Obsah

Plán kulturních akcí na rok 2024

Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2024
Datum Název akce Pořadatel Místo konání
07.01. neděle 17 h Novoroční koncert město ZUŠ NR
27.01. sobota Reprezentační ples město KD
10.02. sobota Myslivecký ples Balcare Club KD
17.02. sobota Sportovní ples FK Nová Role KD
24.02. sobota Maškarní karneval DDM KD
08.03. pátek 16 h Jarní setkání seniorů město KD
17.03. neděle Vítání jara a jarní koncert DDM KD
06.04. sobota Slavnostní otevření KD a Oslavy 60. výročí založení města Nová Role město KD a prostranství před MěÚ
30.04. úterý 17 h Stavění Májky město Stará část obce
08.05. středa 10 h Pietní akt město Pomník, hřbitov
18.05. sobota 10 h Den rodin Náhradním rodinám o.p.s. Pláž u rybníka
25.05. sobota Novorolská Valcha město Pláž u rybníka
01.06. sobota 14 h Dětský den město Stará část obce
01.06. sobota Pohádkový les DDM Les za Rolavou
01.06. sobota 18 h Kácení Májky město Stará část obce
20.07. sobota Diskotéka na pláži TJ NR z. s. Areál restaurace Na Koupališti
20.07. sobota OLDIES BEACH PARTY Jaroslav Vaverka Pláž u rybníka
27.07. sobota Rock iN Roll RiR s. r. o. Pláž u rybníka
10.08. sobota Diskotéka na pláži TJ NR z. s. Areál restaurace Na Koupališti
17.08. sobota OLDIES BEACH PARTY Jaroslav Vaverka Pláž u rybníka
14.09. sobota Retro kolo pomáhá Novoroláci.cz Areál FK NR
21.09. sobota Michalská pouť město Pláž u rybníka
11.10. pátek Den seniorů město KD
29.11. pátek Rozsvícení stromu město Prostranství před MěÚ
01.12. neděle 1. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
07.12. sobota Mikulášské setkání DDM KD
08.12. neděle 2. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
15.12. neděle 3. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela
22.12. neděle 4. adventní koncert Pavlína Petříková Kostel sv. Michaela

Schváleno radou města dne dne 18.12.2023 pod č. usn. RMě/1369/12/23

Změna plánu akcí vyhrazena.

Poznámka: zeleně označené akce jsou pořádané přímo městem.