Obsah

Evakuace a ukrytí

Činnost před evakuací nebo ukrytím

Připravte si evakuační zavazadlo:

 • vypněte a uzavřete hlavní rozvod: elektrického proudu, vody, plynu
 • odpojte přívod vody nebo páry v topení
 • uzavřete okna
 • utěsněte okna oblepením rámů
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.
 • vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory igelitovými sáčky, taškami nebo igelitovou fólií apod.
 • uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání
 • na vchodové dvoře pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno EVAKUACE nebo UKRYTÍ, jméno, datum a čas. Z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí
 • přesvědčete se, zda o evakuaci vědí i vaši sousedi

Poznámka: evakuace se vyhlašuje za účelem přemístění osob z oblasti vážného ohrožení života a zdraví občanů do míst zajištěné ochrany a nouzového přežití.

Zásady při ukrytí doma

 • na veškeré signály reagujte bez paniky
 • zapněte rádio a televizi a dbejte pokynů hromadných sdělovacích prostředků
 • zachovejte klid a zbytečně netelefonujte
 • připravte si improvizované roušky
 • pokud máte ochrannou masku, připravte ji k použití a noste ji v pohotovosti
 • utěsněte okna oblepením rámů
 • pohybujte se minimálně u oken
 • omezte pohyb po bytě kvůli spotřebě kyslíku
 • připravte si evakuační zavazadlo
 • připravte si trvanlivé potraviny na 7 dní
 • odstraňte hořlavé závěsy a předměty
 • připravte improvizované hasicí prostředky v bytě
 • ostatní zásady jsou shodné jako při nutném opuštění bytu
 • při úniku chemické škodliviny se zásadně neukrývejte ve sklepě (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch)