Obsah

ZŠ Nová Role

 • Čtvrťáci v Praze

  27.12.2019 11:05

  22. listopadu 2019 vyjeli žáci obou čtvrtých tříd do Prahy, aby zde navštívili Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, kde absolvovali program Malý písař. Psát husím brkem nebyla žádná legrace. Následovala prohlídka Pražského hradu. Po starých zámeckých schodech vystoupali čtvrťáci až k vstupní bráně hradu. Úžasný průvodce je provedl Zlatou uličkou, zavedl je do Daliborky, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří a nakonec

 • Mobilní Trilopark

  27.12.2019 10:59

  Dne 3. 12. 2019 zavítal do naší školy mobilní Trilopark se třemi stanovišti. Program byl určen pro žáky 1. stupně. Na jednom stanovišti byla rozmístěna paleta skutečných zkamenělin a opravdový paleontolog dětem vyprávěl příběhy jednotlivých zkamenělin. Na druhém stanovišti odkryli žáci třímetrovou dinosauří kostru a vyslechli si poutavé povídání, jak probíhá sbírání zkamenělin ve skutečnosti. Na třetím stanovišti si každý

 • Projekt “30 let svobody”

  25.11.2019 09:27

  V pátek 15. listopadu 2019 se na druhém stupni konal projektový den, který reflektoval 30. výročí Sametové revoluce. Jednotlivé třídy čekalo několik stanovišť a dílčích částí. Do problematiky je uvedli třídní učitelé a učitelé dějepisu. Následovala prezentace na téma osobnosti předrevolučního Československa, film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, tvůrčí dílnička, kde opisovali prohlášení Charty 77 a píseň Modlitba

 • Úspěch v logické olympiádě

  21.11.2019 17:27

 • Návštěva kláštera v Teplé

  21.11.2019 16:51

  25. 10. 2019 vyjeli žáci 4. tříd do kláštera v Teplé na program Hroznatova akademie. Dozvěděli se o životě mnichů v klášteře, seznámili se s tvorbou fresek, naučili se číst nástěnné malby a rozumět jim. Sami si pak vyzkoušeli práci staré malířské dílny a pokusili se namalovat na velký formát „Poslední večeři páně“. Byla to zajímavá zkušenost.

 • Praha – Národní muzeum na Vítkově a Mořský svět v Holešovicích

  11.11.2019 15:37

  Dne 7. 11. 2019 navštívily páté třídy velmi zajímavou expozici v Národním památníku v Praze na Vítkově, v rámci dotace z “Paměťových institucí”. Čekal nás výukový program s vyplněním pracovního listu. Program Legionáři a vznik Československa se zdál trochu náročnější, ale nakonec si získal daleko víc zájmu než původně dětmi preferovaný Mořský svět. Žáci pracovali ve skupinách, řešili pracovní listy a procházeli výstavou,

 • Doplňovací volby do školské rady

  09.11.2019 12:03

  Kandidáti do školské rady na období 2018 – 2021 (Dovolba jednoho zástupce za žákovskou kurii.) Iva Botková Aja Casa Jindřich Svoboda Volby proběhnou v době konání třídních schůzek dne 19. 11. 2019.

 • Stávka

  04.11.2019 15:54

  Vážení rodiče, informujeme Vás, že se Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, včetně školní družiny, připojuje k vyhlášené stávce učitelů a dalších zaměstnanců školy, která se uskuteční 6. 11. 2019. Stávkou chceme vyjádřit nejen nesouhlas s nedostačujícími finančními prostředky na mzdy pracovníků ve školství, ale zejména s nesystémovými a nekoncepčními kroky MŠMT v posledních několika letech. Zúčastnění zaměstnanci budou čerpat neplacené volno. Základní škola

 • 7. B navštěvuje okolní památky

  01.11.2019 12:28

  Díky projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol mohla třída 7. B navštívit zajímavé památky, které se nacházejí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Konkrétně jde o zámek Bečov nad Teplou a klášter Plasy. V prvně jmenované kulturní památce se naše návštěva (6. září) zaměřila na osudy druhého nejcennějšího pokladu českého státu relikviáře sv. Maura. Vyslechli jsme si vskutku detektivní příběh jeho

 • 2. třídy na exkurzi

  25.10.2019 13:48

  Ve čtvrtek 17. 10. se třídy 2. A  a 2. B  vypravily v rámci Paměťových institucí na výlet do Prahy. Navštívili jsme Technické muzeum a Muzeum smyslů. V obou muzeích jsme si to moc užili.

 • Svět bezpečí – 5.B

  15.10.2019 18:05

  15. 10. 2019 – třída 5. B Děti na karlovarské dopravní hřiště jezdí velmi rády. I na dnešek se velmi těšily. Na začátku se žáci museli rozdělit na dvě skupiny. První skupina si hrála na detektivy, kteří vyšetřují vykradení domu a druhá si vyprávěla o nebezpečí kontaktu s cizími osobami. Potom se obě skupiny vyměnily. Žáci byli poučeni, jak se

 • Exkurze do Světa záchranářů v Karlových Varech – program ve Světě rizik

  10.10.2019 10:13

  Dne 8. října 2019 jsme se ve Světě záchranářů naučili, jak se zachovat, když nás obtěžují cizí lidé. Hrozí nám nebezpečí, které jako děti nemůžeme odhalit. Použití kouzelné věty: „Nezlobte se, nesmím mluvit s cizími lidmi“, nás před rozhovorem a obtěžováním cizími lidmi ochrání a ani nebudeme drzí. Další větu: „Pomóc, cizí člověk!!!“, máme použít v případě, že nás bude někdo cizí

 • Oznámení o konání voleb do školské rady v období 1. 12. 2018 – 30. 11. 2021

  09.10.2019 08:23

  Vzhledem k ukončení členství jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců dle § 167, odstavce 9, písmene f, školského zákona, vyhlašuje ředitelka školy dle § 167 a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 volby do školské rady, kdy bude volen jeden kandidát z řad zákonných zástupců, Školská rada je volený orgán, který se

 • Ředitelské volno

  26.9.2019 11:00

  Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 bude ředitelské volno.

 • Paměť a efektivní učení

  23.9.2019 17:28

  V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ a pilotáže motivačního systému mají během měsíce září a října 8. a 9. třídy možnost zúčastnit se semináře Paměť a efektivní učení vedené přímo v naší škole lektorem Ing. A. Procházkou. Během seminářů se žáci měli možnost seznámit s moderními poznatky o mozku a paměti, žáci i učitelé byli seznámeni s metodami a formami,