Obsah

ZŠ Nová Role

 • Bakaláři

  16.10.2018 09:12

  V několika předchozích dnech a v současnosti se řeší problematika připojení na Bakaláře přes wifi a mobilní aplikace, neboť s tím jsou opakované problémy. Prosíme rodiče o trpělivost. Připojení kabel-PC by mělo fungovat normálně.

 • Výstava středních škol Karlovarského kraje

  24.9.2018 15:19

 • Organizace začátku školního roku 2018/2019

  02.9.2018 15:16

  Školní rok 2018/2019 začíná pro žáky 3. září v 8 hodin. První školní den budou mít všichni žáci jen 1 vyučovací hodinu. V pondělí 3. září bude oběd vydáván od 11 do 12 hod. Družina bude v provozu od úterý 4. září 2017. 4. září (úterý) bude mít 1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin a 1.

 • Provoz školní družiny první dny školy

  30.8.2018 09:19

  Informace o provozu školní družiny v prvním týdnu školního roku 2018/2019 Dne 3. 9. 2018 od 7:45 do 16:00 hodin budou do školní družiny přihlašováni žáci. V tento den není družina v provozu. Od 4. 9. začíná normální provoz školní družiny. Při přihlašování je potřeba vyplnit zápisní lístek = přihlášku do družiny, kterou obdržíte, (potřebné údaje vyplňujte pečlivě, je třeba uvádět jména a

 • Školní jídelna – září

  14.8.2018 21:37

  Po zaplacení stravného děti automaticky přihlašuji od 3. září! Jiné datum nástupu, prosím nahlaste osobně při výdeji průkazek, nebo telefonicky,  poslední týden v srpnu…

 • Školní jídelna – stravné – září

  14.8.2018 21:29

  Školní jídelna – přihlášky, platby – září   Způsob platby stravného převodem, či trvalým příkazem: – zálohově měsíc předem Od srpna 2018 má ŠJ nové číslo účtu: 115-7562860207/0100 variabilní symboly zůstávají všem stejné.. Datum strhávání: k 20. dni v měsíci Vystavit od: 20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba) Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky Do poznámky pro

 • Adaptační pobyt ZŠ Nová Role

  25.6.2018 16:02

  Karlovarský kraj poskytl ZŠ Nová Role dotaci na projekt “Adaptační pobyt ZŠ Nová Role” v celkové výši 44 570 Kč. Projekt se uskuteční do prosince 2018. www.kr-karlovarsky.cz www.zivykraj.cz

 • Školní jídelna – obědy v den vysvědčení

  14.6.2018 09:40

  Milí rodiče, obědy v den vysvědčení 29. června  nejsou automaticky odhlašovány! Pokud Vaše dítě v tento den nepůjde, je nutné oběd odhlásit. Odhlášky přijímám do středy 27. června.                                                                              Děkuji za pochopení

 • Školní jídelna – obědy červenec

  14.6.2018 09:38

  Ve dnech 2.července – pondělí 3.července – úterý 4.července – středa –  se vaří ! Na tyto dny se můžete přihlásit do 27. června – středa. Rodiče své děti mohou přihlásit také, ale za nedotovanou cenu 58 Kč.

 • Pro rodiče nových prvňáčků

  07.6.2018 10:59

  Pro rodiče nových prvňáčků:   Po celý červen můžete své dítko přihlásit ke stravování. Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou naleznete na stránkách školy v sekci jídelna, nebo můžete zajít přímo do kanceláře ŠJ, která je otevřena  Po – Pá 7.00 – 11.00 a 11.30 – 12.30 hod. Platba je možná převodem, či trvalým příkazem zálohově měsíc předem, nebo inkasem

 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

  06.6.2018 08:11

  Dne 11. 6. 2018 od 16 hodin proběhne v budově školy informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků za účasti učitelek budoucích 1. tříd Mgr. Hany Tomanové a Mgr. Soni Vavrochové.

 • Dreierpack

  04.6.2018 14:44

  Dreierpack – Krušné hory známé i neznámé Naše škola vytvořila projekt, který je součástí několika let partnerské spolupráce se dvěma německými (Breitenbrunn a Nattheim) a jednou toužimskou školou. Projekt se jmenuje Dreierpack a letos má podnázev Krušné hory známé i neznámé. Nyní pořádáme tuto akci my, když předchozí roky ji měla na starosti vždy jedna z účastnických německých škol a

 • Omezení provozu školní jídelny

  31.5.2018 09:43

  V době přerušení dodávky elektřiny, bude omezen provoz školní jídelny, a to takto: červen – pondělí Gulášová polévka, chléb, ovoce, pití červen – úterý Bageta, nebo obložená žemle, pití červen – středa Rajská polévka, pečivo, révík, sušenka   Odhlášky na tyto dny přijímám do úterý 5.června – 12.00 hodin.                                                                      Děkuji za pochopení

 • Dodatečné přijetí do 1. třídy

  23.5.2018 09:18

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace   ČJ: ZŠ/414/2018                                                               V Nové Roli dne: 23. 05. 2018   Rozhodnutí   O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018   Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona

 • Informace ŠD

  09.5.2018 11:20

  ŘEDITELSKÉ VOLNO    PÁTEK  18. 5. 2018 Školní družina nabízí rodičům v době ředitelského volna dne 18. 5. 2018 možnost zaopatření Vašich dětí.  Kapacita, která rozhoduje o provozu družiny v tento den, je minimálně 15 dětí. Závazné přihlášky a více informací obdržíte přímo ve školní družině u své vychovatelky. Uzávěrka přihlášek v pondělí 14. 5. 2018 Vzhledem k malému počtu zájemců nebude družina v pátek 18.