Obsah

Novoroláček

Rada města na svém 4. jednání dne 19.12.2022 schválila nový název periodického tisku města Nová Role - Novoroláček.

Statut Redakční rady Novoroláčku

Upozornění: Počínaje číslem 1/2023 je inzerce v Novoroláčku obnovena. Inzerce je možné posílat na email: info@mediaas.cz.

Stránka