Obsah

Podmínky cateringu na akcích města

Usnesení Rady města č. 43/04 – 6) ze dne 25.5.2016

Paušální poplatky za technické zajištění prostorů:
RMě

  • schvaluje 
    s platností od 1. 6. 2016 výběr paušálního poplatku za technické zajištění prostoru na kulturních, společenských a sportovních akcí města od dodavatele cateringových služeb se splatností 7 kalendářních dnů před datem konání akce a to převodem na základní běžný účet města, popř.hotově do pokladny města:
  • ve výši Kč =800,-- včetně DPH u větších akcí (Ples města, Stavění Májky, Valcha, Dětský den + Kácení Májky, Michalská pouť a další). Současně na těchto akcích poskytne dodavatel cateringových služeb občerstvení v částce Kč =500,-- v nákupních cenách pro organizátory akce;
  • ve výši Kč =400,-- včetně DPH u menších akcí (adventní trhy, divadelní a zábavná představení apod.). Současně na těchto akcích poskytne dodavatel cateringových služeb občerstvení v částce Kč =250,-- v nákupních cenách pro organizátory akce;
  • u akcí nevytvářejících zisk (setkání seniorů, dětské oslavy apod.) rozhodne individuelně místostarosta města o možném bezúplatném zajišťování cateringu; tímto usnesením se doplňuje usn. RMě č. 27/04-6) ze dne 7. 10. 2015.