Obsah

ZŠ Nová Role

 • Doporučení ohledně covidu-19 z MŠMT a odkazy na online zdroje

  23.10.2020 11:31

  Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru. https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 • Distanční výuka od 14. 10. 2020

  13.10.2020 16:05

  Vážení rodiče, nařízením vlády bude probíhat od středy 14. 10. distanční výuka pro 1. i 2. stupeň. Bližší informace máte uvedeny v Bakalářích. Rozvrh 1. st.: ROZVRH online výuky    1. st. 14.10. Rozvrh 2. st: Rozvrh online výuky 2. st 14. 10. Návod na přihlášení do Google: Návod na přihlášení Google Školní jídelna bude v provozu v uvedených časech na rozvrhu

 • Nová opatření

  10.10.2020 16:01

  Vzhledem k opatřením vydaným MŠMT bude od 12. 10. probíhat výuka na 2. stupni děleně. Bližší informace a rozvrh online výuky pro jednotlivé třídy najdete v Bakalářích. Výuka na 1. stupni a školní družina pokračují beze změn. Na dny 26. – 27. 10. vyhlásil ministr školství volné dny, takže od 26. do 30. 10. nebude v provozu škola, školní družina ani

 • Zeměpisná exkurze

  06.10.2020 13:12

  Ve středu 23. září 2020 vyrazila 8.B na zeměpisný výlet. Cestovali jsme vlakem, ve výbavě tedy nechyběly roušky, dále samozřejmě svačina, včetně “něčeho” na opékání. Vlakem jsme dojeli na zastávku Nejdek-Tisová a odtud pokračovali pěšky. Našim cílem byl Tisovský vrch s celoročně přístupnou rozhlednou Pajndl. Žáci byli rozděleni do skupin, přičemž každá měla mapu, kam zakreslovala trasu pohybu. Krátký ale

 • Páteční výuka

  24.9.2020 13:37

  Vážení rodiče, v souvislosti se zprávami v médiích Vás informuji, že výuka bude v pátek probíhat dle rozvrhu. Mgr. Ester Nováková , ředitelka školy

 • Pokyn k provozu školy od 17. 9. 2020

  16.9.2020 12:35

  V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 vydává ředitelka Základní školy Nová Role, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 následující pokyny, které aktualizují pokyn ke dni 14. 9. a reagují na aktuální epidemiologickou situaci a prohlášení ministra zdravotnictví, že do karantény nebudou muset lidé, kteří se potkají s nakaženým COVIDem – 19 s rouškou či respirátorem a sami také budou mít ochranu dýchacích

 • Nošení roušek

  09.9.2020 15:23

  Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví je od zítřka povinné nosit ve škole ve společných prostorách roušky. Z dostupných informací vyplývá, že ve třídách budou roušky nepovinné. Prosíme, aby žáci měli na sobě čistou roušku, sáček na její uložení a další roušku uloženou v jiném sáčku.

 • Organizace začátku školního roku 2020/2021

  25.8.2020 13:44

  Školní rok 2020/2021 začíná pro žáky v úterý 1. září v 8 hodin. První školní den budou mít všichni žáci pouze 1 vyučovací hodinu, oběd bude vydáván od 11 do 12 hodin.  Z důvodu zvýšených hygienických požadavků uvedených v Manuálu, které vydalo MŠMT, prosíme, aby se zúčastnili slavnostního zahájení výuky pouze rodiče prvňáčků bez dalších členů rodiny. Ve středu 2. září budou mít 1.

 • Školní družina – přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

  19.8.2020 10:13

  Přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v posledním přípravném týdnu v srpnu od 8.30 do 16.00 hodin a první školní den, tj. úterý 1. 9. 2020. Pro přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny je nutné vyplnit zápisní lístek – přihlášku, prohlášení o seznámení s Vnitřním řádem školní družiny, zmocnění k vyzvedávání dítěte. Všechny tyto dokumenty si vyzvednete ve školní

 • Obědy září 2020

  07.7.2020 07:52

  Platba obědů – září 2020 Platba obědů – trvalý příkaz – září 2020 – platba předem Záloha na daný měsíc je paušální, vypočítána 22 (průměrný počet dnů v měsíci) x stravné v dané věkové kategorii: děti 7 – 10 let:    23,- Kč/1 oběd,    500,- Kč/měsíc       děti 11 – 14 let  a 15 +:  25,- Kč/1 oběd,    550,- Kč/měsíc zaměstnanci: 

 • Informace školní družiny

  21.6.2020 21:24

  Vrácení poplatku za školní družinu za měsíce duben, květen, červen 2020 Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodla ředitelka školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši. Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří již poplatek zaplatili v měsíci lednu na celých šest

 • Informace pro 2. stupeň

  29.5.2020 11:59

  Vážení rodiče a žáci, od 8. června vláda umožnila osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konzultací či třídnických hodin. Níže je uveden časový harmonogram setkání s třídními učiteli, který je přizpůsoben tak, aby byla co nejméně narušena online výuka v jednotlivých třídách. Drobné přesuny online hodin kvůli těmto setkání najdete v příloze v Bakalářích. Do středy 3. 6.

 • Přijímací zkoušky na SŠ

  28.5.2020 14:38

  Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. 6. 2020 (9. ročník) a víceletá gymnázia 9. 6. 2020 (5. ročník).

 • Schůzka rodičů budoucích 1. tříd 2020/2021

  27.5.2020 11:29

  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků za účasti třídních učitelek a vedení školy se uskuteční 16. června v 16,30 hod v naší ZŠ.

 • Ředitelské volno

  27.5.2020 11:28

  Ve dnech 29. a 30. 6. je z organizačních důvodů vyhlášeno plánované ředitelské volno.