Obsah

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
Starostka města Zdravím všechny spoluobčany a opět přináším pár úvah a postřehů z dění v našem městě. Hlavním tématem, které vyvolává negativní reakce i na sociálních sítích, je výstavba dvou bytových domů na louce u zahrádek za ulicí Svobodova. Chápu připomínky zde žijících obyvatel, přesto si dovolím konstatovat, že není v moci města danou investiční akci žádným způsobem zastavit. Připomínám, že stejné výhrady k výstavbě nových domů měli obyvatelé v ulici Husova, když se budovala výstavba U Plynárny. V územním plánu z roku 2004 je daný pozemek určený k hromadné bytové výstavbě. Celý projekt začal v roce 2012, kdy v té době bylo možné vystavět domy až osmipodlažní. V roce 2016 se změnou územního plánu podařilo snížit možnost výstavby na současných šest podlaží. Pozemek byl a je soukromý. K záměru se vyjadřoval Krajský úřad Karlovarského kraje i Magistrát města Karlovy Vary. Na žádost Stavebního úřadu Nová Role musel projektant vypracovat studii zastínění a hlukovou studii. Závěr obou těchto studií je, že odpovídá normám. Není pravdou, že by obyvatelé žijící v panelových domech nebyli informováni o výstavbě. Veřejné ústní jednání proběhlo dne 26. 3. 2013, kdy na základě zákona pozvánka i veškeré dostupné informace byly zveřejněny na úřední desce města. Na veřejném projednávání byli přítomni tehdejší předsedové SVJ. Z jednání vyšla žádost o zrušení řízení ve věci výstavby bytových domů, kdy důvod byl neumístění tabule s informacemi na stavebním pozemku. Žádost byla odložena s tím, že tabule umístěna byla. Město nemělo a ani nemá žádné právní možnosti, jak stavbu ukončit. Konečné stavební povolení podléhá různým vyjadřovacím zprávám dotčených orgánů a je k nahlédnutí na stavebním úřadu města. Jediné, co se vedení městu podařilo prosadit, je skutečnost, že těžká technika a stavební materiál nesmí jezdit přes město a budou na stavbu dopravovány přes provizorně vybudovaný železniční přejezd. Všechny úkony spojené se stavbou budeme bedlivě monitorovat. Pokud máte jakýkoli dotaz, prosím, obraťte se na pracovníky Stavebního úřadu v Nové Roli.

Dovolím si připomenout krásné 140. výročí založení SDH Nová Role, které se slavilo v sobotu dne 14. 8. 2021. Pozvání na tento den přijaly jednotky okolních měst i ze spřátelené obce Rittersgrün. Součástí slavnosti bylo předávání ocenění členů hasičského sboru z rukou starosty spolku Ondřeje Horycha a velitele SDH Stanislava Hubáčka. Já osobně vnímám členy hasičů jako úžasnou partu lidí, bez kterých by se nemohly konat kulturní akce města. Nejenom že pomáhají organizovat, ale zajišťují i požární hlídky na akcí různých organizací. Hasiči jsou lidé, kteří dobrovolně pomáhají obyvatelům města při různých katastrofách či nepříznivých situacích. Jsou to ale i lidé, kteří zachraňují životy. Mezi ně patří pan Petr Kůs, který inspiroval spoustu mladých lidí vstoupit do registru dárců kostní dřeně a sám v loňském roce kostní dřeň daroval, a tím zachránil lidský život. Druhý oceněný, který si zaslouží velkou úctu a poděkování, je velitel jednotky pan Stanislav Hubáček, který absolvoval 120 odběrů krve a i on zachraňoval lidské životy. Třetím hrdinou je mladý a nadějný hasič Dominik Svoboda, který duchapřítomně a velmi odborně zareagoval v situaci, kdy se pod dívkou prolomil led na rybníku v Nové Roli. Spousta dospělých by propadlo panice – tento mladý muž se zachoval jako správný dobrovolný hasič. Všem těmto třem, pro mě hrdinům, jsem předala veřejné poděkování starostky města. Velmi si vážím lidí, kteří se účastní charitativních projektů, např. pomoci maminkám samoživitelkám z našeho města. I v SDH máme členku Annu Kopetzkou, která je ochotna pomáhat těm nejzranitelnějším. Jsem pyšná, že mohu být součástí SDH Nová Role, a děkuji všem členům za podporu města a jeho organizací i spolků.

Prázdniny jsou u konce a čeká nás nový školní rok. Věřím, že bez různých lockdownů a s dobrou náladou zvládneme školní rok 2021/2022 včetně různých kulturních akcí, kdy se potkám se školáky i pedagogy.

Přeji všem rodičům i dětem šťastný vstup do dalšího školní roku, pedagogům přeji hodně pozitivní energie a radosti z jejich práce.

Vedení města a všichni zastupitelé vás srdečně zdraví.

Jitka Pokorná – starostka
Tel.: +420 602 343 465
Email: starostka@novarole.cz