Obsah

ZŠ Nová Role

 • Přednášky PČR

  13.5.2022 14:25

  Jako každým rokem i letos jsme v rámci prevence spolupracovali se Státní Policií ČR. Policejní prevence  je zaměřena na nejaktuálnější problematiky a pro všechny cílové skupiny. Přímá práce s žáky na školách je výchovně vzdělávací aktivita, jejímž cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí série přednášek a diskuzí. V tomto školním roce jsme se na prvním stupni zaměřili na práci ve

 • Po stopách hrdinů

  13.5.2022 14:22

  Dne 6. 4. 2022 měli naši žáci přednášku pana Radka Hejreta s názvem Po stopách hrdinů. 7. dubna 1944 se podařilo dvěma mladým slovenským Židům – Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi – utéct z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Jejich útěk nebyl jen pokusem o záchranu vlastních životů. Oba vězni utíkali za podpory odbojového hnutí v táboře s úkolem podat svědectví o masových

 • Jak třeťáci pokořili „desítku“.

  13.5.2022 14:20

  Krásné květnové počasí nás lákalo ven  a tak jsme 12. května vyrazili na turistický pochod s cílem zdolat trasu dlouhou deset kilometrů. Volba padla na Nejdek, vlakem tam a pěšky zpátky po zeleném turistickém značení. Během celé trasy jsme stihli spočítat stáří a délku pokáceného smrku, prohlédnout si živého i mrtvého slepýše, užít si krásné výhledy, zopakovat si a určit názvy

 • Den Země

  11.5.2022 13:14

  V pátek 22. dubna se po světě slaví Den Země. Naše škola uctila svou matičku Zemi celoškolní akcí ve středu 27. dubna. Učitelé a žáci 8. a 9. tříd si připravili několik stanovišť, která byla umístěna v lese při cyklostezce do Mezirolí a na školním dvoře. 1. až 7. třídy pak chodily po jednotlivých stanovištích, plnily úkoly a odpovídaly na

 • Čtvrťáci v Lokti

  09.5.2022 13:16

  Žáci 4.A a 4. B navštívili hrad Loket, kde si prohlédli výstavu korunovačních klenotů, seznámili se s historií hradu a měli možnost prozkoumat i zdejší vězení pro provinilce. Ve skupinkách jsme vyplnili pracovní list, kde jsme si zopakovali učivo vlastivědy. Výlet se všem moc líbil.

 • PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

  09.5.2022 13:14

  4. květen byl velký den pro naše prvňáčky. Po zvládnutí všech písmenek ve Slabikáři byli pozváni do místní knihovny, kde byli slavnostně pasováni na rytíře řádu čtenářského. Všichni složili slavnostní slib, že se budou ke knížkám chovat hezky a s úctou. Potom již dostali knížku pro prvňáčky o Dubínkovi. A samozřejmě také svou průkazku do knihovny. To bylo radosti, když

 • ČARODĚJNICE VE ŠKOLE

  09.5.2022 13:12

  Na konci dubna se i v naší škole objevili čarodějnice a čarodějové. Děti z prvních tříd měly svůj celodenní projekt, při kterém zažily spoustu legrace. Učily se čarovat, míchaly kouzelné lektvary, luštily tajné zprávy a pro čarodějnici Agátu namíchaly dokonce elixír mládí. Všem to moc slušelo.

 • Den Země – chráníme přírodu a uklízíme Česko

  03.5.2022 11:46

  22. dubna slavíme Den Země a jeho cílem je zapojit co nejvíce lidí do ochrany přírody například tříděním odpadů, šetřením energií a energetickými zdroji. V Čechách jsou na jaře pořádány akce s názvem „Ukliďme Česko“, které mají za cíl uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v přírodě. Zapojili jsme se i my. Z domova jsme byli vybaveni pracovními ochrannými rukavicemi. Igelitové pytle

 • Exkurze do Liberce

  02.5.2022 11:10

  Dne 21. – 22. 4. jsme se společně s žáky ze ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary a ZŠ Dalovice zúčastnili exkurze v rámci projektu Technická Angličtina na SŠ Logistická Dalovice. Projekt Technická Angličtina je velmi zajímavý a je úžasné zažít hodiny i s žáky z jiných škol. Vždy se do Dalovic moc těšíme. Exkurze byla naplánována do IQ Landie v Liberci. V rámci této cesty jsme

 • Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku

  02.5.2022 07:46

  Rozhodnutí o přijetí 2022

 • Aprílový den

  29.4.2022 15:19

  První duben je typickým dnem pro nejrůznější žertíky a nachytávky. I v naší škole se tento den velice vtipkovalo. Žáci pátých tříd se netradičně oblékli a zahráli si na učitele. Ve třídách se tak objevili úplně jiní vyučující, než na které jsou žáci zvyklí. Po skupinách si nachystali program jednotlivých hodin: natočili a prezentovali video, vymysleli zajímavé kvízy, připravili si přednášku,

 • Legiovlak

  29.4.2022 15:17

  Do Karlových Varů dorazil LEGIOVLAK, který je velmi zajímavým projektem Československé obce legionářské. Naši žáci měli možnost tuto expozici navštívit a dozvědět se mnoho informací o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného Československého státu. Poznali život legionářů na Transsibiřské magistrále v Rusku, kde v letech 1918 až 1920 probíhaly válečné operace. Pro všechny byla exkurze nezapomenutelným zážitkem. Za

 • Drosera

  21.4.2022 14:46

  Ve středu k nám přišel vedoucí záchranné stanice Drosera, aby nás seznámil s ochranou ohrožených  druhů živočichů – hlavně ptáků. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o životě puštíka obecného. Přinesl nám ukázat Johanku, kterou jsme si mohli pohladit.

 • Zeměpisná olympiáda

  12.4.2022 08:37

  Žáci 6. A reprezentovali školu v zeměpisné olympiádě. Ze školního kola postoupili do okresního František Wágner, Viky Veselovská a Honza Hajšman. Za okres KV soutěžilo 16 žáků. Všichni tři naši žáci byli v okresním kole úspěšní a postoupili do kola krajského z 1. (František), 2. (Viky) a 4. místa (Honza). Ani v krajském kole neudělali soutěžící naší škole ostudu. Předvedli

 • Zápis do 1. třídy

  12.4.2022 08:23

  7. dubna 2022 proběhl na základní škole zápis nových prvňáčků. Dostavilo se jich 36. Všichni navštívili naše improvizované městečko Školákov a na radnici, v obchodě, ve škole a v knihovně ukázali, co umí. Za své výkony získávali razítka a drobné dárečky. Děti byly šikovné a bylo vidět, že si většina zápis opravdu užila. Tak předškoláci, v září na shledanou. PaedDr.