Obsah

Plán kulturních akcí na rok 2018

Přehled kulturních akcí pořádaných v Nové Roli v roce  2018
Datum Den a čas Název akce Pořadatel Místo konání
30.11. pátek Rozsvěcení stromu město Před úřadem
2.12. neděle 1.adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
9.12. neděle 2.adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
16.12. neděle 3.adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
23.12. neděle 4.adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
7.12. pátek Mikulášská zábava DDM, PO KD
15.12. sobota Živý Betlém město U kostela sv. Michaela

 

Plán kulturních akcí na rok 2019

Přehled kulturních akcí pořádaných v Nové Roli v roce  2018
Datum Den a čas Název akce Pořadatel Místo konání
6.1. neděle Novoroční koncert město KD
26.1. sobota Ples města město KD
9.2. sobota Myslivecký ples Balcare club, z. s. KD
23.2. sobota Maškarní sportovní ples FK Nová Role, z. s. KD
2.3. sobota Dětský maškarní karneval DDM, PO KD
7.4. neděle Vítání jara DDM, PO KD
30.4. úterý Stavění Májky město Stará část obce
8.5. středa Pietní akt město Pomník, hřbitov
10.5. pátek Jarní setkání seniorů město KD
25.5. sobota Novorolská Valcha město Pláž u rybníka
1.6. sobota Dětský den město Stará část obce
1.6. sobota Pohádkový les DDM Les za Rolavou
1.6. sobota Kácení Májky město Stará část obce
20.7. sobota Oldies Beach Party Jaroslav Vaverka Pláž u Karibu
27.7. sobota Rock iN Roll RiR s. r. o. Pláž u rybníka
17.8. sobota Oldies Beach Party Jaroslav Vaverka Pláž u Karibu
31.8. sobota Novorolský Vyprošťovák Miroslav Mindo Pláž u Karibu
14.9. sobota Michalská pouť město Pláž u rybníka
11.10. pátek Podzimní setkání seniorů město KD
29.11. pátek Rozsvěcení stromu město Před úřadem
1.12. neděle 1. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
6.12. pátek Mikulášská zábava DDM, PO KD
8.12. neděle 2. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
15.12. neděle 3. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
22.12. neděle 4. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
14.12. sobota Živý Betlém město U kostela sv. Michaela

 

Poznámka: zeleně označené akce jsou pořádané přímo městem.