Obsah

ZŠ Nová Role

 • Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

  15.10.2021 12:07

  Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024 Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období volených členů stávající školské rady na základě ustanovení § 167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 vyhlašuje ředitelka volby do školské rady. Školská rada ve volený orgán,

 • Projekt v multimediální učebně

  15.10.2021 09:21

  Dne 7. 10. 2021 se uskutečnila další výuková hodina v rámci projektu Multimediální a jazyková učebna. Cílem je ukázat spolupracujícím školám možnosti využití multimediální techniky v různých vyučovacích předmětech, seznámit je prakticky s různými webovými aplikacemi a jejich použitím. Dnes jsme se zaměřili na téma Vesmír. Nejdříve jsme si zopakovali základní informace a pojmy v rámci aplikace Quizizz. Quizizz je

 • „NEHULÍME – KRESLÍME“

  12.10.2021 08:53

  V pondělí 11. 10. 2021 se žáci 5. tříd zúčastnili zábavného vystoupení českého ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka. Hodinový pořad se konal v Městské knihovně v Nové Roli. Jednalo se o veselý akční rychlokurz kreslení, kdy pan Dudek žáky přesvědčil, že téměř každý obrázek lze nakreslit pomocí základních geometrických tvarů, což všichni ovládají. Dozvěděli se, jaká pravidla platí při kresbě

 • Žáci 2. B ve Světě rizik

  11.10.2021 14:59

  Výlet nebo exkurze, v každém případě skvělá zkušenost a srozumitelné poučení o možných rizicích, se kterými by se žáci mohli v životě setkat a ve svém věku bezpečně řešit. Navštívili jsme „domeček“ s různými nástrahami, kde by nejen dítě mohlo zažít nebezpečí, kterému se dá správným chováním a úklidem předejít. Při povídání se záchranáři v “domečku NEMOCNICE“ si děti navzájem poslechly srdíčko, společně

 • Projektový den, ke sv. Václavovi

  08.10.2021 12:25

  Dne 27. září 2021 se žáci 2. stupně aktivně zapojili do projektu ke dni svátku našeho patrona sv. Václava. Náplní dne bylo hledání kešek, vědomostní soutěž, grafické návrhy, vyplňování pestrého pracovního listu. Celý program byl završen věrnou historickou rekonstrukcí zavraždění  sv. Václava u novorolského kostela sv. Michaela (pro pořádek – ve skutečnosti byl zavražděn u jiného kostela ve Staré Boleslavi).

 • Žáci 2. B byli pasováni na čtenáře

  08.10.2021 12:01

  Stejně jako v minulých letech byli čerství absolventi první třídy základní školy slavnostně pasováni na čtenáře. Slavnost se konala v Městské knihovně v Nové Roli, kde žáci přednesli slavnostní slib a podepsali se na listinu Rytířského řádu čtenářů. Popřejme jim samé krásné knihy, plynulé čtení, kterému porozumí a bude je bavit a zajímat. Tř. učitelka M. Voláková

 • Problémy s webovými Bakaláři

  30.9.2021 20:08

  Vážení rodiče, webová aplikace Bakalářů může fungovat s problémy. Na řešení se pracuje. Děkujeme za pochopení.

 • Třetí třídy na toulkách

  29.9.2021 11:52

  V pondělí 27.9. vyjely společně třetí třídy do Lázeňských lesů v Karlových Varech. Vlaky jsme se přepravili až do Doubí a potom už pěšky směrem na Sv. Linhart. Tam jsme započali naše putování svačinou. Po ní jsme pokračovali podél obory a pozorovali jsme zvěř na krmelištích. Děti viděly převážně daňky a jeleny siky. Povídali jsme si o jejich způsobu života,

 • Biostatek Valeč

  29.9.2021 07:55

  V pátek 24. 9. 2021 se třídy 4. A a 4. B zúčastnily exkurze biostatku ve Valči. Žáci se aktivně zapojili do krmení ovcí a odrostlých jehňat. Byli seznámeni s chovem ovcí. Vyzkoušeli si plstění ovčí vlny. Všem se velmi líbilo skákání do sena. Z výletu jsme odjížděli plni nových vědomostí a  vzrušujících zážitků.

 • „Svět bezpečí“

  27.9.2021 09:53

  Dne 14. 9. vyrazili žáci 5. A a 5. B do Světa záchranářů v K. Varech. Zde absolvovali program „Svět bezpečí“, který vedli profesionální policisté. Žáci se seznámili s prací policie, s riziky setkání s cizími lidmi, s nástrahami internetu a také poznali nebezpečí návykových látek. Zároveň se mohli vžít do role detektivů, pachatelů i svědků trestného činu. Prožili tak

 • Kartografická cvičení

  21.9.2021 18:14

  V průběhu září absolvovali žáci 8. a 9. ročníků kartografické cvičení v podobě teoretické průpravy ve škole, vycházky po okolí a jednoduchých praktických ukázek. Používali při tom mobilní aplikaci mapy.cz, ve škole ji porovnávali i s počítačovou verzí. Zaznamenávali ušlou trasu, měřili ušlou vzdálenost, čas, rychlost, nadmořskou výšku, učili se rozeznávat jednotlivé mapové značky a porovnávali je se skutečností v

 • Adaptační dny žáků 6.A a 6.B

  15.9.2021 09:58

  Středa 8.9. a čtvrtek 9.9. proběhly jako adaptační dny žáků 6.A a 6.B pod vedením jejich třídních učitelů. Byly naplánované aktivity na poznání se se svými učiteli a novými žáky, na vzájemné upevnění vztahů mezi spolužáky, stmelení kolektivu a příjemnější přechod žáků z I. stupně na II. stupeň naší ZŠ. Ve středu jsme dopoledne opékali buřtíky, v průběhu dne až

 • Třídírna odpadu a 9.A

  14.9.2021 15:06

  Dne 6. 9. 2021 se třída 9. A vydala na exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně. Třídění a následná recyklace je globálním tématem, které se dotýká nás všech. Vše bylo názorně vysvětleno a ukázáno na úvodní přednášce a dále výukovém videu. Žáky velmi zajímalo, jak taková skládka funguje a velmi ocenili detailní popis včetně fotografií, jak se taková skládka zakládá, jak

 • Zářijový školní výlet 3.A

  14.9.2021 15:03

  Již druhým rokem se vždy po prázdninách s dětmi těšíme na společný výlet. Cílem je sdělit si všechno, co člověk během dlouhých letních prázdnin dělal a navázat na stará nebo vytvořit nová třídní přátelství. Letos jsme jeli v termínu od 8. do 10. září do Perninku. Ve středu ráno jsme nasedli na vlak směr Pernink, ale vystoupili jsme již v

 • Osmé třídy v Podkrušnohoří

  14.9.2021 14:43

  Žáci osmých ročníků využili hezkého počasí na začátku školního roku a vydali se na pěší výlet do Krušnohoří. Trasu z Perninku do Nových Hamrů zvládli ujít poměrně rychle, takže zbyl čas i na skupinovou práci a zasloužený odpočinek v trávě u hamerského kostela. Při příznivém počasí si pěší túru do hor určitě rádi zopakují.