Obsah

Varování a vyrozumění obyvatelstva

V případě krizové situace budete varováni a vyrozuměni...

Informací z hromadných sdělovacích prostředků s celostátní působností

 • veřejnoprávní televize - programový okruh ČT1 a ČT2
 • tisku

Veřejná správa využívá i místních informačních prostředků

 • místní rozhlasové stanice - Radio Egrensis, Radio Dragon
 • místní televizní stanice a televizní okruhy
 • sirény a další zvukové signály
 • vyhlášky pro obyvatelstvo

Orgány a složky zodpovědné za řešení situace (hasičipolicie, záchranná zdravotnická služba atd.) mohou navíc použít

 • megafony
 • rozhlasové zařízení zásahových vozidel
 • rozhlasové vozy

Signály používané v civilní obraně

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vniku mimořádné události používá pouze jeden varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.

Charakteristika varovného signálu Všeobecná výstraha

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu
kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha

 

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu Všeobecná výstraha, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Dosud vyhlašovaný signál Požární poplach zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty. Tento není varovným signálem . Signál Požární poplach vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ atd. po dobu jedné minuty.

V případě, že zaslechnete signál Všeobecná výstraha, zachovejte klid a věnujte se doporučené činnosti.

 

Doporučená činnost

 • sledujte zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích, místní vyhlášky a sdělení pro občany
 • pozorně sledujte veškeré informace
 • dodržujte pokyny orgánů státní správy, samosprávy a zasahujících složek IZS (Integrovaný záchranný systém)
 • upozorněte své sousedy
 • zachovejte klid
 • na základě vyžádání orgánů státní moci a místních orgánů samosprávy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
 • do zavazadla si složte osobní doklady, peníze, cennosti, používané léky, věci osobní potřeby, náhradní oblečení
 • připravte si potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu
 • mějte připraveno teplé oblečení
 • na základě pokynů se přesuňte na stanovená místa mimo krizovou oblast