskytuje základní výpůjční služby, distančně probíhá Univerzita třetího věku.

Každý týden jsem jako starostka v aktivním kontaktu s Krizovým štábem Karlovarského kraje i samotným hejtmanem, kdy se dozvídám o aktuální situaci v našem kraji. K mé velké radosti je pandemie na ústupu. V nemocnicích se odborná oddělení vrací ke své odborné péči a lůžka intenzivní i standardní covidové péče jsou již dostupná.

V Nové Roli v době největšího růstu onemocnění bylo průměrně 120 lidí nemocných. Čísla k 15. 4. 2021 uvádějí, že počet nakažených v Nové Roli poslední tři týdny výrazně klesl z průměru 120 nemocných na 21 aktuálně nemocných. Klesající trend je jistě radostný, přesto je třeba i nadále být ohleduplný ke svému okolí tak, abychom neohrozili sebe ani své blízké.

Všichni prožíváme náročné období plné nařízení a omezení, která působí taktéž na psychickou pohodu a rovnováhu. Nikdo z nás neví, co bude na podzim. Přesto si dovolím vám popřát krásné jarní dny plné sluníčka a pozitivní energie. Buďte opatrní, dávejte na sebe pozor a pokud by bylo třeba pomoci vám nebo někomu ve vašem okolí, neváhejte kontaktovat úředníky či přímo mě na tel.: +420 602 343 465.

Všichni jsme připraveni postarat se o své spoluobčany.

Se srdečným pozdravem
Jitka Pokorná a kolektiv úředníků MěÚ