Obsah

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Starostka města Nová Role dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů obcí, podává informaci o době a místu konání voleb ve dnech 23. a 24. září 2022.

V obci jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky. Volby proběhnou v těchto místnostech:

OKRSEK Č. 1, volební místnost: MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Nová Role, Chodovská č. p. 236, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ul. Nádražní                 všechna čísla popisná

ul. Hřbitovní                všechna čísla popisná

ul. Ke Stájím                všechna čísla popisná 

ul. Rolavská                 čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 262, 322

ul. Pod Nádražím        všechna čísla popisná

ul. Na Bouchalce         všechna čísla popisná a všechna čísla evidenční

ul. Za Tratí                   všechna čísla popisná

ul. K Lávce                  všechna čísla popisná

ul. Chodovská              pouze čp. 331, 337 

Nová Role                   čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171

Nová Role                   č. ev. 40, 133, 149, 153, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237

 

OKRSEK Č. 2, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nová Role,Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ul. Husova                   všechna čísla popisná

ul. Svobodova              všechna čísla popisná

ul. Krátká                    všechna čísla popisná

ul. Chodovská              všechna čísla popisná mimo 331, 337, 82

ul. Příčná                     všechna čísla popisná

ul. Pod Homolkou        všechna čísla popisná

ul. Polní                       všechna čísla popisná

ul. Luční                      všechna čísla popisná                                      

ul. Mlýnská                 všechna čísla popisná 

ul. Za Zastávkou          všechna čísla popisná

ul. 1. Máje                   všechna čísla popisná

ul. U Plynárny             všechna čísla popisná

ul. Jarní                       všechna čísla popisná

 

OKRSEK Č. 3, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nová Role, Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ul. Jiráskova                všechna čísla popisná                                     

ul. Tovární                   všechna čísla popisná

ul. Bezejmenná            všechna čísla popisná

ul. Na Pěší zóně           všechna čísla popisná

ul. Školní                     všechna čísla popisná

ul. Rolavská                 čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216

ul. Chodovská              čp. 82

Nová Role                   č. ev. 40, 149, 152, 153, 170, 175, 179, 200

Nová Role, část Jimlíkov          všechna čísla popisná a evidenční

 

OKRSEK Č. 4, VOLEBNÍ MÍSTNOST: KNIHOVNA MEZIROLÍ

Nová Role, část Mezirolí, čp. 49, pro oprávněné občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu:

Nová Role, část Mezirolí          všechna čísla popisná a evidenční.

 

Oprávněnému občanovi (občan ČR nebo občan státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, platným cestovním pasem ČR, průkazem o povolení k pobytu). Neprokáže-li oprávněný občan svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků prosíme občany, aby si řádně označili na poštovních doručovacích schránkách příjmení všech osob, voličů, hlášených k trvalému pobytu. Nejpozději 3 dny před konáním voleb Vám budou do schránek doručeny obálky s hlasovacím listem. Náhradní hlasovací listy budou k dispozici i přímo ve volebních místnostech.

Obyvatelé hlášení na úřední adrese Nová Role, Chodovská 236/6, si mohou hlasovací list vyzvednout na ohlašovně nebo v průběhu volby přímo ve volební místnosti č. 2.

Zkontrolujte si platnost občanského průkazu.

Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do určených volebních místností, mohou telefonicky (353 176 317) požádat o návštěvu okrskové volební komise v místě jejich trvalého pobytu. Obyvatelé DPS si návštěvu komise mohou ohlásit také prostřednictvím pečovatelek v DPS.

Pro případné další informace k průběhu voleb volejte na tel. 353 176 317.

 

                                                                 Jitka Pokorná, v. r.
starostka města Nová Role