Obsah

Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Nové Roli

Rada města na svém 58. zasedání dne 25.1.2017 schválila usnesení č. 58/03-2 ve znění:

RMě schvaluje:

RMě schvaluje změnu usn. č. 52-04/5b) ze dne 19. 10. 2016 ve věci režijního poplatku za úklid KD při jeho jednorázovém pronájmu a stanovuje paušální náhradu za úklid KD včetně chodby a schodiště v částce Kč = 2 000,- včetně DPH. Náhrada za úklid paušálem k pronájmu přísálí se stanovuje ve výši Kč 1 000,- včetně DPH. Náhrada za úklid bude splatná po převzetí prostor správcem KD.

Rada Města na svém 52. zasedání dne 19.10.2016 schválila usnesení č. 52/04-5 ve znění:

RMě schvaluje:

Příjem vratné kauce od nájemců KD při jeho krátkodobém jednorázovém pronájmu ve výši Kč =5 000,-- jako jistinu na případné poškození vybavení a zařízení KD. Kauce bude splatná předem před předáním prostor k pronájmu, vrácena popř. vypořádána bude při vrácení prostor zpět. Kauce se vztahuje jednotně na pronájem KD komplet i pouze na přísálí KD.

Změnu usn. č. 25-04/8a, b) ze dne 9. 9. 2015 takto: paušální režijní sazba za jednorázový krátkodobý pronájem KD se stanovuje ve výši Kč =3 000,-- včetně DPH, paušální náhrada za energie Kč = 3 500,-- včetně DPH a dále paušální náhrada za úklid KD včetně chodby a schodiště v částce Kč =500,-- včetně DPH. Náhrada za úklid se stanovuje i k pronájmu přísálí, který činí Kč =3 500,-- včetně DPH. Náhrada za úklid bude splatná předem.

 

Uspořádání židlí v KD

kulturak01kulturak02kulturak03kulturak04kulturak05kulturak06