Obsah

Plán kulturních akcí na rok 2023

Přehled kulturních akcí pořádaných v Nové Roli v roce 2023
Datum Název akce Pořadatel Místo konání
08.1. neděle 17 h Novoroční koncert město ZUŠ NR
08.03. středa 15 h Jarní setkání seniorů město Restaurace Na Koupališti
30.04. neděle 17 h Stavění Májky město Stará část města
08.05. pondělí 10 h Pietní akt město Pomník, hřbitov
20.05. sobota Novorolská Valcha město Areál restaurace Na Koupališti
03.06. sobota 14 h Dětský den město Areál hasičské zbrojnice
03.06. sobota Pohádkový les DDM Les za Rolavou
03.6. sobota 18 h Kácení Májky město Areál hasičské zbrojnice
15.07. sobota Diskotéka na pláži TJ NR z. s. Areál restaurace Na Koupališti
29.07. sobota Rock iN Roll RiR s. r. o. Pláž u rybníka
12.08. sobota Diskotéka na pláži TJ NR z. s. Areál restaurace Na Koupališti
09.09. sobota Retro kolo pomáhá Novoroláci.cz Areál FK NR
23.09. sobota Michalská pouť město Areál restaurace Na Koupališti
26.11. neděle 1. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
01.12. pátek Rozsvícení stromu město Prostranství před MěÚ
03.12. neděle 2. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
10.12. neděle 3. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
17.12. neděle 4. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela

 

Schváleno radou města dne 19. 12. 2022 pod č. usn. 4/07-RMě/880/12/22

Změna plánu akcí vyhrazena.

Poznámka: zeleně označené akce jsou pořádané přímo městem.