Obsah

Informace pro  voliče, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý nebo přechodný pobyt, ale v jeho obvodu vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu, jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném 5  ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody

 

Občan, splňuje výše uvedená kritéria, a projeví vůli volit v rámci volebních okrsků v Nové Roli, může požádat MěÚ Nová Role o zapsání do volebního seznamu v našem městě.

Lhůta pro podání žádosti je do soboty 18.5.2024 do 14 hodin.

Kontaktní údaje úřadu: Městský úřad Nová Role, odbor hospodářsko správní, Chodovská 263/6, 362 25 Nová Role, matrika a evidence obyvatel, přízemí vlevo, tel. 353 176 317. 

Dne 18. května 2024  (sobota) bude na MěÚ Nová Role k tomuto účelu zajištěna služba od 8:00 do 16:00 hodin v 1. patře, kancelář č. 17.