Obsah

Plán kulturních akcí na rok 2018

Přehled kulturních akcí pořádaných v Nové Roli v roce  2018
Datum Den a čas Název akce Pořadatel Místo konání
7. 1. neděle 17 h Novoroční koncert město KD
27. 1. sobota 19 h Ples města město KD
10. 2. sobota 19 h Myslivecká zábava Balcare club, z. s. KD
24. 2. sobota 19 h Maškarní sportovní ples FK NR, z. s. KD
3. 3. sobota 14 h Dětský Maškarní karneval DDM, PO KD
17. 3. sobota 14 h Vítání jara DDM, PO KD
24. 3. sobota Oldies Disco Jaroslav Vaverka KD
12. 4. čtvrtek 19 h Divadelní představení město KD
21. 4. sobota 20 h Disco Lucie Jejkalová KD
30. 4. pondělí 17 h Stavění Májky město Stará část obce
8. 5. úterý 10 h Pietní akt město Pomník, hřbitov
11. 5. pátek 16 h Jarní setkání seniorů město KD
12. 5. sobota Oldies Disco Jaroslav Vaverka KD
26. 5. sobota Novorolská Valcha město Pláž u Karibu
2. 6. sobota Dětský den město  
2. 6. sobota 8 – 15 h Pohádkový les DDM Les za Rolavou
2. 6. sobota 18 h Kácení Májky město Stará část obce
14. 7. sobota (ev. 21. 7.) Oldies Beach Party Jaroslav Vaverka Pláž u Karibu
28. 7. sobota Rock iN Roll RiR s. r. o. Pláž u rybníka
18. 8. sobota Oldies Beach Party Jaroslav Vaverka Pláž u Karibu
15. 9. sobota Michalská pouť město Pláž u rybníka
12. 10. pátek 16 h Podzimní setkání seniorů město KD
17. 11. sobota Oldies Disco Jaroslav Vaverka KD
30. 11. pátek Rozsvěcení stromu město Před úřadem
2. 12. neděle 1. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
9. 12. neděle 2. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
16. 12. neděle 3. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
23. 12. neděle 4. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
7. 12. pátek Mikulášská zábava DDM, PO KD
15. 12. sobota Živý Betlém město U kostela sv. Michaela