Obsah

Slovo starostky

Starostka městaZdravím všechny spoluobčany.
Slovo starostky začnu tím, co město v současné době nejvíce trápí. Stále se opakující poslední tři měsíce devastace městského mobiliáře, ničení zeleně a krádeže jsou téměř na denním pořádku. Jak se tomuto jevu bránit? Sešla jsem se s velitelem místní Police ČR, kterému jsem tuto otázku položila. K mé velké lítosti jsem se dozvěděla, že tak jako jinde tak i v našem městě chybí v policejním sboru zaměstnanci. Z kapacitních důvodů, a proto abychom ulehčili práci našemu policejnímu oddělení, jsme na krizových místech nainstalovali kamerový systém, který dobrovolně spravuje právě místní oddělení Policie ČR. S panem velitelem jsme se shodli, že je třeba kamerový systém posílit tak, aby bylo zcela zřejmé, kdo u nás trestnou činnost provádí. Nezřídka se vandalismu dopouští mládež, která není plnoletá, a tudíž by měli za její činy odpovídat rodiče. Spolupracujeme s OSPOD, který se bude snažit zabránit páchání přestupků dětem právě z této cílové skupiny. Ráda bych poděkovala těm z vás, kteří nejste lhostejni ke svému okolí a na podobné chování upozorníte Policii ČR nebo úředníky městského úřadu. Spolupráce je v tomto ohledu nesmírně důležitá.

Pro odlehčení bych vám ráda přiblížila situaci v městských lesích, kdy stromy „napadl“ kůrovec, který devastuje dřeviny ve všech lesích a tento problém se nevyhnul ani těm městským. Lesní hospodář s broukem statečně „bojuje“, ale nemocné stromy se musí kácet. V jaké kondici lesy jsou, jaká je plánovaná náhradní výsadba a kteří živočichové u nás žijí, o tom všem bude lesní hospodář vyprávět na setkání s obyvateli, které společně připravujeme a termín včas zveřejníme. Dalším neméně důležitým tématem této diskuze bude i stav zeleně ve městě, kde vás seznámíme s pasportem jednotlivých stromů, s případným kácením dřevin, a hlavně s jakou náhradní výsadbou počítáme. Věřím, že vás téma zaujme a přijdete si poslechnout názory pracovníka, který svou profesi vnímá nejenom jako povolání ale i jako poslání, a má zájem, zachovat zeleň v dobré kondici pro další generace.

Od 1. července začal v Nové Roli jezdit Seniorexpres. Tato služba je ze strany starších obyvatel velice kladně hodnocena a hojně využívána. Je třeba si připomenout, že více jak čtvrtina obyvatel ve městě je starší 65 let, a právě těmto občanům je služba určena. Já věřím, že zájem ze strany seniorů bude narůstat. V případě jakýchkoli dotazů k této poskytované sociální podpoře kontaktujte přímo mne, ráda vám na vaše otázky odpovím. Další sociální aktivitou je tzv. Vánoční burza, kterou začínáme připravovat a tímto vás vyzývám, máte-li nepotřebné oblečení, domácí potřeby, hračky, knihy či cokoli, co by ještě mohlo posloužit někomu druhému, již od 1. září máte možnost přinést své dary do suterénu městského úřadu na místo k tomu určené. Pomůžete společně s námi plnit vánoční přání dětem ze sociálně slabších rodin v našem městě, dětem z dětského domova v Mezirolí i opuštěným seniorům. Pokud budete mít zájem jakýmkoliv způsobem na této výjimečné a jedinečné charitativní akci spolupracovat, prosím, kontaktujte mne na adrese starostka@novarole.cz. Každá, i sebe menší pomoc, je vítána.

Závěrem bych chtěla popřát všem dětem i rodičům úspěšný začátek nového školního roku a těším se s vámi na setkání při tradičních pravidelných hovorech se starostkou vždy poslední středu v měsíci od 16 hodin na městském úřadu.

S úctou
Jitka Pokorná – starostka města.
Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz