Obsah

ZŠ Nová Role

 • Projekt “30 let svobody”

  25.11.2019 09:27

  V pátek 15. listopadu 2019 se na druhém stupni konal projektový den, který reflektoval 30. výročí Sametové revoluce. Jednotlivé třídy čekalo několik stanovišť a dílčích částí. Do problematiky je uvedli třídní učitelé a učitelé dějepisu. Následovala prezentace na téma osobnosti předrevolučního Československa, film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, tvůrčí dílnička, kde opisovali prohlášení Charty 77 a píseň Modlitba

 • Úspěch v logické olympiádě

  21.11.2019 17:27

 • Návštěva kláštera v Teplé

  21.11.2019 16:51

  25. 10. 2019 vyjeli žáci 4. tříd do kláštera v Teplé na program Hroznatova akademie. Dozvěděli se o životě mnichů v klášteře, seznámili se s tvorbou fresek, naučili se číst nástěnné malby a rozumět jim. Sami si pak vyzkoušeli práci staré malířské dílny a pokusili se namalovat na velký formát „Poslední večeři páně“. Byla to zajímavá zkušenost.

 • Praha – Národní muzeum na Vítkově a Mořský svět v Holešovicích

  11.11.2019 15:37

  Dne 7. 11. 2019 navštívily páté třídy velmi zajímavou expozici v Národním památníku v Praze na Vítkově, v rámci dotace z “Paměťových institucí”. Čekal nás výukový program s vyplněním pracovního listu. Program Legionáři a vznik Československa se zdál trochu náročnější, ale nakonec si získal daleko víc zájmu než původně dětmi preferovaný Mořský svět. Žáci pracovali ve skupinách, řešili pracovní listy a procházeli výstavou,

 • Doplňovací volby do školské rady

  09.11.2019 12:03

  Kandidáti do školské rady na období 2018 – 2021 (Dovolba jednoho zástupce za žákovskou kurii.) Iva Botková Aja Casa Jindřich Svoboda Volby proběhnou v době konání třídních schůzek dne 19. 11. 2019.

 • Stávka

  04.11.2019 15:54

  Vážení rodiče, informujeme Vás, že se Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, včetně školní družiny, připojuje k vyhlášené stávce učitelů a dalších zaměstnanců školy, která se uskuteční 6. 11. 2019. Stávkou chceme vyjádřit nejen nesouhlas s nedostačujícími finančními prostředky na mzdy pracovníků ve školství, ale zejména s nesystémovými a nekoncepčními kroky MŠMT v posledních několika letech. Zúčastnění zaměstnanci budou čerpat neplacené volno. Základní škola

 • 7. B navštěvuje okolní památky

  01.11.2019 12:28

  Díky projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol mohla třída 7. B navštívit zajímavé památky, které se nacházejí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Konkrétně jde o zámek Bečov nad Teplou a klášter Plasy. V prvně jmenované kulturní památce se naše návštěva (6. září) zaměřila na osudy druhého nejcennějšího pokladu českého státu relikviáře sv. Maura. Vyslechli jsme si vskutku detektivní příběh jeho

 • 2. třídy na exkurzi

  25.10.2019 13:48

  Ve čtvrtek 17. 10. se třídy 2. A  a 2. B  vypravily v rámci Paměťových institucí na výlet do Prahy. Navštívili jsme Technické muzeum a Muzeum smyslů. V obou muzeích jsme si to moc užili.

 • Svět bezpečí – 5.B

  15.10.2019 18:05

  15. 10. 2019 – třída 5. B Děti na karlovarské dopravní hřiště jezdí velmi rády. I na dnešek se velmi těšily. Na začátku se žáci museli rozdělit na dvě skupiny. První skupina si hrála na detektivy, kteří vyšetřují vykradení domu a druhá si vyprávěla o nebezpečí kontaktu s cizími osobami. Potom se obě skupiny vyměnily. Žáci byli poučeni, jak se

 • Exkurze do Světa záchranářů v Karlových Varech – program ve Světě rizik

  10.10.2019 10:13

  Dne 8. října 2019 jsme se ve Světě záchranářů naučili, jak se zachovat, když nás obtěžují cizí lidé. Hrozí nám nebezpečí, které jako děti nemůžeme odhalit. Použití kouzelné věty: „Nezlobte se, nesmím mluvit s cizími lidmi“, nás před rozhovorem a obtěžováním cizími lidmi ochrání a ani nebudeme drzí. Další větu: „Pomóc, cizí člověk!!!“, máme použít v případě, že nás bude někdo cizí

 • Oznámení o konání voleb do školské rady v období 1. 12. 2018 – 30. 11. 2021

  09.10.2019 08:23

  Vzhledem k ukončení členství jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců dle § 167, odstavce 9, písmene f, školského zákona, vyhlašuje ředitelka školy dle § 167 a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 volby do školské rady, kdy bude volen jeden kandidát z řad zákonných zástupců, Školská rada je volený orgán, který se

 • Ředitelské volno

  26.9.2019 11:00

  Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 bude ředitelské volno.

 • Paměť a efektivní učení

  23.9.2019 17:28

  V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ a pilotáže motivačního systému mají během měsíce září a října 8. a 9. třídy možnost zúčastnit se semináře Paměť a efektivní učení vedené přímo v naší škole lektorem Ing. A. Procházkou. Během seminářů se žáci měli možnost seznámit s moderními poznatky o mozku a paměti, žáci i učitelé byli seznámeni s metodami a formami,

 • 5.A v Muzeu voskových figurín

  18.9.2019 15:59

  Turistický výlet a návštěva Muzea voskových figurín v Karlových Varech Začátek školního roku si třída 5. A oživila turistickou procházkou Lázeňskými lesy Karlovy Vary a návštěvou Muzea voskových figurín v kostele sv. Lukáše v Karlových Varech. Cesta lesem pěkně ubíhala. Žáci si ve skupinách plnili přírodovědný test, hledali přírodniny a pozorovali lesní zvířata. Pojmenovali stromy, plody i odkvetlé rostliny. V oboře viděli nejen divoká

 • Varyba 2.A

  16.9.2019 15:56

  Žáci 2.A se vydali na Velké putování velryby Varyby Karlovými Vary.