Obsah

ZŠ Nová Role

 • „Ve škole české královny Marie Terezie“

  21.5.2019 18:11

  V rámci projektu Paměťové instituce jsme se 14. května 2019 zúčastnili jednoho z nabízených vzdělávacích programů Muzea J. A. Komenského v Praze. Vybrali jsme si téma: „Ve škole české královny Marie Terezie“. V první vyučovací hodině jsme si vyzkoušeli samostatnou práci s pracovními sešity a hledání odpovědí na otázky přímo v expozici. Seznámili jsme se s hlaholicí, kterou jsme si mohli napsat vlastní jméno. Zjistili jsme,

 • Botanická zahrada v Bečově

  13.5.2019 09:55

  Dne 11. dubna 2019 jsme využili možnosti navštívit zdarma v rámci projektu MAP botanickou zahradu v Bečově nad Teplou. Příroda se teprve začínala probouzet ze zimního odpočinku a ani studené jarní počasí jí to moc neulehčovalo. Obě paní lektorky se nám ochotně věnovaly. Nejprve jsme měli přednášku a povídání o lese a lesní přírodě ve vytápěné přednáškové místnosti.  Mohli jsme si prohlédnout

 • Revolution train

  13.5.2019 09:48

  7. 5. 2019 se třídy 6.B a 7.B zúčastnily programu primární prevence v protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN v Chodově. Cílem projekce je vtáhnout a donutit účastníky přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu. O tom, jaké pocity měly děti po jeho zhlédnutí, nejlépe vypovídají některé autentické komentáře: „Po dokoukání filmu jsem neměla slov!“ „Mně přišlo zajímavé, že se začíná

 • Přednáška na Den Země

  30.4.2019 14:25

  V rámci Dne Země proběhla v pondělí 29. dubna pro všechny třídy naší školy výchovně vzdělávací přednáška NEPZ (nejbohatší ekosystémy planety Země). Přednáška nabídla unikátní záběry a netradiční pohled na život divokých zvířat, včetně etiky a výuky v souvislostech o environmentální problematice současnosti. Přednášky podporují terénní projekty na ochranu nejohroženějších druhů zvířat planety Země. Lektoři jsou lidé přímo z terénu, kteří pracují na

 • Velikonoce se školou

  26.4.2019 14:08

  Na škaredou středu proběhl v naší škole velikonoční projekt. Žáci 1. stupně se však v letošním roce neseznamovali jen s českými tradicemi, ale i s těmi anglickými. Při této příležitosti tak zjistili, jak se Velikonoce slaví ve Velké Británii, seznámili se s novou slovní zásobou a naučili se anglickou písničku i choreografii. Děti si prošly celkem šesti stanovišti a celou akci završil tzv „Egghunt“ –

 • Zápis do 1. tříd

  16.4.2019 10:57

 • Den s Andersenem

  15.4.2019 15:14

  29. 3. jsme pro druháky a třeťáky připravili projektový Den s Andersenem. Děti jsme rozlosovali do skupin, které procházely stanovišti, na kterých se setkaly s panem Andersenem, poslouchaly jeho pohádky, plnily jeho úkoly, malovaly obrázky a vytvářely vlastní pohádkové tablo. Velký úspěch měly sportovní soutěže, které pro své mladší kamarády připravili v tělocvičně žáci z 9. A. Za splnění úkolů a soutěží získávali žáci indicie do

 • Zápis do 1. třídy

  15.4.2019 15:12

  Ve středu 10.4. 2019 proběhl na naší škole Zápis dětí do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 40 budoucích prvňáčků, z toho 9 zákonných zástupců zažádalo o odklad školní docházky pro své dítě. Děkujeme všem za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru školy pro své dítě zvolili naši základní školu. Mgr. Denisa Slavíková

 • Becherova vila

  10.4.2019 14:55

  Žáci 1. třídy navštívili Becherovu vilu, kde vyráběli přáníčka ke Dni matek a zároveň si prohlédli výstavu fotografií, které vypadaly jako malované obrazy. Moc se nám zde líbilo.

 • ZAPOJENÍ DO ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE

  10.4.2019 13:16

  My – žáci 3. A jsme se už potřetí zapojili do čtenářské soutěže Zlaté dítě. V soutěži jde o to přečíst ve třídě některou z oceněných dětských knih a pomocí fotodokumentace dokázat, jak jsme s ní dále pracovali. Tentokrát jsme si vybrali knihu Můj stát od Martina Velíška a Milana Starého. Pracovali jsme s ní celý půlrok v rámci projektu Máme rádi

 • Den otevřených dveří

  28.3.2019 14:48

  V úterý 19. března proběhl na naší škole již tradiční Den otevřených dveří. O kulturní program se na zahájení akce postarali žáci 1. stupně společně se svými učitelkami, následovalo přivítání z úst paní ředitelky. Poté si rodiče či prarodiče společně se svými dětmi měli možnost prohlédnout prostory školy, zejména ty nově zrekonstruované (multimediální a jazyková učebna) a mohli se dle svého výběru

 • Zápis do 1. třídy

  13.3.2019 11:35

 • Den otevřených dveří

  11.3.2019 16:36

  Naše škola Vás  SRDEČNĚ ZVE NA  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  úterý 19. března 2019, 16 – 18 hod   Čeká vás: 16 hod zahájení a krátký kulturní program (1. patro budovy 1. stupně) 15-18 dílny pro rodiče s dětmi malé občerstvení                              Těšíme se na společně strávený čas.                                                                                               

 • Sen o republice

  27.2.2019 16:15

  Sen o republice Již několik let po sobě se naše škola zapojuje do florbalových turnajů v rámci soutěží Asociace školních sportovních klubů. Letos však měla naše účast přeci jen trochu jinou dimenzi. V kategorii IV neboli žáků 8. a 9. tříd jsme letos měli poměrně silný, zkušený a dlouholetou hrou „zocelený“ tým, který měl slušné ambice konečně prorazit a uspět. S tím jsem

 • Družina o jarních prázdninách nebude

  08.2.2019 07:58

  V době jarních prázdnin tj. od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 školní družina nebude v provozu.