Obsah

Plán kulturních akcí na rok 2022

 

Přehled kulturních akcí pořádaných v Nové Roli v roce 2022
3.4. neděle Vítání jara DDM, PO KD
26.3. sobota Dětský maškarní karneval DDM, PO KD
23.4. sobota Aprílový ples města město KD
30.4. sobota 17 h Stavění Májky město Stará část obce
8. 5. neděle 10 h Pietní akt město Pomník, hřbitov
12.5. čtvrtek 16 h Setkání seniorů ke Dni matek město KD
21.5. sobota Novorolská Valcha město Pláž u rybníka
4.6. sobota Dětský den město Areál hasičské zbrojnice
4.6. sobota Pohádkový les DDM Les za Rolavou
4.6. sobota Kácení Májky město Areál hasičské zbrojnice
16.7. sobota Diskotéka na pláži TJ NR z. s. Pláž u Karibu
30.7. sobota Rock iN Roll RiR s. r. o. Pláž u rybníka
13.8. sobota Diskotéka na pláži TJ NR z. s. Pláž u Karibu
24.9. sobota Michalská pouť město Pláž u rybníka
25.11. pátek Rozsvícení stromu + Živý betlém město Před úřadem
27.11. neděle 1. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
3.12. pátek Mikulášská zábava DDM, PO KD
4.12.neděle 2. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
9.12. pátek 16 h Předvánoční setkání seniorů Město KD
11.12.neděle 3. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
18.12. neděle 4. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela

 

Schváleno radou města dne 24. 11. 2021 pod č. usn. 71/07-RMě/389/11/21

Poznámka: zeleně označené akce jsou pořádané přímo městem.